17.8 C
București
vineri, iunie 14, 2024

Energie – Hidroelectrica a demearat selecția pentru membrii Directoratului; Candidaturile se depun până pe 11 septembrie – Sinteza

3 min read (textul complet), articol clasificat de Robotul Minerva ca: Profilare

Creați-vă propriul

dashboard de știri

informația - cheie, 24/7

100+

FLUXURI

Free

Parcurgi informația mai rapid!

Acoperi top 100 surse externe!

Publicat de

Articole din aceeași sursa

- Advertisement -cresterea vanzarilor

Sumarizare automata

− Experiență generală în muncă de minim 7 ani și experiență profesională relevantă de minim 5 ani în funcții de conducere/administrare în cadrul societăților comerciale, publice sau private, regiilor autonome, din sectorul energetic.

− Experiență profesională de minim 5 ani în funcții de conducere în domeniul managementului financiar (director/manager economic, director/manager financiar, contabil șef, șef serviciu economic/financiar/contabilitate) în cadrul societăților comerciale publice sau private, regiilor autonome.

− Experiență generală în muncă de minim 7 ani și experiență profesională relevantă de minim 5 ani în funcții de conducere/administrare în cadrul societăților comerciale publice sau private, regiilor autonome din sectorul energetic.

Hidroelectrica a demarat selecția pentru membrii Directoratului, iar candidaturile se depun până pe 11 septembrie, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București. În prezent, membrii Directoratului Hidroelectrica au un mandat provizoriu, până la 7 octombrie.

Compania organizează concurs pentru selecția a cinci membri ai Directoratului, cu mandat de maxim 4 ani.

Procedura de selecţie cuprinde următoarele etape succesive:
a) Etapa I – selecţia dosarelor candidaților și interviu online.
b) Etapa a II-a – test online, integrarea declarației de intentie și interviuri, pentru candidaţii declaraţi “admişi” după etapa I.

Posturi:

1. Director General – Președinte al Directoratului (– Chief Executive Officer CEO) – 1 post

2. Director Financiar (Chief Financial Officer CFO) – 1 post

3. Director Operațional (Chief Operating Officer COO) – 1 post

4. Director de Investiții (Chief Investment Officer CIO) – 1 post

5. Director Administrativ și Logistică (Chief Administrative Officer CAO) – 1 post

Anunțul conține condițiile de participare pentru candidați:

1. Post Director General Președinte Directorat (Chief Executive Officer CEO)

Condiții obligatorii:

− Studii superioare finalizate cu diplomă de licență în domeniile fundamentale*: științe inginerești/științe economice

− Experiență generală în muncă de minim 7 ani și experiență profesională relevantă de minim 5 ani în funcții de conducere/administrare în cadrul societăților comerciale, publice sau private, regiilor autonome, din sectorul energetic.

− Cunoașterea limbii române – nivel avansat.

− Cunoașterea limbii engleze – minim nivel mediu.

− Fără înscrisuri în cazierele judiciar și fiscal.

− Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate.

2. Post Director Financiar (Chief Financial Officer CFO). Condiții obligatorii:

− Studii superioare finalizate cu diplomă de licență, în domeniul fundamental: științe economice.
− Experiență generală de muncă de minim 7 ani.

− Experiență profesională de minim 5 ani în funcții de conducere în domeniul managementului financiar (director/manager economic, director/manager financiar, contabil șef, șef serviciu economic/financiar/contabilitate) în cadrul societăților comerciale publice sau private, regiilor autonome.

− Cel puțin o specializare/certificare profesională activă: auditor financiar (membru CAFR) și/sau expert contabil (membru CECCAR) și/sau consultant fiscal (membru CCF) și/sau membru ACCAUK (schema profesională) și/sau membru CFA.

− Cunoștințe și experiență în domeniul Standardelor Internaționale de Raportare Financiară – IFRS (minim o raportare realizată);

− Cunoașterea limbii române – nivel avansat.

− Cunoașterea limbii engleze – minim nivel mediu.

− Fără înscrisuri în cazierele judiciar și fiscal.

− Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate.

3. Post Director Operațional (Chief Operating Officer COO). Condiții obligatorii:

− Studii superioare finalizate cu diplomă de licență în domeniile: stiinte ingineresti in domeniul inginerie electrica/inginerie energetică/inginerie civilă.

− Experiență generală în muncă de minim 7 ani și experiență profesională relevantă de minim 5 ani în funcții de conducere/administrare în cadrul societăților comerciale publice sau private, regiilor autonome din sectorul energetic.

− Cunoașterea limbii române – nivel avansat.

