30 C
București
joi, septembrie 21, 2023

Energie – Interviu exclusiv Ioana Timofte: Cifra de afaceri a CNCIR aproape s-a dublat în 10 ani – Sinteza

3 min read (textul complet), articol clasificat de Robotul Minerva ca: Profilare

Creați-vă propriul

dashboard de știri

informația - cheie, 24/7

100+

FLUXURI

Free

Parcurgi informația mai rapid!

Acoperi top 100 surse externe!

Publicat de

Articole din aceeași sursa

- Advertisement -cresterea vanzarilor

Sumarizare automata

În cei 12 ani de activitate, CNCIR (Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune S.A) a avut o creștere anuală a cifrei de afaceri, s-a menținut în poziția de lider al serviciilor de inspecție, verificare, testare, certificare și instruire din România, reușind să obțină anual o creștere a volumului de activitate, iar cifra de afaceri a înregistrat o creștere anuală, de la 47.646 mii lei în anul 2011 la 85.325 mii lei în anul 2021, spune, într-un interviu, Ioana Timofte, Director General CNCIR.

Potrivit domniei sale, în cursul anului 2021 au fost realizate verificări tehnice în utilizare (VTU) și verificări tehnice în vederea funcționării (VT-AF) la un număr de 125.107 instalații și echipamente, o creștere de 2,32% față de numărul total de echipamente și instalații verificate în anul 2020...

Printr-o strategie inteligent formulată la nivel corporativ și concurențial a conducerii companiei, în ultimii ani a crescut gradul de competitivitate pe piața concurențială pentru serviciile de formare profesională, de certificare ale Organsimului de certificare CNCIR CERT, de examinări/încercări distructive și nedistructive ale Laboratorului (LIDN) și alte activități autorizate (verificări tehnice în utilizare pentru investigații/examinări (VTU I/E) cu caracter tehnic la echipamente și instalații conform prescripțiilor tehnice ISCIR.

  • CNCIR este o companie care își obține veniturile 100% de pe piață, fără niciun fel de subvenție bugetară

  • CNCIR – programe de formare profesională și instruire pentru asimilarea noilor tendințe de cercetare și inovare în domeniile de expertiză, odată cu progresul tehnologic

În cei 12 ani de activitate, CNCIR (Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune S.A) a avut o creștere anuală a cifrei de afaceri, s-a menținut în poziția de lider al serviciilor de inspecție, verificare, testare, certificare și instruire din România, reușind să obțină anual o creștere a volumului de activitate, iar cifra de afaceri a înregistrat o creștere anuală, de la 47.646 mii lei în anul 2011 la 85.325 mii lei în anul 2021, spune, într-un interviu, Ioana Timofte, Director General CNCIR. Potrivit domniei sale, în cursul anului 2021 au fost realizate verificări tehnice în utilizare (VTU) și verificări tehnice în vederea funcționării (VT-AF) la un număr de 125.107 instalații și echipamente, o creștere de 2,32% față de numărul total de echipamente și instalații verificate în anul 2020, și de peste 9,5 % față de media ultimilor 5 ani.

Proiectele de viitor ale CNCIR vizează modernizarea și retehnologizarea fluxurilor de activitate ale companiei, îmbunătățirea calității serviciilor, realizarea de obiective care să răspundă strategiei de reducere a poluării și protejării mediului, asigurarea protecției muncii și îmbunătățirea condițiilor de muncă ale angajaților.

Citiţi, mai jos, interviul integral.

……………

  1. Cum a evoluat activitatea CNCIR în acest an comparativ cu anii precedenți? Cum a afectat pandemia activitatea CNCIR?

Ioana Timofte: CNCIR S.A. este o companie cu capital integral de stat, de interes strategic național, care desfășoară o activitate cu rol direct în asigurarea siguranței în exploatare a instalațiilor și a echipamentelor cu un grad ridicat de pericol în funcționare, având misiunea de a reduce riscurile și de a îmbunătăți eficiența și performanțele acestora pentru a nu periclita viața cetățenilor și a mediului înconjurător.

CNCIR este o configurație fericită de oameni valoroși, angajați cu relații profesionale și sociale complexe. Evoluția companiei a avut la bază oamenii care și-au folosit voința, care au avut o  abordare constructivă a sarcinilor, într-un cadru de încredere și suportivitate față de ierarhia instituită în companie, un cadru de trusting & giving.

