27.1 C
București
miercuri, mai 25, 2022

Energie – Acţionarii Electrica, convocaţi să fie de acord cu aprobarea majorarea plafonului total de finanțări pe termen scurt care să poată fi contractate de către EFSA şi DEER – Sinteza

4 min read (textul complet), articol clasificat de Robotul Minerva ca: General

Creați-vă propriul

dashboard de știri

informația - cheie, 24/7

100+

FLUXURI

Free

Parcurgi informația mai rapid!

Acoperi top 100 surse externe!

Publicat de

Articole din aceeași sursa

- Advertisement -spot_img

Sumarizare automata

Ordinea de zi a ședinței AGEA va fi următoarea: Mandatarea reprezentantului Electrica, având în vedere calitatea Electrica de acționar al Societatea Electrica Furnizare S.A. (EFSA), pentru participarea în AGEA EFSA și pentru exprimarea votului favorabil (“pentru”) cu privire la aprobarea majorării plafonului total de finanțări pe termen scurt care să poată fi contractate de către EFSA în cursul exercițiului financiar 2022 de la instituții bancare (bănci comerciale sau instituții financiare internaționale – IFI) pentru finanțarea activității curente în suma de până la 1.500.000.000 RON...

Mandatarea reprezentantului Electrica, având în vedere calitatea Electrica de acționar al EFSA, pentru participarea în AGEA EFSA și pentru exprimarea votului favorabil (“pentru”) cu privire la aprobarea mandatarii Consiliului de Administrație al EFSA pentru a lua, în limita plafoanelor aprobate și cu încadrarea în nivelul de îndatorare aplicabil la dată aprobării tranzacțiilor individuale, toate măsurile în numele și pe seama EFSA, în vederea inițierii, derulării și finalizării operațiunilor necesare implementării celor menționate la punctul 1 de mai sus, inclusiv prin, dar nelimitandu-se la, următoarele: a.

Aprobarea unui plafon total al garanțiilor (care nu vor fi garanții reale) care să poată fi acordate de Electrica în suma de până la valoarea de 1.870.000.000 RON (care include garanțiile care sunt/vor fi aprobate până la dată desfășurării ședinței AGEA...

Consiliul de Administrație al ELECTRICA convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (AGEA) în data de 9/10 iunie 2022 pentru exprimarea votului favorabil (“pentru”) cu privire la aprobarea majorării plafonului total de finanțări pe termen scurt care să poată fi contractate de către Electrica Furnizare (EFSA) şi Distribuție Energie Electrica România (DEER). 

Ordinea de zi a ședinței AGEA va fi următoarea:

  1. Mandatarea reprezentantului Electrica, având în vedere calitatea Electrica de acționar al Societatea Electrica Furnizare S.A. (EFSA), pentru participarea în AGEA EFSA și pentru exprimarea votului favorabil (“pentru”) cu privire la aprobarea majorării plafonului total de finanțări pe termen scurt care să poată fi contractate de către EFSA în cursul exercițiului financiar 2022 de la instituții bancare (bănci comerciale sau instituții financiare internaționale – IFI) pentru finanțarea activității curente în suma de până la 1.500.000.000 RON, așa cum a fost aprobat prin HAGEA Electrica nr. 1 din 21 martie 2022, până la valoarea de 1.700.000.000 RON (care include sumele care sunt/vor fi aprobate până la dată desfășurării ședinței AGEA)cu garanția Electricavaloarea garanției furnizate de Electrica (care nu va fi garanție reală) fiind de maximum 1.870.000.000 RON (care include garanțiile care sunt/vor fi aprobate până la dată desfășurării ședinței AGEA, aferente finanțărilor contractate din plafonul sus indicat).
  2. Mandatarea reprezentantului Electrica, având în vedere calitatea Electrica de acționar al EFSA, pentru participarea în AGEA EFSA și pentru exprimarea votului favorabil (“pentru”) cu privire la aprobarea mandatarii Consiliului de Administrație al EFSA pentru a lua, în limita plafoanelor aprobate și cu încadrarea în nivelul de îndatorare aplicabil la dată aprobării tranzacțiilor individuale, toate măsurile în numele și pe seama EFSA, în vederea inițierii, derulării și finalizării operațiunilor necesare implementării celor menționate la punctul 1 de mai sus, inclusiv prin, dar nelimitandu-se la, următoarele:

a. Să aprobe tranzacțiile individuale de finanțare (contractare de credite și garantare) care vor fi contractate în cadrul plafonului;

b. Să o reprezinte cu depline puteri în față băncilor, instituțiilor financiare, afiliatilor și oricăror terți;

