27.1 C
București
miercuri, mai 25, 2022

Agribusiness – Ajutoare de stat de peste 453 milioane lei, acordate crescătorilor din sectoarele bovine, suine și avicol pentru a compensa pierderile din pandemie – Sinteza

4 min read (textul complet), articol clasificat de Robotul Minerva ca: Profilare

Creați-vă propriul

dashboard de știri

informația - cheie, 24/7

100+

FLUXURI

Free

Parcurgi informația mai rapid!

Acoperi top 100 surse externe!

Publicat de

Articole din aceeași sursa

- Advertisement -spot_img

Sumarizare automata

- în sectorul bovine, crescătorilor persoane fizice, persoane juridice, întreprinderi individuale sau familiale, persoane fizice autorizate, care, în anul 2022, desfășoară activitate de creștere a bovinelor; - în sectoarele suin și avicol, crescătorilor întreprinderi individuale şi familiale, persoane fizice autorizate, după caz, precum şi persoane juridice care, în anul 2021, au desfăşurat activitate de creștere şi/sau reproducţie, În sectorul bovine, ajutorul de stat se acordă în scopul compensării pierderilor cauzate de pandemie în semestrul I al anului 2022, pentru minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 31 ianuarie 2022, la care se pot adăuga și bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2022, în exploatație cu cod ANSVSA, înregistrate în RNE.

În sectorul suine, ajutorul de stat se acordă astfel: a) pentru capacitatea de producţie în condiții minime de bunăstare deţinută în anul 2021, echivalent UVM, în funcţie de categoriile de suine, respectiv suine la îngrăşat şi/sau scroafe și scrofițe montate, denumite în continuare animale de reproducţie femele, cu scopul de a menține exploatația în bune condiții tehnologice; b) pentru efectivele de suine, echivalent UVM, respectiv efectivul mediu anual aferent anului 2021/efectivul mediu anual eligibil în Măsura 14 - Bunăstarea animalelor - pachetul a) - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor în anul 2021 pentru categoria de animale de reproducție femele și/sau efectivul livrat în anul 2021/efectivul eligibil în Măsura 14 - Bunăstarea animalelor - pachetul a) - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor în anul 2021 pentru categoria de suine la îngrășat.

În sectorul avicol, ajutorul de stat se acordă pentru efectivele de păsări, echivalent UVM, respectiv efectivul mediu anual de găini rase grele/găini ouătoare aferent anului 2021/efectivul mediu anual de găini rase grele/găini ouătoare eligibil în Măsura 14 - Bunăstarea animalelor - pachetul b) - Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor în anul 2021 și/sau efectivul de pui de carne cu vârsta peste 35 zile și/sau pui de curcă cu vârsta peste 71 zile, livrați în 2021/efectivul eligibil în Măsura 14 - Bunăstarea animalelor - pachetul b) - Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor în anul 2021.

– în sectorul bovine, crescătorilor persoane fizice, persoane juridice, întreprinderi individuale sau familiale, persoane fizice autorizate, care, în anul 2022, desfășoară activitate de creștere a bovinelor;

– în sectoarele suin și avicol, crescătorilor întreprinderi individuale şi familiale, persoane fizice autorizate, după caz, precum şi persoane juridice care, în anul 2021, au desfăşurat activitate de creștere şi/sau reproducţie,

În sectorul bovine, ajutorul de stat se acordă în scopul compensării pierderilor cauzate de pandemie în semestrul I al anului 2022, pentru minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 31 ianuarie 2022, la care se pot adăuga și bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2022, în exploatație cu cod ANSVSA, înregistrate în RNE.

