24.7 C
București
miercuri, iulie 6, 2022

Banking & Servicii financiare – Execuţia bugetară la 4 luni indică o scădere a ponderii deficitului în PIB la 1,23%, faţă de 1,75% în 2021 – Sinteza

5 min read (textul complet), articol clasificat de Robotul Minerva ca: Profilare

Creați-vă propriul

dashboard de știri

informația - cheie, 24/7

100+

FLUXURI

Free

Parcurgi informația mai rapid!

Acoperi top 100 surse externe!

Publicat de

Articole din aceeași sursa

- Advertisement -spot_img

Sumarizare automata

Execuţia bugetului general consolidat în primele patru luni ale anului 2022 s-a încheiat cu un deficit de 16,33 mld lei, în scădere faţă de deficitul de 20,70 mld lei înregistrat la aceeaşi perioadă a anului 2021.

Exprimat ca procent din PIB, deficitul bugetar a înregistrat o scădere cu 0,5 puncte procentuale pe primele patru luni ale anului 2022 faţă de aceeaşi perioadă a anului 2021, de la 1,75% din PIB la 1,23% din PIB.

Încasările din impozitul pe profit au însumat 6,19 mld lei în primele patru luni, în scădere cu 18,8% (an/an), ca efect al modificării termenului de plată privind impozitul pe profit aferent anului fiscal 2021, până la data de 25 iunie 2022 (faţă de termenul de 25 martie prevăzut în anul 2021), ceea ce a condus la reducerea încasărilor din impozitul pe profit de la agenţii economici cu 26,8% (an/an), atenuată însă parţial de impozitul pe profit virat de băncile comerciale (+0,6 mld lei).

Execuţia bugetului general consolidat în primele patru luni ale anului 2022 s-a încheiat cu un deficit de 16,33 mld lei, în scădere faţă de deficitul de 20,70 mld lei înregistrat la aceeaşi perioadă a anului 2021.

Exprimat ca procent din PIB, deficitul bugetar a înregistrat o scădere cu 0,5 puncte procentuale pe primele patru luni ale anului 2022 faţă de aceeaşi perioadă a anului 2021, de la 1,75% din PIB la 1,23% din PIB.

Evoluţia este explicată de creşterea veniturilor totale cu 0,86 puncte procentuale din PIB – influenţată în principal de încasările din TVA, alte impozite pe bunuri şi servicii şi venituri nefiscale, în timp ce cheltuielile bugetare au înregistrat un avans 0,34 puncte procentuale din PIB – preponderent pe seama cheltuielilor cu asistenţa socială.

Veniturile bugetului general consolidat au însumat 144,40 mld lei în primele patru luni ale anului, cu 22% peste nivelul încasat în perioada similară a anului trecut. Evoluţia a fost influenţată cu precădere de avansul veniturilor din TVA, alte impozite şi taxe pe bunuri şi servicii, venituri nefiscale, contribuţii de asigurări şi fonduri europene.

Încasările din impozitul pe salarii şi venit au totalizat 10,23 mld lei, În creştere de 13,2% (an/an), susţinută de sporul încasărilor din impozitul pe dividende (+35,5%), respectiv impozitul aferent pensiilor (+25,4%). Totodată, veniturile din impozitul pe salarii au crescut cu 8,7%, sub evoluţia fondului de salarii din economie (+11,1%1

Contribuţiile de asigurări au înregistrat 45,04 mld lei în ian-apr, în creştere cu 9,6% (an/an). Ca şi în cazul impozitului pe venit, evoluţia este inferioară dinamicii fondului de salarii.

Încasările din impozitul pe profit au însumat 6,19 mld lei în primele patru luni, în scădere cu 18,8% (an/an), ca efect al modificării termenului de plată privind impozitul pe profit aferent anului fiscal 2021, până la data de 25 iunie 2022 (faţă de termenul de 25 martie prevăzut în anul 2021), ceea ce a condus la reducerea încasărilor din impozitul pe profit de la agenţii economici cu 26,8% (an/an), atenuată însă parţial de impozitul pe profit virat de băncile comerciale (+0,6 mld lei).

Încasările nete din TVA au înregistrat 31,58 mld lei în primele patru luni, în creştere cu 40,2% (an/an), în timp ce restituirile de TVA au consemnat un nivel de 6,59 mld lei în ianapr. Dinamica veniturilor din TVA a fost influenţată preponderent de evoluţia favorabilă a bazei macroeconomice relevante.

Veniturile din accize au însumat 10,90 mld lei în ian-apr, consemnând o scădere de 5,0% (an/an), determinată de contracţia încasărilor din accizele pentru produse din tutun. Pe de altă parte, veniturile din accizele pentru produsele energetice au înregistrat o dinamică pozitivă (+7,9%), susţinută atât de creşterea consumului de carburanţi faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, cât şi de majorarea accizei cu 3,6% începând cu 1 ianuarie 2022.