c.  Să negocieze și să accepte clauzele contractuale, care vor include, fără a se limita la, nivelul costurilor și al comisioanelor precum și rambursarea costurilor cu consultanță juridică în beneficiul băncilor, dacă este cazul (opinia juridică pe contract), cazuri de culpă, rambursare anticipată, dreptul de a fi distribuite/primite dividendele;

d. Să negocieze și să accepte tipul, formă și condițiile garanțiilor;

e. Să semneze contractele de credit, contractele de garanție aferente/garanția aferentă, orice alte adiționale la acestea, precum și orice alte documente necesare în legătură cu aceste contracte/documente;

f. Să îndeplinească orice altă activitate legală pe care o va consideră necesară scopului mai sus menționat.

Mandatul de mai sus este acordat inclusiv pentru orice alte modificări ale contractelor bancare, ale contractelor de finanțare și/sau ale contractelor de garanție/garanțiilor aferente, în limita plafoanelor aprobate pentru credite și garanție, incluzând și nelimitandu-se la scopul, tipul, utilizarea, modificarea duratei creditelor și a garanțiilor constituite.

Consiliul de Administrație al EFSA va putea delega către conducerea executivă a EFSA realizarea anumitor sau a tuturor activităților operaționale (cu excepția celor indicate la punctul a.) în vederea implementării operațiunilor menționate la punctul 1.

  1. Aprobarea unui plafon total al garanțiilor (care nu vor fi garanții reale) care să poată fi acordate de Electrica în suma de până la valoarea de 1.870.000.000 RON (care include garanțiile care sunt/vor fi aprobate până la dată desfășurării ședinței AGEA, aferente finanțărilor contractate din plafonul sus indicat) pentru garantarea finanțărilor pe termen scurt care să poată fi contractate de către EFSA în cursul exercițiului financiar 2022 de la instituții bancare (bănci comerciale sau instituții financiare internaționale – IFI) pentru finanțarea activității curenteîn suma de până la 1.700.000.000 RON (care include sumele care sunt/vor fi aprobate până la dată desfășurării ședinței AGEA), așa cum a fost prevăzut la punctul 1.
  2. Mandatarea reprezentantului Electrica, având în vedere calitatea Electrica de acționar al societății Distribuție Energie Electrica România S,A, (DEER), pentru participarea în AGEA DEER și pentru exprimarea votului favorabil (“pentru”) cu privire la aprobarea unui plafon total de finanțări pe termen mediu și lung care să poată fi contractate de către DEERîn cursul exercițiului financiar 2022 de la instituții bancare (bănci comerciale sau instituții financiare internaționale – IFI) pentru acoperirea costurilor suplimentare aferente consumului propriu tehnologic precum și pentru finanțarea capitalului de lucru și a proiectelor de investiții în suma de până la 700.000.000 RONcu garanția Electricăvaloarea garanției furnizate de Electrică (care nu va fi garanție reală) fiind de maximum 770.000.000 RON.

În plafonul de 700.000.000 RON pentru finanțări pe termen mediu și lung pentru DEER cu garanția Electrica pentru o valoare de până la 770.000.000 RON pentru DEER, menționat mai sus, nu se includ finanțările pe termen scurt fără garanția Electrică contractate deja în cursul exercițiului financiar 2022 (o facilitate multiprodus în suma de 220.000.000 lei contractată în luna ianuarie 2022 pentru o suma inițială de 180.000.000 lei și majorată în luna februarie și o facilitate pentru emiteri scrisori de garanție contractată în luna martie 2022) sau în curs de contractare (220.000.000 lei facilitate multiprodus în curs de aprobare și semnare).

5.  Mandatarea reprezentantului Electrica, având în vedere calitatea Electrica de acționar al DEER, pentru participarea în AGEA DEER și pentru exprimarea votului favorabil (“pentru”) cu privire la aprobarea mandatarii Consiliului de Administrație al DEER pentru a lua, în limita plafoanelor aprobate și cu încadrarea în nivelul de îndatorare aplicabil la dată aprobării tranzacțiilor individuale, toate măsurile în numele și pe seama DEER, în vederea inițierii, derulării și finalizării operațiunilor necesare implementării celor menționate la punctul 4 de mai sus, inclusiv prin, dar nelimitandu-se la, următoarele:

a. Să aprobe tranzacțiile individuale de finanțare (contractare de credite și garantare) care vor fi contractate în cadrul plafonului;

b. Să o reprezinte cu depline puteri în față băncilor, instituțiilor financiare, afiliatilor și oricăror terți;

