17.8 C
București
vineri, iunie 14, 2024

Energie – PROGRAMUL DE GUVERNARE IUNIE 2023 – DECEMBRIE 2024: 17 obiective în domeniul energetic – vezi pe larg – Sinteza

4 min read (textul complet), articol clasificat de Robotul Minerva ca: Profilare

Creați-vă propriul

dashboard de știri

informația - cheie, 24/7

100+

FLUXURI

Free

Parcurgi informația mai rapid!

Acoperi top 100 surse externe!

Publicat de

Articole din aceeași sursa

- Advertisement -cresterea vanzarilor

Sumarizare automata

de euro pentru marii consumatori – urmărește evitarea unei creșteri a emisiilor globale de gaze cu efect de seră, ca urmare a transferării producției în afara Uniunii Europene, în absența unui acord internațional cu caracter obligatoriu privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră – în implementare...

euro, finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta 6 Energie, pentru investiții în capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile, de hidrogen verde, flexibile și de înaltă eficiență, pentru cogenerarea de energie electrică și termică și pentru creșterea eficienței energetice în sectorul industrial.

PRIORITĂȚI DE GUVERNARE:
1. Asigurarea securității energetice pentru iarna 2023-2024 și pentru iarna 2024 -2025;
2. Diminuarea gradului de sărăcie energetică al populației.
3. Finalizarea unor proiecte naționale de investiții în producerea de energie electrică și gaze aflate în Iernut și Caragele.
4. Optimizarea programului de decarbonare, prin asigurarea unor noi capacități de producție cu emisii reduse de carbon.
5. Menținerea sprijinului oferit Republicii Moldova în ceea ce privește curentul electric și gazele naturale.

Se are în vedere:

MONITORIZARE ȘI INTERVENȚIE EFICIENTĂ ÎN MECANISMUL DE PLAFONARE-COMPENSARE TEMPORARĂ A PREȚULUI ENERGIEI
Asigurarea unui climat de reziliență și stabilitate a cetățenilor și companiilor românești.
TRANZIȚIE VERDE
Asigurarea tranziției verzi și a digitalizării sectorului energetic, prin montarea de contoare inteligente/sisteme SCADA pentru transport și distribuție;
REPowerEU
* Investiții în capacități noi de energie regenerabilă;

POLITICI PUBLICE
Stimularea creșterii producției de gaze naturale;
REVIZUIRE LEGISLAȚIE
Sistem modern de guvernanță în sectorul energetic;
STRATEGIA ENERGETICĂ
Strategia energetică a României 2020-2030, cu perspectiva anului 2050;
ENERGIE ELECTRICĂ
Investiții în extinderea rețelei de transport a energiei electrice;
GAZE NATURALE
Investiții în extinderea rețelei de transport și distribuție a gazelor naturale;

AJUTOARE DE STAT
Stimularea investițiilor din mediul privat în sectorul energetic;
ENERGIE SOLARĂ ȘI EOLIANĂ
Absorbția de fonduri europene pentru realizarea investițiilor
în sectorul producerii de energie eoliană onshore și offshore
și energie solară.

OBIECTIVE DE GUVERNARE 2023-2024:

Obiectiv 1: Asigurarea securității energetice prin decarbonarea (mărirea capacităților de producție nucleare) și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și consolidarea din perspectiva aprovizionării cu carburanți și gaze naturale.
• Jalonul 114 – Finalizarea legislației privind decarbonarea.
Implementarea Legii 334/2022 pentru aprobarea OG nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic care prevede menținerea termocentralelor pe cărbune până în anul 2030 și punerea în siguranță a minelor de huilă. Se prelungește perioada de închidere și punere în siguranță pentru exploatările miniere din Valea Jiului. Termocentralele pe bază de cărbune, prin legea decarbonării, intră într-o rezervă tehnică fiind menținute în această formă până în anul 2030;
• Termocentrala Mintia – adjudecată de un investitor privat, care va investi 1 mld. de euro în următorii 3 ani, când proiectul ajunge la deplină funcționare;
• Schemă de ajutor de stat de 1,5 mld. de euro pentru marii consumatori – urmărește evitarea unei creșteri a emisiilor globale de gaze cu efect de seră, ca urmare a transferării producției în afara Uniunii Europene, în absența unui acord internațional cu caracter obligatoriu privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră – în implementare.

