21.4 C
București
sâmbătă, iunie 22, 2024

Banking & Servicii financiare – ASF intenționează să restricționeze, prin lege, site-urile entităților neautorizate, care oferă așa zise servicii de investiții românilor (Grădinescu) – Sinteza

3 min read (textul complet), articol clasificat de Robotul Minerva ca: Profilare

Creați-vă propriul

dashboard de știri

informația - cheie, 24/7

100+

FLUXURI

Free

Parcurgi informația mai rapid!

Acoperi top 100 surse externe!

Publicat de

Articole din aceeași sursa

- Advertisement -cresterea vanzarilor

Sumarizare automata

Un aspect important care a reieșit din activitatea de soluționare a petițiilor a fost acela că 35% dintre petițiile unice primite în ultimii 2 ani de către SIIF din cadrul ASF s-au referit la activitatea unor entități neautorizate de ASF care...

Având în vedere incidența foarte mare a entităților neautorizate care au sau care pretind că au sediul în state terțe, în luna noiembrie a anului trecut, ASF a publicat și diseminat și o Informare de presă prin care a atras atenția asupra entităților neautorizate care oferă servicii de investiții financiare...

Cu privire la numărul persoanelor vătămate și a prejudiciului creat de acest grup infracțional, raportat la informațiile vehiculate de domnul Dan Paul, preşedintele Asociaţiei Brokerilor din România, în cadrul unei emisiuni ZF, Gabriel Gradinescu a făcut următoarele precizări: „în cuprinsul comunicatului IGPR din data de 12.05.2023, se menționează faptul că acțiunea a fost desfășurată în baza unui Ordin European de Anchetă și faptul că ”(…) în această cauză penală, au fost efectuate percheziții domiciliare și în Israel, Bulgaria și Georgia, fiind organizat și un centru de comandă virtual, la nivelul Eurojust.

*În ultimii 3 ani, ASF a publicat 172 de alerte cu privire la entități neautorizate, referitor la care au existat indicii sau probe că oferă, pe teritoriul României, servicii de investiții sau că prestează, pe teritoriul României, astfel de servicii

*Grădinescu, după destructurarea unui grup infracțional cu activitate la nivel internațional: Nu rezultă că numărul de victime (33.000) și cuantumul prejudiciului creat (89 milioane Euro) sunt aferente activității desfășurate de acest grup infracțional pe teritoriul României; activitatea era la nivel internațional

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) ar putea, în viitor, printr-o modificare legislativă, să restricționeze siteurile care promovează agresiv servicii de investiții și care nu au autorizație în acest sens.

„Pentru a combate atât activitatea, cât și publicitatea agresivă a entităților neautorizate, Autoritatea de Supraveghere Financiară face demersuri pentru modificarea și completarea cadrului legal astfel încât Autoritatea să poată restricționa accesul de pe teritoriul României către website-urile entităților neautorizate, care oferă servicii de investiții.

Această măsură pe care o promovăm și care sperăm că va fi implementată cât mai curând are în vedere, în principal, protejarea investitorilor români față de riscurile de înșelăciune dar și interesele entităților autorizate, având în vedere faptul că activitatea acestor entități deturnează fluxuri importante de bani, care ar putea fi destinate pieței financiare reglementate”, ne-a spus Gabriel Grădinescu, vicepreședinte ASF, pentru sectorul pieței de capital.

Prin Politica de Protecție a Consumatorilor promovată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, toate activitățile desfășurate în vederea exercitării atribuțiilor de reglementare, autorizare, supraveghere și control, precum și a celor prin care se asigură soluționarea petițiilor și educația financiară sunt subordonate obiectivelor fundamentale ale protecției consumatorilor și ale stabilității piețelor financiare nebancare supravegheate. Împreună, aceste componente favorizează o dezvoltare sănătoasă, cu influențe pozitive pe termen lung, asupra evoluției pieței financiare nebancare și a creșterii numărului de consumatori de produse și servicii financiare oferite de entitățile reglementate care activează în cadrul acestor piețe, apreciază Grădinescu: “Criza financiară globală a scos în evidență necesitatea unor măsuri mai eficiente de protecție a investitorilor, în contextul în care aceştia se confruntă cu oferte din ce în ce mai sofisticate. Informațiile din domeniul financiar disponibile publicului au crescut atât în cantitate, cât şi în complexitate, iar ritmul de schimbare, în ceea ce priveşte lansarea de servicii şi produse noi, precum şi pasul de adaptare al serviciilor financiare la noile tehnologii, a crescut dramatic.

