FacebookTwitterLinkedIn

Guvernul a adoptat, la propunerea ministerului Energiei, ordonanţa de urgenţă privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru întreprinderi.

Entitățile care vor beneficia de noua schemă fac parte din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon, din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice.

Ordonanţa de urgenţă a fost adoptată în urma deciziei Comisiei Europene privind autorizarea noii scheme de ajutor de stat acordată întreprinderilor din sectoarele energointensive în valoare de aproximativ 1,5 miliarde de euro. Astfel, va fi acordată o compensaţie parţială întreprinderilor mari consumatoare de energie care se confruntă cu o creştere a preţurilor la energie electrică ce rezultă din costurile indirecte ale emisiilor în cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS).

Potrivit Ministerului Energiei, de aceste măsuri vor beneficia întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de finanţare, următoarele criterii de eligibilitate:

– dezvoltă operaţiuni industriale active în unul din sectoarele şi subsectoarele eligibile prevăzute în Anexa OUG;

– au suportat costuri cu emisii indirecte în perioada 2021-2030;

– nu înregistrează debite restante la bugetul general consolidat al statului sau la bugetele locale;

– nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;

– nu sunt întreprinderi în dificultate în sensul Orientărilor Comisiei Europene privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate;

– nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat ilegal sau incompatibil cu piaţa internă pentru care există o decizie a Comisiei Europene de recuperare;

– nu datorează sume care trebuie rambursate, ca efect al unor decizii de recuperare ale Ministerului Energiei.

În perioada 2019- 2021, în România a fost implementată o schemă de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare, ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice. Plata ajutorului de stat s-a efectuat pentru emisiile indirecte aferente anilor 2019-2020, mai precizează sursa citată, potrivit news.ro.

Valoarea totală a ajutorului de stat pentru anul 2019 a fost de 399.437.091,82 lei pentru un număr de 34 întreprinderi, respectiv de 637.623.005,80 lei pentru un număr de 33 întreprinderi în anul 2020.