FacebookTwitterLinkedIn

Antibiotice Iași, cel mai important producător român de medicamente generice, a obținut în anul 2022 venituri din vânzări de 100 milioane de euro în contextul unei profitabilități în creștere cu 38%.

Rezultatele economico-financiare  obținute de Antibiotice  Iași (simbol ATB)  în anul 2022 și transmise Bursei de Valori Bucureşti (BVB) indică creșteri sustenabile ale afacerilor companiei. Acestea consolidează statutul de cel mai important producător român de medicamente generice.

Creșterea tarifelor pentru principalele utilități și carburanți precum și mărirea implicită a prețurilor materiilor prime, au condus la o creștere a inflației, pe fondul instabilității create de conflictul din Ucraina.

“Acest context a reprezentat o adevărată provocare în a găsi soluții și a menține un echilibru între aceste prețuri care au escaladat foarte mult, ajungând chiar la dublare și prețurile medicamentelor care, după cum se știe în România sunt strict reglementate. În aceste condiții, am reușit o acomodare a structurilor de producție, a structurilor de consum, am inovat procese, am crescut randamente, am redus amprenta de carbon a companiei, am reașezat sistemul de salarizare și motivare a angajaților, astfel încât, în anul 2022, am avut o creștere a veniturilor din vânzări de 32%, ajungând la afaceri de aproape 100 mil. Euro. Aceste rezultate se înscriu în planul de business multianual „The Future Together 2030”, care a stat la baza încheierii recentului acord de consultanță cu Banca Europeană de Investiții în vederea dezvoltării companiei”, a declarat Ioan Nani, director general Antibiotice Iași

Din cele aprox. 100 milioane euro venituri din total vânzări (482,7 mil. lei) obținute în anul 2022, veniturile din piața internă au fost de 298,6 mil.lei, în creștere cu 32,9% comparativ cu valoarea din anul 2021.  

În perioada de referință, Antibiotice a obținut un profit brut în valoare de 41,9 mil. lei, cu 38% mai mare comparativ cu anul 2021.
Eficiența activităților companiei este semnificativ influențată de valoarea taxei clawback, care a fost de 31,3 mil. lei și care cumulată cu valoarea profitului brut asigura un profit de 73.2 mil. lei.

Profitul din exploatare a înregistrat o valoare cu 28% mai mare în comparație cu valoarea planificată, ajungând la finalul anului 2022, la 45,7 mil. lei.

Gradul de îndatorare al companiei, determinat ca raport între total datorii și total activ, a fost de 25% datorat unui management corespunzător al fluxului financiar.

Consolidare pe piața internă

Din totalul vânzărilor valorice ale companiei, vânzările de medicamente cu prescripție medicală (RX) reprezintă 83,6%, în creștere cu 16% (320,4 mil. lei în 2021 – 371,6 mil. lei în 2022), conform CEGEDIM Sell Out Romania dec. 2022.
Cel mai reprezentativ segment de vânzare pentru acest tip de medicamente îl reprezintă segmentul hospital, care a înregistrat o creștere valorică semnificativă, cu 20.8% (112,4 mil. lei în 2021 – 135,8 mil. lei în 2022).

Principalele produse valorificate pe segmentul hospital sunt medicamentele antiinfecțioase injectabile, pentru care Antibiotice deține singura capacitate de producție certificată GMP din România.

De asemenea, portofoliul de medicamentele fără prescripție (OTC) al companiei, a înregistrat o creștere valorică cu 7,7% (67,8 mil. lei în 2021 – 73,1 mil. lei în 2022), conform CEGEDIM Sell Out Romania dec. 2022.

La începutul anului 2022 Antibiotice a reușit, într-un timp scurt, să producă întreaga cantitate de iodură de potasiu pe care autoritățile au considerat-o necesară pentru populație în cazul unui dezastru nuclear.

Venituri mai mari de pe piețele externe

Piețele internaționale au adus venituri din vânzări în valoare de 184,1 mil. lei, în creștere cu 30% comparativ cu cele din anul 2021.

