5.4 C
București
marți, noiembrie 30, 2021

Agribusiness – Cristina Toroş, CBRE: Parcări noi, curăţenie şi evenimentele cu trafic închis pot ajuta la atragerea retailerilor în centrul Capitalei – Sinteza

2 min read (textul complet), articol clasificat de Robotul Minerva ca: Profilare

Creați-vă propriul

dashboard de știri

informația - cheie, 24/7

100+

FLUXURI

Free

Publicat de

Articole din aceeași sursa

- Advertisement -spot_img

Sumarizare automata

... În plus, cons truc ţia de spaţii de mari dimen siuni au tori zate ISU şi modernizarea celor exis tente va atrage şi retailerii cu concepte noi“, este de pă re re Cristina To roş... „Refacerea infrastruc tu rii cu parcări noi şi o po litică de circulaţie în centrul ora şului, îm bu nătăţirea cu ră ţeniei şi investiţia în ac ţiuni comunitare de tipul eveni men te lor pe zone de trafic închis pot aju ta la atragerea dezvoltatorilor şi a re tai le rilor în egală măsură... O infrastructură adecvată traficului actual, curăţenie şi eveni mente pentru comunitate – sunt câteva dintre măsu rile care ar putea trans for ma zona centrală a Ca pitalei într-un punct de atracţie pen tru bucu reş teni.

♦ Unirea Shopping Center şi Cocor, două nume-emblemă pentru centrul Capitalei, se văd astăzi lipsite de popularitate, în vreme ce bucureştenii preferă să meargă în zone mult depărtate de centru pentru shopping.

O infrastructură adecvată traficului actual, curăţenie şi eveni­mente pentru comunitate – sunt câteva dintre măsu­rile care ar putea trans­for­ma zona centrală a Ca­pitalei într-un punct de atracţie pen­tru bucu­reş­teni, dar şi pentru turişti.

„Refacerea infrastruc­tu­rii cu parcări noi şi o po­litică de circulaţie în centrul ora­şului, îm­bu­nătăţirea cu­ră­­ţeniei şi investiţia în ac­­ţiuni comunitare de tipul eveni­men­­te­lor pe zone de trafic închis pot aju­ta la atragerea dezvoltatorilor şi a re­tai­le­rilor în egală măsură. În plus, cons­truc­ţia de spaţii de mari dimen­siuni au­tori­zate ISU şi modernizarea celor exis­tente va atrage şi retailerii cu concepte noi“, este de pă­re­­re Cristina To­roş, se­nior con­sul­tant retail agen­­cy în cadrul com­pa­niei de con­sultanţă imo­bi­liară CBRE Ro­mânia, citată de Business MAGAZIN.

Mai sus regasiți o reprezentare vizuală a conținutului articolului, o clasificare automată și un sumar al acestuia! Preluarea informațiilor urmăreste promovarea și facilitarea accesului la informație, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, conform cu termenii și condițiile sursei (www.zf.ro).

Accesați aici articolul integral !

Fluxuri de știri

Articole recomandate

- Advertisement -spot_img

Ultimele articole

Alege-ți fluxurile de informații!

Gratis!

 + Urmareste-ți competitia in social media!