În sectorul suine, ajutorul de stat se acordă astfel:

a) pentru capacitatea de producţie în condiții minime de bunăstare deţinută în anul 2021, echivalent UVM, în funcţie de categoriile de suine, respectiv suine la îngrăşat şi/sau scroafe și scrofițe montate, denumite în continuare animale de reproducţie femele, cu scopul de a menține exploatația în bune condiții tehnologice;

b) pentru efectivele de suine, echivalent UVM, respectiv efectivul mediu anual aferent anului 2021/efectivul mediu anual eligibil în Măsura 14 – Bunăstarea animalelor – pachetul a) – Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor în anul 2021 pentru categoria de animale de reproducție femele și/sau efectivul livrat în anul 2021/efectivul eligibil în Măsura 14 – Bunăstarea animalelor – pachetul a) – Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor în anul 2021 pentru categoria de suine la îngrășat.

În sectorul avicol, ajutorul de stat se acordă pentru efectivele de păsări, echivalent UVM, respectiv efectivul mediu anual de găini rase grele/găini ouătoare aferent anului 2021/efectivul mediu anual de găini rase grele/găini ouătoare eligibil în Măsura 14 – Bunăstarea animalelor – pachetul b) – Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor în anul 2021 și/sau efectivul de pui de carne cu vârsta peste 35 zile și/sau pui de curcă cu vârsta peste 71 zile, livrați în 2021/efectivul eligibil în Măsura 14 – Bunăstarea animalelor – pachetul b) – Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor în anul 2021.

Speciile cărora li se acordă ajutorul de stat sunt: bovine, scroafe/scrofițe, porci grași, pui de carne cu vârsta peste 35 zile și/sau pui de curcă cu vârsta peste 71 zile, găini ouătoare și găini rase grele.

Valoarea cuantumului pentru specia bovine, se calculează prin raportarea plafonului aferent la efectivul total de animale eligibile.

Cuantumul ajutorului de stat în sectorul suin:

– pentru capacitatea de producţie în condiții minime de bunăstare, echivalent UVM, este de 10 euro/UVM, echivalent în lei;

– pentru efectivele de suine, echivalent UVM, se calculează astfel:

(i) din plafonul aferent se scade valoarea totală calculată pentru capacitățile de producţie în condiții minime de bunăstare, echivalent UVM;

(ii) suma rezultată din calculul prevăzut la pct.(i) se împarte la la efectivul total de suine eligibile, echivalent UVM.

În sectorul avicol, cuantumul pe UVM se calculează prin raportarea plafonului aferent la efectivul total de păsări eligibile, echivalent UVM.

Pentru beneficiarii din sectoarele suin și avicol care au accesat Măsura 14 – Bunăstarea animalelor – pachetul a) – Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor și pachetul b) – Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală – PNDR 2014-2020, APIA va prelua datele operate şi verificate din sistemele informatice dezvoltate pentru gestionarea formelor de sprijin menționate anterior, referitoare la beneficiarii acestora din anul 2021.

Cererile pentru beneficiarii din sectoarele suin și avicol care nu au accesat Măsura 14 – Bunăstarea animalelor – pachetul a) – Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor și pachetul b) – Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală – PNDR 2014-2020, sunt însoțite de:

– mișcarea cumulată a efectivelor de suine pentru anul 2021, din care să rezulte efectivele de animale, echivalent UVM, pentru care se solicită ajutor de stat;

– fişa urmăririi activităţii la păsări pentru anul 2021, din care să rezulte efectivele de păsări, echivalent UVM, pentru care se solicită ajutor de stat;

– un document emis de Direcția județeană sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, care atestă capacitatea de producţie în condiții minime de bunăstare, calculată cu respectarea prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte standarde minime pentru protecţia porcinelor, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentată de locurile de cazare și exprimată în UVM, aferente fiecărei categorii de suine;

– documente de transfer către abatorul propriu sau facturi și/sau avize de însoțire către terți, după caz.

Mai sus regasiți o reprezentare vizuală a conținutului articolului, o clasificare automată și un sumar al acestuia! Preluarea informațiilor urmăreste promovarea și facilitarea accesului la informație, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, conform cu termenii și condițiile sursei (www.profit.ro).

Accesați aici articolul integral !

spot_img

Fluxuri de știri

Articole recomandate

- Advertisement -spot_img

Ultimele articole

Alege-ți fluxurile de informații!

Gratis!

 + Promovează-ți compania și oferta sa!