19 C
București
sâmbătă, mai 21, 2022

Banking & Servicii financiare – Se dau salarii de 4.000 de euro în România! Te angajează imediat. Ce trebuie să faci – Sinteza

3 min read (textul complet), articol clasificat de Robotul Minerva ca: Profilare

Creați-vă propriul

dashboard de știri

informația - cheie, 24/7

100+

FLUXURI

Free

Parcurgi informația mai rapid!

Acoperi top 100 surse externe!

Publicat de

Articole din aceeași sursa

- Advertisement -spot_img

Sumarizare automata

Așadar, vei avea nevoie de: cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate curriculum vitae Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății În cazul documentului prevăzut la alin.

Se dau salarii de 4.000 de euro în România! Te angajează imediat. Ce trebuie să faci

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) anunță stabilirea grilei de salarizare pentru personalul angajat în afara organigramei, ca parte a „Grupului de Operativ pentru Implementarea și Monitorizarea Reformelor și Investițiilor privind Transformarea Digitală” (Task Force), din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Grila de salarizare a acestei unități cu un rol major în reușita implementării transformărilor digitale asumate de România este una competitivă, care permite recrutarea celor mai buni specialiști care vor fi angajați până în anul 2026. Candidații pentru funcția contractuală de conducere și pentru cele 16 funcții de execuție pot depune dosarul pentru procesul de selecție până pe 26 aprilie, interviurile având loc în perioada 3-5 mai 2022.

Potrivit comunicatului de presă trimis de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, salariile pornesc de la 18.900 lei și pot crește până la  28.700 lei brut pentru ingineri de sistem sau administratori baze de date. În ceea ce privește salariul pentru funcția de conducere, acesta urcă la la 34.000 lei brut.

Depune dosarul cu șină ca să scapi România de „dosarul cu șină”

”Am mare încredere că specialiștii IT&C din mediul privat ni se vor alătura cu expertiza lor valoroasă, și vor contribui în mod concret la reușita procesului de digitalizare a României. Îi așteptăm alături de noi pe cei mai buni, pentru ca împreună să creștem calitatea vieții românilor”, încurajează ministrul Marcel Boloș comunitatea IT&C să aplice cu încredere pentru a aduce know how-ul și stilul de lucru din privat în instituția publică pe care o reprezintă.

Înscrierile se fac la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în perioada 05.04 – 26.04.2022, de luni până joi între orele 08:00-16:30, vineri 08:00-14:00. Concursul se va desfășura în perioada 03.05 – 06.05.2022 (cu posibilitatea prelungirii până la 08.05.2022, în mod excepțional, în funcție de candidații selectați pentru proba de interviu).

Documentele necesare pentru înscriere

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) a întocmit o listă cu documentele necesare pentru cei interesați de aceste locuri de muncă. Așadar, vei avea nevoie de:

  • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie
  • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează
  • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate
  • curriculum vitae
  • Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății

În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus, la înscriere, o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului

Cererea de înscriere la concurs şi declaraţia pe propria răspundere se pun la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul ministerului sau pot fi accesate pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării – www.research.gov.ro, la secţiunea dedicată publicităţii concursului.

Stabilirea salariilor competitive a fost făcută în urma unui proces de analiză a pieței complex și transparent

Pachetele salariale competitive cu cele din mediul privat au fost stabilite de Autoritatea pentru Digitalizarea României în urma consultării datelor și statisticilor oferite de Institutul Național de Statistică (INS), solicitărilor privind nivelul salarial al specialiștilor IT&C adresate primelor 10 companii de profil, în funcție de profitul net înregistrat în 2020 (conform Oficiului Național al Registrului Comerțului), precum și consultării principalelor companii de consultanță (Deloitte, EY, KPMG și PwC).

”Ţinând cont de faptul că persoanele care vor ocupa aceste posturi trebuie să deţină competenţe profesionale de înaltă calificare în specialitate, respectiv pentru asigurarea unei motivări pe măsura nivelului de expertiză solicitat, coroborat cu responsabilităţile şi atribuţiile din fişele posturilor, se impune oferirea unui pachet salarial atractiv şi competitiv cu piaţa muncii din mediul privat.

Astfel, din analiza tuturor datelor şi informaţiilor primite, am apreciat ca fiind elocvente în contextul mai sus prezentat statisticile din anul 2021 – PayWell 2021, actualizate cu 8%, conform estimării de creştere salarială în industrie în ultimul an, statistici realizate de către compania PricewaterhouseCoopers Tax Services SRL, precum şi intervalele salariale la categoriile de specialişti regăsiţi în cadrul companiei KPMG Romania SRL”, explică președintele Autorității pentru Digitalizarea României, Dragoș Vlad.

Mai sus regasiți o reprezentare vizuală a conținutului articolului, o clasificare automată și un sumar al acestuia! Preluarea informațiilor urmăreste promovarea și facilitarea accesului la informație, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, conform cu termenii și condițiile sursei (www.capital.ro).

Accesați aici articolul integral !

spot_img

Fluxuri de știri

Articole recomandate

- Advertisement -spot_img

Ultimele articole

Alege-ți fluxurile de informații!

Gratis!

 + Promovează-ți compania și oferta sa!