FacebookTwitterLinkedIn

Ministerul Energiei pregătește două proiecte majore în domeniul energiei verzi, cu o valoare totală de peste 800 de milioane de euro, finanțate din Fondul pentru Modernizare. Cele două inițiative vor fi lansate în luna martie.

Prin intermediul acestor proiecte, Ministerul Energiei vizează stimularea investițiilor în energia verde, consolidând eforturile strategice pentru tranziția către surse de energie regenerabilă. Sebastian Burduja, ministrul Energiei, a subliniat importanța acestor investiții în cadrul strategiei de transformare a României într-un hub energetic regional.

Cele două apeluri de proiecte vor fi deschise pentru o perioadă de 90 de zile începând cu 1 martie, cu un buget total de 815 milioane de euro. Sprijinul financiar va fi acordat sub formă de grant, în limita valorii ajutorului de stat de 20 de milioane de euro per beneficiar.

Unul dintre apeluri încurajează producția de energie verde pentru autoconsum, cu minim 70% din energia produsă destinată consumului propriu. Perioada de implementare a proiectelor selectate este de 3 ani de la semnarea contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2029.

Bugetul alocat pe tipuri de tehnologie pentru proiectul de autoconsum este repartizat astfel:

  • Energie eoliană: 30 milioane de euro, cu o valoare maximă a ajutorului de stat de 700.000 euro/MW instalat.
  • Energie hidro: 25 milioane de euro, cu o valoare maximă a ajutorului de stat de 1,805 milioane euro/MW instalat.
  • Energie solară (sub 1 MW): 170 milioane de euro, cu o valoare maximă a ajutorului de stat de 1 milion euro/MW instalat.
  • Energie solară (peste 1 MW): 190 milioane de euro, cu o valoare maximă a ajutorului de stat de 500.000 euro/MW instalat.

Cel de-al doilea apel, dedicat investițiilor în capacități noi de producere a energiei electrice din surse regenerabile, are o distribuție a bugetului astfel:

  • Energie eoliană: 100 milioane de euro, cu o valoare maximă a ajutorului de stat de 700.000 euro/MW instalat.
  • Energie hidro: 100 milioane de euro, cu o valoare maximă a ajutorului de stat de 1,805 milioane euro/MW instalat.
  • Energie solară: 200 milioane de euro, cu o valoare maximă a ajutorului de stat de 500.000 euro/MW instalat.