În primele 10 luni ale anului 2022 principalele preocupări ale managementului companiei au vizat asigurarea continuității în prestarea de servicii la cele mai înalte standarde de calitate, precum și de adaptare la cerințele pieței pentru a valorifica toate oportunitățile existente. Pentru că CNCIR este o companie care acționează pe piață, care își obține veniturile 100% de pe piață, fără niciun fel de subvenție bugetară. Facturile pe care le emite compania reprezintă unica sursă de venit pe care o are CNCIR. Și, ca orice companie care obține venituri din activități comerciale, managementul a fost preocupat de generarea fluxurilor de numerar (cash flow), de utilizarea eficientă a resurselor financiare și de controlul riguros al cheltuielilor operaționale. Trebuie spus că bugetul de venituri și cheltuieli al companiei este aprobat prin Hotărâre de Guvern, deci avem un cadru foarte strict în care operăm.

Astfel, în perioada ianuarie – octombrie 2022 a fost asigurată stabilitatea financiară a companiei și au fost înregistrate creșteri de eficiență și profitabilitate comparativ cu aceeași perioadă a anilor precedenți.

Pandemia COVID-19 a dus la o contracție economică generală a economiei, deci și piața în care funcționează CNCIR. Însă, compania a monitorizat permanent portofoliul de clienți, a dezvoltat o strategie de optimizare a fluxului de numerar pentru a nu avea probleme de lichiditate în cazul întârzierilor plăților facturilor de către clienții aflați în dificultate și a analizat constant amenințările la adresa fluxurilor de numerar, precum și evoluția cheltuielilor.

Sub aspect operațional, prin proceduri au fost implementate măsuri pentru siguranța angajaților și partenerilor de afaceri, care să permită desfășurarea activității la același nivel de calitate și fără să fie afectați parametrii economici și financiari.

  1. Cum a evoluat CNCIR în cei 12 ani de activitate?

Ioana Timofte: Când mă gândesc la evoluție în companie mă gândesc la noțiunea de ”noi” – apartenența voluntară la un grup, la o echipă de profesioniști. Evident că primul element liant al unui astfel de grup îl constituie motivația – ceva în care crezi și de care ești emoțional legat și pentru care depui eforturi considerabile și să accezi în grup și să te menții în echipă.

Echipa managerială pe care o conduc este constituită din adevărați oameni de succes care au performat pe domeniile lor de expertiză, principala forță a echipei venind din unitatea strategică și viziunea de dezvoltare potrivit căreia subiectul unei etape a devenit invriabil obiectul subiectului etapei următoare. Nucleul palierului de conducere de nivel mediu-operațional este unul de excepție constituit din profesioniști cu mulți ani de expertiză în spate și continuitate profesională evolutivă pe domeniile specifice.

Printr-o strategie inteligent formulată la nivel corporativ și concurențial a conducerii companiei, în ultimii ani a crescut gradul de competitivitate pe piața concurențială pentru serviciile de formare profesională, de certificare ale Organsimului de certificare CNCIR CERT, de examinări/încercări distructive și nedistructive ale Laboratorului (LIDN) și alte activități autorizate (verificări tehnice în utilizare pentru investigații/examinări (VTU I/E) cu caracter tehnic la echipamente și instalații conform prescripțiilor tehnice ISCIR.

Apoi, componenta de relații cu beneficiarii și monitorizarea pieței a permis nu doar menținerea portofoliului de clienți, dar și dezvoltarea acestuia. Prospectarea continuă a pieței de servicii pentru care avem expertiză tehnică, implementând  campanii de informare a clienților cu privire la serviciile prestate pe piața concurențială și activități de marketing ne-au consolidat poziția pe piață.

Ca să revin la întrebare, în cei 12 ani de activitate CNCIR S.A. a avut o creștere anuală a cifrei de afaceri, s-a menținut în poziția de lider al serviciilor de inspecție, verificare, testare, certificare și instruire din România, reușind să obțină anual o creștere a volumului de activitate, iar cifra de afaceri a înregistrat o creștere anuală, de la 47.646 mii lei în anul 2011 la 85.325 mii lei în anul 2021.