Valoarea exportului de substanțe active, a crescut cu 45% în anul 2022 comparativ cu valoarea obținută în 2021 (de la 52,4 mil. lei, la 75,7 mil. lei.

Antibiotice este singura companie din România care deține un flux pentru realizarea biosintezei unei game de substanțe active, pentru uz farmaceutic, care au la bază bacteria streptomices noursey, sub formă de nistatină standard, compactată și micronizată. Aceste substanțe active reprezintă cele mai vândute produse la export ale companiei, în peste 50 de țări din întreaga lume.
În anul 2022, compania  a continuat demersurile de dezvoltare a principalelor piețe de export din Europa, America de Nord și America Latină.

Medicamentele de top în terapeutica antiinfecțioasă injectabilă – cele mai vândute la export

În anul 2022, Antibiotice a livrat pe piețele internaționale medicamente în valoare de 108,4 milioane lei, în creștere cu 22% comparativ cu anul 2021.
Principalele piețe pe care s-au înregistrat creșteri în vânzările de medicamente marca Antibiotice au fost: Regarul Unit al Marii Britanii, Vietnam, Canada, Danemarca, Irak, Azerbaidjan, Moldova, Canada.

Cele mai vândute produse finite la export sunt medicamente de top în terapeutica antiinfecțioasă injectabilă pentru care Antibiotice deține cote de piață de 30-60% în teritorii reglementate, extrem de competitive, precum Statele Unite ale Americii, Marea Britanie sau Vietnam.

Vânzările pe piața SUA reprezintă aproximativ 22% din valoarea exportului de produse finite al companiei Antibiotice.

Pe lângă strategia de consolidare în teritoriile consacrate – Vietnam, SUA, Canada, Moldova, Serbia, Regarul Unit al Marii Britanii, în anul 2022 Antibiotice a inițiat proiecte noi ce vizează dezvoltarea pe termen lung în Arabia Saudită, Africa de Sud, Albania.

Cu un portofoliu diversificat de medicamente antiinfecțioase și cardiovasculare,  Antibiotice obține  un ritm de creștere de 22%, superior ritmului de creștere al pieței internaționale de 4.9%.

Investește în consolidare și dezvoltare durabilă
Valoarea investițiilor în anul 2022 a fost de 47,48 mil lei, ceea ce reprezintă aprox. 90% grad de realizare față de valoarea planificată (53 mil. lei).
Un obiectiv major de investiții l-a constituit inaugurarea fabricii de produse topice (preparate cu aplicare locală), care este una dintre cele mai moderne din Europa și care va dubla capacitatea de producție existentă pe acest segment. Investiția de 20 mil euro, din surse proprii, concretizează 4 fluxuri de producție unde se fabrică 56 de produse topice destinate atât pieței din România, cât și piețelor externe. Pentru 19 dintre aceste medicamente Antibiotice este unic producător.

Investiții importante au fost realizate și pentru trecerea către energie verde, implementarea de noi tehnologii sustenabile și optimizarea proceselor de fabricație, care au contribuit la maximizarea randamentelor afacerii și optimizarea cheltuielilor. Un exemplu în acest sens este inițierea unei investiții importante în domeniul energiei regenerabile, privind realizarea a două centrale fotovoltaice de 2,52 MW și respectiv 1 MW, care vor asigura 36,4% din consumul de energie al companiei.
Antibiotice are în derulare și alte proiecte sustenabile care vor contribui la reducerea semnificativă a consumului de energie.

Alte investiții înscrise în planuri de implementare multianuale urmăresc eficientizarea activităților prin digitalizarea și informatizarea completă a platformei precum și retehnologizarea laboratoarelor de cercetare și a capacităților de producție existente, extinderea depozitului de materii prime și materiale, retehnologizarea instalațiilor pentru producerea și distriburea utilităților.
Pentru adaptarea strategică a portofoliului de produse, compania  a  contractat achiziții de proiecte in-licensig pentru 34 de produse noi, din care 26 sunt cu prescripție medicală (forme solide orale și produse injectabile) iar 8 produse sunt fără prescripție medicală.