Obiectiv 2: Promovarea de investiții în domeniul energetic (finalizarea reactoarelor 3 și 4 Cernavodă, retehnologizarea unității 1 și introducerea unor tehnologii nucleare avansate).
• Grupul 1 Cernavodă – va intra în retehnologizare în perioada 2027 – 2029, durata de exploatare fiind la limită;
• Grupul 3 Cernavodă – în faza de evaluare construcție/ proiect. Sunt semnate acorduri deja cu Coreea de Sud și cu Emiratele Arabe Unite;
• Grupul 4 Cernavodă – identificare parteneri (proiectare, construcție);
• Dezvoltarea unor capacități energetice de tip SMR –proceduri începute;
• Investiții pentru dezvoltarea capacității de producere a energiei nucleare:
• Proiectul de construire a reactoarelor 3 și 4 de la Centrala Cernavodă, pentru care Banca de Export-Import a Statelor Unite ale Americii va acorda finanțare României (50 mil. dolari pentru faza a doua – de lucrări preliminare a construcției celor două reactoare, și de 3 mld. dolari în cea de-a treia fază – de realizare propriu-zisă a proiectului), faza a 2-a: 2023-2025, faza a 3-a: 2025-2030.

Obiectiv 3: Dezvoltarea unui Program Național Nuclear pe termen mediu și lung, care să includă dezvoltarea de noi capacități nuclearoenergetice ce implică reactoare modulare mici cu tehnologie din SUA.
• Pe fostul amplasament al termocentralei de la Doicești se amplasează un prim SMR. De asemenea, se urmărește ca prin noua Strategie Energetică a României, pe vechile
amplasamente ale termocentralelor din țară, să se monteze astfel de SMR-uri. Utilizarea noului tip de tehnologie SMR va contribui la întărirea profilului energetic al României, în acord cu viziunea europeană de protejare a mediului și cu țintele de decarbonizare asumate.

Obiectiv 4: Plafonarea temporară a prețului energiei, compensarea facturilor la energie şi amânarea la plată pentru consumatorul vulnerabil – finalizată decembrie 2022.
• OUG nr. 27/2022 transpusă în Legea nr. 357/2022 – “Până la sfârșitul anului 2023, prețul final facturat să fie plafonat la:
• Maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienților casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum este cuprins între 0-100 KWh inclusiv.
• maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienților casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum este între 100,01-255 kWh.
• 1,3 lei/kWh pentru un consum lunar de peste 255 kWh

• În domeniul gazelor naturale, în cazul clienților casnici, pentru consumul realizat până la sfârșitul anului 2023, prețul final facturat de către furnizorii de gaze naturale este de maximum 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus.”
• Se vor face trimestrial analize cu privire la eventuale adaptări legislative ținând cont de evoluțiile prețurilor gazelor și energiei electrice în Europa.

Obiectiv 5: Asigurarea tranziției verzi și a digitalizării sectorului energetic.
• Montarea de contoare inteligente, sisteme SCADA pentru transport și distribuție;
• Programul Casa Verde Fotovoltaice – în perioada 2021-2022 au fost implementate 50.000 de proiecte, urmând a se demara alte 100.000 până la finalul anului 2023;
• Finalizarea proiectelor selectate de Ministerul Energiei, în cadrul apelurilor de proiecte în valoare de peste 1,2 mld. euro, finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta 6 Energie, pentru investiții în capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile, de hidrogen verde, flexibile și de înaltă eficiență, pentru cogenerarea de energie electrică și termică și pentru creșterea eficienței energetice în sectorul industrial.