  1. Câte instalații a verificat CNCIR în ultimul an? Care sunt principalele deficiențe constatate?

Ioana Timofte: În cursul anului 2021 au fost realizate verificări tehnice în utilizare (VTU) și verificări tehnice în vederea funcționării (VT-AF) la un număr de 125.107 instalații și echipamente, o creștere de 2,32% față de numărul total de echipamente și instalații verificate în anul 2020, și de peste 9,5 % față de media ultimilor 5 ani.

Principalele deficiențe constate sunt legate de documentațiile incomplete sau, mai rău, inexistente, instalații introduse în conservare fără documentație corespunzătoare conform prescripției tehnice ISCIR, lipsa operatorului responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor, neconcordanță între documentație tehnică și instalație sau echipament echipament, instalații nepregătite pentru efectuarea verificărilor tehnice la data solicitată prin comandă.

Vreau să fac mențiunea că nu doar constatăm deficiențe, ci suntem parte a soluției. Relațiile cu deținătorii de echipamente și instalații sunt dezvoltate pe coordonate de funcționalitate, dincolo de relația contractuală și cadrul general de a contribui la asigurarea siguranței cetățeanului, generându-se un spațiu de înțelegere reciprocă, precum și de a asigura transferul de cunoaștere în interpretarea aplicării prescripțiilor de ordin tehnic.

Deținem un capital simbolic de încredere și suntem recunoscuți pentru modul în care ne desfășurăm activitatea, în domeniul de expertiză, având o poziție consacrată. Ne mândrim cu această recunoaștere.

  1. Care sunt problemele constatate în activitatea CNCIR?

Ioana Timofte: Ținând cont de faptul că unele instalaţii operează cu lichide şi gaze  bextrem de periculoase, existând pericole evidente de explozie şi incendiu, respectiv la instalaţii care operează la temperaturi şi presiuni deosebit de ridicate, a căror siguranţă în exploatare depinde direct de verificările tehnice în utilizare făcute de inspectori, este imperios necesar ca aceste verificări și inspecții să fie realizate de personal calificat.

La nivelul companiei media de vârstă este de aproximativ 50 ani, calculată la numărul de angajaţi ce deţin funcţia de inspector CNCIR, inginer, precum şi ingineri cu funcţii de conducere și operatori CND. Pe o piață a muncii care se confruntă cu o lipsă de candidați calificați în domeniul ingineriei, provocarea conducerii companiei este menținerea unei structuri optime de personal specializat în prestarea acestui serviciu public de interes strategic național, cu expertiză unică în piața locală pentru efectuarea de testări și realizarea de analize tehnice la instalaţii şi echipamente cu un grad ridicat de pericol în funcționare.

În paralel, am avut în vedere implementarea unui management eficient al resurselor umane care vizează creșterea gradului de retenție și păstrarea nivelului de motivare în rândul angajaților esențiali, precum și implementarea unui program de recrutare, selecție și integrare a studenților cu profil de inginerie.

Cum am mai spus-o și cu alte ocazii: sunt promotoarea aplicării unei politici de ”active ageing” cu o continuare nu doar a activității celor vizați, ci și cu aplicarea unor programe de formare profesională și instruire pentru asimilarea noilor tendințe de cercetare și inovare în domeniile de expertiză, odată cu progresul tehnologic.

  1. Câți salariați are CNCIR în prezent? Care este salariul mediu din CNCIR? Cum vă asigurați forța de muncă? Aveți cursuri de perfecționare pentru angajații CNCIR?

Ioana Timofte: În perioada ianuarie – octombrie 2022 numărul de salariați a fost de 560, iar câștigul mediu lunar pe salariat este compatibil cu ceea ce poate oferi piața, în condiții de rentabilitate economică.

Forța de muncă calificată este asigurată prin programe de recrutare interne și externe care stabilesc competențele necesare activităților desfășurate în cadrul companiei și nivelul de pregătire profesională pentru ocuparea posturilor vacante. Pentru a atrage candidați care să se integreze în echipa noastră cu ușurință și care să le faciliteze o eventuală angajare, au fost încheiate parteneriate cu facultățile de profil din țară și au fost desfășurate stagii de practică și voluntariat pentru studenții care doresc să-și dezvolte experiența profesională, abilitățile practice, competențele și să se specializeze pe domeniile de activitate ale companiei.