Desigur, inovația financiară și digitalizarea serviciilor financiare contribuie la dezvoltarea piețelor dar, în același timp, prezintă noi riscuri și provocări și implică identificarea unor măsuri adecvate pentru asigurarea unui grad corespunzător de protecție a investitorilor.

Un aspect important care a reieșit din activitatea de soluționare a petițiilor a fost acela că 35% dintre petițiile unice primite în ultimii 2 ani de către SIIF din cadrul ASF s-au referit la activitatea unor entități neautorizate de ASF care, conform mențiunilor petenților, au prestat servicii de investiții sau au oferit servicii de investiții pe teritoriul României. Prin intermediul acestor petiții, au fost reclamate prejudicii însumând app. 4.4 milioane lei (peste 885.000 Euro).

În acest context subliniez faptul că o preocupare permanentă a ASF este ca, în funcție de evoluția piețelor, să îmbunătățească activitatea de protecție a consumatorilor și să actualizeze pârghiile și modalitățile prin care acțiunile Autorității sunt duse la îndeplinire.”

Astfel, în luna august a anului 2020, ASF a înființat o structură specializată, care monitorizează permanent prestarea pe teritoriul României de servicii şi activităţi de investiţii de către entităţi care nu sunt autorizate în condiţiile expres stipulate de Legea nr. 126/2018.

Serviciul pentru Monitorizarea Activităților Neautorizate se concentrează pe identificarea posibilelor entități care operează fără deținerea unei autorizații și, de asemenea, a celor care desfăşoară campanii de publicitate referitoare la prestarea unor astfel de activități, pe comunicarea continuă cu autoritățile similare din plan internațional și pe colaborarea cu alte instituții locale pentru obținerea de informații suplimentare privind entitățile vizate.

Gabriel Grădinescu a detaliat: „Totodată, având în vedere obiectivul ASF de asigurare a stabilității, competitivității şi bunei funcționări a pieţelor de instrumente financiare, de promovare a încrederii în aceste piețe şi în investițiile în instrumente financiare, precum şi de asigurare a protecției operatorilor şi investitorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive şi frauduloase, pe site-ul ASF, a fost creată o secțiune dedicată problematicii entităților neautorizate (”ATENȚIE LA ENTITĂȚI NEAUTORIZATE!”). Secțiunea conține atât informații privind cele mai întâlnite practici utilizate de entitățile neautorizate, cât și recomandări pentru potențialii investitori, răspunzând la întrebări de tipul: ”Ce trebuie să faceți pentru a evita să utilizați o entitate neautorizată?”, ”Ce trebuie să faceți dacă ați fost contactat de o entitate care nu se regăsește în Registrul A.S.F.?”, ”Ce trebuie să faceți daca ați utilizat serviciile unei entități care nu se regăsește în Registrul A.S.F.?”. De asemenea, secțiunea pune la dispoziție formulare de raportare către ASF a acestor entități și este actualizată permanent, în funcție de tendințele observate de Autoritate în ceea ce privește practica acestor entități.

Ca o măsură de protecție a investitorilor și a potențialilor investitori români, ASF publică, pe site-ul web propriu, alerte referitoare la entitățile care nu sunt autorizate de autoritate în condiţiile Legii nr. 126/2018 și asupra cărora există indicii că prestează servicii şi activităţi de investiţii pe teritoriul României sau că se adresează cetățenilor români.

În acest context precizez că, în ultimii 3 ani, ASF a publicat 172 de alerte cu privire la entități neautorizate de ASF, referitor la care au existat indicii sau probe că oferă, pe teritoriul României, servicii de investiții sau că prestează, pe teritoriul României, astfel de servicii. Prin alertele publicate, investitorii au fost informați referitor la 199 de site-uri web aparținând unor entități neautorizate de ASF. 17% dintre entitățile neautorizate referitor la care ASF a publicat alerte în ultimii 3 ani au sediul în România, iar 82% dintre acestea au sediul în state terțe sau pretind că au sediul în state terțe.

Având în vedere incidența foarte mare a entităților neautorizate care au sau care pretind că au sediul în state terțe, în luna noiembrie a anului trecut, ASF a publicat și diseminat și o Informare de presă prin care a atras atenția asupra entităților neautorizate care oferă servicii de investiții financiare, subliniind faptul că societățile din state terțe care furnizează servicii de investiții pot opera în România doar prin înființarea unei sucursale care necesită autorizare din partea A.S.F.  (cu excepția cazului în care furnizarea serviciilor se face la inițiativa exclusivă a clientului) și faptul că nu există nicio astfel de sucursală autorizată de ASF. Informarea de presă transmisă de ASF a fost preluată de cel puțin 48 de canale media.”