Alte impozite şi taxe pe bunuri şi servicii au totalizat 6,27 mld lei în primele patru luni, înregistrând un avans semnificativ faţă de anul precedent (+5,07 mld. lei), preponderent pe seama încasărilor suplimentare din sectorul energetic.

Veniturile nefiscale au însumat 13,60 mld lei în ian-apr, consemnând o creştere de 67,2% (an/an), susţinută de avansul încasărilor din redevenţe petroliere şi vărsăminte din veniturile nete ale BNR.

Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate şi donaţii au totalizat 10,24 mld lei în primele patru luni, în creştere cu 24,3% (an/an).

Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 160,73 mld lei au crescut în termeni nominali cu 15,6% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Exprimate ca procent din Produsul Intern Brut, cheltuielile pe primele patru luni ale anului 2022 au înregistrat o creştere cu 0,3 puncte procentuale faţă de aceeaşi perioadă a anului 2021, de la 11,8% din PIB la 12,1% din PIB.

Cheltuielile de personal au însumat 38,44 mld lei, în creştere cu 3,7% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Exprimate ca pondere în PIB, cheltuielile de personal reprezintă un nivel de 2,9% din PIB, cu 0,2 puncte procentuale mai mici faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au fost 20,21 mld lei, în creştere cu 15,5% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. O creştere se reflectă la bugetele locale, respectiv 21,2% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, precum şi la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de 8,8%.

Cheltuielile cu dobânzile au fost de 9,44 mld.lei. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent plăţile de dobânzi aferente portofoliului de datorie publică s-au majorat cu 3,12 mld lei ca urmare a creşterii ratelor de dobândã în contextul inflaţionist manifestat îndeosebi începând cu a doua parte a anului 2021, atât pe plan intern cât şi international, cât şi ca urmare a incertitudinilor generate de conflictul armat din Ucraina.

Cheltuielile cu asistenţa socială au fost de 60,40 mld lei în creştere cu 19,3% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Evoluţia cheltuielilor cu asistenţa socială a fost influenţată, în principal, de majorarea de la 1 ianuarie 2022, a punctului de pensie cu 10%, respectiv de la 1.442 lei la 1.586 lei, a nivelului îndemnizaţiei sociale pentru pensionari (pensia minimă) de la 800 lei la 1.000 lei, de acordarea unui ajutor financiar pentru pensionarii sistemului public de pensii cu pensii mai mici sau egale cu 1.600 de lei, astfel încât toţi cei care se încadrează în această categorie să aibă un venit de 2.200 de lei, în luna ianuarie 2022, precum şi de acordarea celei de-a 13-a indemnizaţii pentru persoanele cu dizabilităţi.

Totodată, se reflectă majorarea alocaţiei de stat pentru copii, astfel, alocaţia de stat pentru copii creşte, începând cu 1 ianuarie 2022, la 600 de lei pentru copiii în vârstă de până la 2 ani sau până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap. Totodată, copiii cu handicap beneficiază de această sumă până la împlinirea vârstei de 18 ani. De asemenea, s-a majorat la 243 de lei alocaţia de stat pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, dar şi pentru tinerii de peste 18 ani care urmează cursurile liceale sau profesionale, până la terminarea acestora, inclusiv pentru cei cu handicap care urmează o formă de învăţământ preuniversitar prevăzută de lege, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani.

Cheltuielile cu subvenţiile au fost de 3,75 mld lei, în principal, această sumă reprezintă subvenţii pentru transportul de călători, precum şi pentru sprijinirea producătorilor agricoli.

Alte cheltuieli au fost de 2,6 mld lei, reprezentând, sume aferente titlurilor de plată emise de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, conform legislaţiei în vigoare, burse pentru elevi şi studenţi, alte despăgubiri civile.

Cheltuielile privind proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile (inclusiv subvenţiile de la Uniunea Europeană aferente agriculturii) au fost de 11,28 mld lei, cu 23,4% mai mari comparativ cu anul precedent.

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost în valoare de 12,18 mld lei. Se observă o creştere a ponderii investiţiilor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, acestea reprezentând 56,9% din totalul cheltuielilor pentru investiţii în timp ce cheltuielile de investiţii din resurse interne au înregistrat o diminuare.

Mai sus regasiți o reprezentare vizuală a conținutului articolului, o clasificare automată și un sumar al acestuia! Preluarea informațiilor urmăreste promovarea și facilitarea accesului la informație, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, conform cu termenii și condițiile sursei (www.zf.ro).

Accesați aici articolul integral !

spot_img

Fluxuri de știri

Articole recomandate

- Advertisement -spot_img

Ultimele articole

Alege-ți fluxurile de informații!

Gratis!

 + Promovează-ți compania și oferta sa!