− Cunoașterea limbii engleze – minim nivel mediu.

− Fără înscrisuri în cazierele judiciar și fiscal.

− Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate.

4. Post Director de Investiții (Chief Investment Officer CIO). Condiții obligatorii:

– Studii superioare finalizate cu diplomă de licență în domeniile: inginerie electrica/inginerie energetică/inginerie civilă.

– Experiență generală în muncă de minim 7 ani și experiență profesională relevantă de minim 5 ani în funcții de conducere/administrare în cadrul societăților comerciale publice sau private, regiilor autonome din sectorul energetic.

− Cunoașterea limbii române – nivel avansat.

− Cunoașterea limbii engleze – minim nivel mediu.

− Fără înscrisuri în cazierele judiciar și fiscal.

− Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate.

5. Post Director Administrativ și Logistică (Chief Administrative Officer CAO). Condiții obligatorii:

− Studii superioare finalizate cu diplomă de licență, în domeniile fundamentale: ştiinţe inginereşti, științe economice, științe juridice.

− Experiență generală de muncă de minim 7 ani

− Experienţă profesională de minim 5 ani în posturi de conducere/administrare a din cadrul unei/unor societăți comerciale sectorul public sau privat, regiilor autonome .

− Cunoașterea limbii române – nivel avansat.

− Cunoașterea limbii engleze – minim nivel mediu.

− Fără înscrisuri în cazierele judiciar și fiscal.

− Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate.

Dosarul de participare va conține în mod obligatoriu, următoarele documentele de eligibilitate:

1. Curriculum Vitae – model european;

2. Copie act de identitate;

3. Copie documente care atestă pregătirea profesională;

4. Documente care atestă experiența generală în muncă și profesională în
administrarea/managementul societăților comerciale publice sau private /regiilor autonome, (Carnet de muncă sau Adeverință, după caz);

5. Cazier judiciar;

6. Cazier fiscal;

7. Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, nu mai veche de 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

8. Declarație pe proprie răspundere dată în conf. cu prev. Art. 326 Cod Penal , din care să rezulte îndeplinirea condițiilor legale pentru dobândirea calității de membru în directorat într-o societate, conf. Prev. L 31/1990 republicată privind societățile și a prev. OUG 109/2011 cu completările și modificările ulterioare; Declaraţie privind neîncadrarea în situaţia de conflict de interese și independență, declarație pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, declarație pentru participare la selecție.

Criterii de evaluare/selecţie (conform art. 33, anexa 1 din HG 722/2016 privind normele de aplicareale OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare)

1. Competențe specifice sectorului de activitate;

2. Competențe profesionale de importanță strategică;

3. Cunoștințe de Guvernanță corporativă;

4. Competențe sociale și personale;

5. Reputație personală și profesională;

6. Integritate și independență;

7. Gradul de aliniere cu Scrisoarea de așteptări a APT – conform postului pentru care
candidează;

8. Alte condiţii care pot fi eliminatorii:

– rezultatele economico-financiare ale întreprinderilor în care şi-a exercitat mandatul de administrator sau de director;

– fără înscrieri în cazierul fiscal şi judiciar;

– cunoașterea limbii engleze – minim nivel mediu (evaluarea va fi efectuată în cadrul interviului).

Recent,  mandatele membrilor actuali provizorii ai Directoratului Hidroelectrica au fost prelungite cu două luni, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.

Compania a anunțat: “Hidroelectrica informeaza actionarii si investitorii asupra faptului ca, in cadrul sedintei din data de 28 iulie 2023, Consiliul de Supraveghere a hotarat prelungirea mandatelor membrilor actuali provizorii ai Directoratului Hidroelectrica, respectiv : dl. Bogdan-Nicolae Badea, dl. Marian Bratu, dl. Razvan Ionut-Pataliu, dl. AndreiDominic Gerea si dl Cristian Vladoianu, incepand cu data de 7 august 2023, pe o durata de 2 luni sau pana la desemnarea unor noi membri ai Directoratului Hidroelectrica selectati in conditiile prevazute de OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, daca selectia se finalizeaza inainte de termenul mentionat.”

Mai sus regasiți o reprezentare vizuală a conținutului articolului, o clasificare automată și un sumar al acestuia! Preluarea informațiilor urmăreste promovarea și facilitarea accesului la informație, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, conform cu termenii și condițiile sursei (financialintelligence.ro).

Accesați aici articolul integral !

Fluxuri de știri

Articole recomandate

- Advertisement -dezvoltare afacere

Ultimele articole

Alege-ți fluxurile de informații!

Gratis!

 + Promovează-ți compania și oferta sa!