De asemenea, având în vedere faptul că un procent semnificativ de petiții se referă la ”investiții în criptoactive”, ASF a reiterat permanent faptul că acestea nu sunt considerate instrumente financiare, astfel că entitățile emitente de monede virtuale, tranzacționarea acestora și platformele pe care acestea se tranzacționează nu intră sub incidența supravegherii Autorității, a adaugat oficialul ASF: „Menționez dintre informările publicate pe site-ul web al ASF cu privire la acest subiect: ”Avertizare cu privire la riscurile criptoactivelor”, ”De ce s-au prăbușit criptoactivele și la ce riscuri ne expunem când le cumpărăm? Cazul „luna” și corelația cripto-piețe clasice, în raportul A.S.F. privind stabilitatea piețelor financiare nebancare”, ”Avertizare emisă de autoritățile de reglementare din domeniul financiar din UE cu privire la riscurile criptoactivelor”, ”A.S.F. reiterează atenționarea privind criptoactivele”, ”Investițiile în criptoactive presupun și riscuri mari”.

Subliniez faptul că, ori de câte ori, în urma activităţii de analiză a petițiilor primite sau a celei de monitorizare și control, au existat suspiciuni cu privire la săvârşirea de infracţiuni în legătură cu prestarea de servicii şi activităţi de investiţii, astfel cum sunt acestea prevăzute în Legea nr. 126/2018, ASF a sesizat organele de urmărire penală competente.”

De altfel, în cursul acestei luni, Poliția Română a anunțat că, printr-o cooperare judiciară internațională, în cursul lunii martie a destructurat un grup infracțional organizat specializat în fraude privind investițiile online.

Cu privire la numărul persoanelor vătămate și a prejudiciului creat de acest grup infracțional, raportat la informațiile vehiculate de domnul Dan Paul, preşedintele Asociaţiei Brokerilor din România, în cadrul unei emisiuni ZF, Gabriel Gradinescu a făcut următoarele precizări: „în cuprinsul comunicatului IGPR din data de 12.05.2023, se menționează faptul că acțiunea a fost desfășurată în baza unui Ordin European de Anchetă și faptul că ”(…) în această cauză penală, au fost efectuate percheziții domiciliare și în Israel, Bulgaria și Georgia, fiind organizat și un centru de comandă virtual, la nivelul Eurojust. Din cercetări a reieșit că, în perioada 2017-2020, un grup infracțional organizat ar fi înființat mai multe call centere, prin intermediul cărora ar fi cauzat 33.000 de persoane vătămate, folosind metoda „investment fraud”. Până în anul 2020, grupul infracțional ar fi cauzat un prejudiciu de peste 89 de milioane de euro”. Totodată, cu privire la aceeași acțiune, Europol a comunicat în data de 13.04.2023: ”Eurojust și Europol au sprijinit o nouă acțiune coordonată împotriva unei platforme frauduloase de investiții online, care a costat până acum cel puțin 33 000 de victime, estimate la 89 de milioane EUR. La solicitarea autorităților germane, în luna martie au avut loc două zile de acțiune, timp în care au fost arestați cinci suspecți. Mai mult, au fost căutate 15 locații în Bulgaria, România și Israel, inclusiv cinci centre de apel ilegale. (…)”. Așadar, din comunicările organelor judiciare, nu rezultă că numărul de victime (33.000) și cuantumul prejudiciului creat (89 milioane Euro) sunt aferente activității desfășurate de acest grup infracțional pe teritoriul României. Dimpotrivă, în ambele comunicate sus menționate, s-a precizat faptul că grupul infracțional destructurat avea activitate la nivel internațional. De altfel, Europol este agenția oficială a UE care sprijină statele membre atunci când o activitate criminală depășește limita granițelor naționale.”

Mai sus regasiți o reprezentare vizuală a conținutului articolului, o clasificare automată și un sumar al acestuia! Preluarea informațiilor urmăreste promovarea și facilitarea accesului la informație, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, conform cu termenii și condițiile sursei (financialintelligence.ro).

Accesați aici articolul integral !

Fluxuri de știri

Articole recomandate

- Advertisement -dezvoltare afacere

Ultimele articole

Alege-ți fluxurile de informații!

Gratis!

 + Promovează-ți compania și oferta sa!