În același timp suntem preocupați de creșterea nivelului de pregătire a personalului propriu și facilităm participarea acestuia la cursuri de perfecționare, care contribuie la îmbunătățirea competențelor și abilităților pentru ca angajații noștri să performeze și să aducă rezultate maxime.

Vreau să fac mențiunea că este contruită o echipă cu sarcini bine definite, elementele de suprapunere operațională nefiind altceva decât ancore de funcționalitate. Ne apropiem de construcția unui model operațional de tip castă profesională, ”fraternitatea” din interior cu extindere către corespondenții din cadrul altor instituții și organisme din domeniul serviciilor similare, dar și cu beneficiarii.

  1. Care sunt proiectele de viitor ale CNCIR?

Ioana Timofte: Proiectele de viitor ale companiei vizează modernizarea și retehnologizarea fluxurilor de activitate ale companiei, îmbunătățirea calității serviciilor oferite clienților noștri, realizarea de obiective care să răspundă strategiei de reducere a poluării și protejării mediului, asigurarea protecției muncii și îmbunătățirea condițiilor de muncă ale angajaților.

Urmărim creșterea gradului de competitivitate pe piața concurențială pentru serviciile de formare profesională, CERT, Laborator și alte activități autorizate, ca urmare a promovării în piață a serviciilor noastre pe piață.

CNCIR S.A. este singurul operator național care deține baza de date a instalațiilor și echipamentelor periculoase și deosebit de periculoase din țară. În următoarea perioadă vom implementa la nivelul companiei un sistem de management integrat ERP (Enterprise Resource Planning) care să unească procesele de afaceri și să permită fluxul de date între acestea în vederea eficientizării activității operaționale a companiei și munca de teren a inspectorilor la locațiile echipamentelor și instalațiilor.

Activitățile și serviciile prestate de CNCIR S.A., atât pe piața reglementată, cât și pe piața concurențială, sunt recunoscute și dezvoltate prin numeroase certificări și acreditări deținute de companie în ultimii ani. Astfel, ne propunem în continuare menținerea acreditărilor și certificărilor deținute până în prezent-17, și implementarea de noi sisteme de management la nivelul companiei care să ofere clienților noștri beneficiile și garanția unor servicii de înaltă calitate.

Transparența în ceea ce privește reducerea impactului asupra mediului este un punct de plecare cheie pentru CNCIR S.A. și un aspect pe care clienții și partenerii îl cer mai mult ca oricând. Dăm prioritate mediului și dorim să facem parte din era green-washing prin acțiuni concrete precum  retehnologizarea sediilor CNCIR S.A. prin investiții în sisteme complete de panouri fotovoltaice care să eficientizeze consumul de energie și să îmbunătățească calitatea mediului înconjurător prin reducerea consumului anual de energie, reducerea intensității energetice, a emisiilor de carbon și combaterea efectelor schimbărilor climatice.

Vom continua procesul de profesionalizare a echipei manageriale care asigură aplicarea proiectelor pe care mi le-am propus să le îndeplinesc în mandatul pe care mi l-am asumat, de transformare a acestui organism de coordonare și îndrumare de la forma de ”siguranță profesională”, în care se găsește, către ceea ce numesc ”devenire profesională” – unde fiecare etapă a evoluției depășește, prin incluziune, etapa precedentă.

Am convingerea că CNCIR se dezvoltă ca o companie de avangardă cu obiective care să răspundă atât parteneriatelor conservatoare, cât și celor agresive în ceea ce privește reformarea și transformarea și cu un mod de acțiune versatil și eficient în economie.

Mai sus regasiți o reprezentare vizuală a conținutului articolului, o clasificare automată și un sumar al acestuia! Preluarea informațiilor urmăreste promovarea și facilitarea accesului la informație, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, conform cu termenii și condițiile sursei (financialintelligence.ro).

Accesați aici articolul integral !

Fluxuri de știri

Articole recomandate

- Advertisement -dezvoltare afacere

Ultimele articole

Alege-ți fluxurile de informații!

Gratis!

 + Promovează-ți compania și oferta sa!