c. Să negocieze și să accepte clauzele contractuale, care vor include, fără a se limita la, nivelul costurilor și al comisioanelor precum și rambursarea costurilor cu consultanță juridică în beneficiul băncilor, dacă este cazul (opinia juridică pe contract), cazuri de culpă, rambursare anticipată, dreptul de a fi distribuite/ primite dividendele;

d. Să negocieze și să accepte tipul, formă și condițiile garanțiilor;

e. Să semneze contractele de credit, contractele de garanție aferente/garanția aferentă, orice alte adiționale la acestea, precum și orice alte documente necesare în legătură cu aceste contracte/documente;

f. Să îndeplinească orice altă activitate legală pe care o va consideră necesară scopului mai sus menționat.

Mandatul de mai sus este acordat inclusiv pentru orice alte modificări ale contractelor bancare, ale contractelor de finanțare și/sau ale contractelor de garanție/garanțiilor aferente, în limita plafoanelor aprobate pentru credite și garanție, incluzând și nelimitandu-se la scopul, tipul, utilizarea, modificarea duratei creditelor și a garanțiilor constituite.

Consiliul de Administrație al DEER va putea delega către conducerea executivă a DEER realizarea anumitor sau a tuturor activităților operaționale (cu excepția celor indicate la punctul a.) în vederea implementării operațiunilor menționate la punctul 4.

  1. Aprobarea unui plafon total al garanțiilor (care nu vor fi garanții reale) care să poată fi acordate de Electrica în suma de până la valoarea de 770.000.000 RON pentru garantarea finanțărilor pe termen mediu și lung care să poată fi contractate de către DEER în cursul exercițiului financiar 2022 de la instituții bancare (bănci comerciale sau instituții financiare internaționale – IFI) pentru acoperirea costurilor suplimentare aferente consumului propriu tehnologic precum și pentru finanțarea capitalului de lucru și a proiectelor de investițiiîn suma de 700.000.000 RON  așa cum a fost prevăzut la punctul 4.
  2. Mandatarea Consiliului de Administrație al Electrica pentru a lua, în limita plafoanelor aprobate, toate măsurile în numele și pe seama Electrica, în vederea inițierii, derulării și finalizării operațiunilor necesare implementării celor menționate la punctele 3 și 6 de mai sus, inclusiv prin, dar nelimitandu-se la, următoarele:

a. Să aprobe tranzacțiile de garantare individuale aferente finanțărilor care vor fi contractate în limita plafoanelor;

b. Să o reprezinte cu depline puteri în față băncilor, instituțiilor financiare, afiliatilor și oricăror terți;

c. Să negocieze și să accepte clauzele contractuale ale garanțiilor, care vor include, fără a se limita la, nivelul costurilor și al comisioanelor, tipuri de costuri/sume acoperite de garanții, durata garanții, obligații, interdicții și răspunderi ale garantului, precum și rambursarea costurilor cu consultanță juridică în beneficiul băncilor, dacă este cazul (opinia juridică pe contract), cazuri de culpă, rambursare anticipată, dreptul de a fi distribuite/ primite dividendele;

d. Să negocieze și să accepte tipul, formă și condițiile garanțiilor;

e. Să semneze contractele de garanție aferente/garanția aferentă, orice alte adiționale la acestea, precum și orice alte documente necesare în legătură cu aceste contracte/documente;

f. Să îndeplinească orice altă activitate legală pe care o va consideră necesară scopului mai sus menționat.

Mandatul de mai sus este acordat inclusiv pentru orice alte modificări ale contractelor de garanție/garanțiilor aferente, în limita plafoanelor aprobate pentru garanție, incluzând și nelimitandu-se la scopul, tipul, utilizarea, modificarea duratei garanțiilor constituite.

Consiliul de Administrație al Electrică va putea delega către conducerea executivă a Electrică realizarea anumitor sau a tuturor activităților operaționale (cu excepția celor indicate la punctul a.) în vederea implementării operațiunilor menționate la punctele 3 și 6.

Mai sus regasiți o reprezentare vizuală a conținutului articolului, o clasificare automată și un sumar al acestuia! Preluarea informațiilor urmăreste promovarea și facilitarea accesului la informație, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, conform cu termenii și condițiile sursei (financialintelligence.ro).

Accesați aici articolul integral !

spot_img

Fluxuri de știri

Articole recomandate

- Advertisement -spot_img

Ultimele articole

Alege-ți fluxurile de informații!

Gratis!

 + Promovează-ți compania și oferta sa!