Obiectiv 6: Strategia energetică a României 2020-2030, cu perspectiva anului 2050.
• Actualizarea Strategiei energetice a României cu măsuri care să ia în calcul toate provocările apărute în ultimii ani (decarbonare, agresiune Ucraina).

Obiectiv 7: Proiectele de exploatare a gazelor naturale offshore din Marea Neagră.
• A fost demarat proiectul BSOG;
• Proiectul Neptun Deep (Romgaz – OMV) – accelerarea implementării pentru scăderea dependenței de gazul rusesc.

Obiectiv 8: Adaptarea capacităților de producție a energiei electrice la noile tendințe europene.
• Înregistrarea a 100.000 prosumatori până la finalul anului 2024.

Obiectiv 9: Investiții în extinderea rețelei de transport a energiei electrice.
• Prin Fondul pentru modernizare Transelectrica a depus 9 proiecte în valoare de 424 mil. euro;
• Au fost aprobate la finanțare proiecte în valoare de 2,4 mld. euro din Fondul de Modernizare pe alte obiective. Se va monitoriza și evalua implementarea acestora;
• Pentru 9 investiții în sumă de 424 mil. euro sunt semnate contractele de finanțare (10 octombrie 2022);
• A fost lansat un apel de proiecte în valoare de peste 1 mld. de euro pentru sprijinirea investițiilor destinate extinderii și modernizării rețelei de distribuție a energiei electrice.

Obiectiv 10: Investiții în extinderea rețelei de transport și distribuție a gazelor naturale.
• Transgaz a trimis spre evaluare către Banca Europeană de Investiții (BEI) 3 proiecte în valoare totală de 590 mil. de euro, din care 235 mil. de euro pentru a obţine finanțare din Fondul pentru Modernizare pentru
• Conducta de transport gaze naturale Ghercești-Jitaru;
• Conducta de transport gaze naturale Jupa-Băile Herculane-Orșova;
• Conducta de transport gaze naturale Marea Neagra-Podișor.

Obiectiv 11: Investiții în capacități noi de energie regenerabilă.
• Componenta C6 Energie I1 – Noi capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile 950 MW. Proiecte depuse aflate în evaluare. Este necesar a se identifica soluții de urgentare obținere ATR-uri;
• Fondul pentru Modernizare și REPowerEU. Se introduc în Planul Național de Redresare și Reziliență – PNRR și finanțări din REPowerEU, împreună cu adaptări ale cadrului legislativ:
• Stimulare instalare panouri fotovoltaice și stocare energie electrică;
• Realizarea unui registru al terenurilor statului și al UAT-urilor neproductive;
• Îmbunătățire cadru legislativ pentru prosumatori și comunități energetice;
• REPowerEU aduce o suplimentare de 1,44 mld. de euro la fondurile PNRR.

Obiectiv 12: Stimularea creșterii producției de gaze naturale.
• Identificare politici publice ce motivează operatorii să producă mai mult gaz – investiții și extracție.

Obiectiv 13: Absorbția de fonduri europene pentru realizarea investițiilor în sectorul producerii de energie eoliană onshore și offshore și energie solară.
• Planul Național de Redresare și Reziliență – PNRR asigură finanțare pentru capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile – 950 MW;
• Dezvoltarea de parcuri eoliene offshore ce implică dezvoltarea planului de amenajare maritimă a Mării Negre;
• Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice. Continuarea acestuia prin lansarea celei de-a doua sesiuni pentru autoritățile și instituțiile publice (au fost prevăzute 1,4 mld. de euro din PNRR).

Obiectiv 14: Înscrierea României în cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și în cadrul Agenției Internaționale pentru Energie.
• Crearea unui mediu de reglementare competitiv, transparent și predictibil, bazat pe consultare publică de substanță, care să constituie fundamentul piețelor libere și
competitive de energie.

Obiectiv 15: Participarea la inițiativele europene de încurajare a dezvoltării tehnologiilor pe bază de hidrogen.

• ICSI – Vâlcea. Participă la dezvoltarea unor tehnologii inovatoare în domeniul tehnologiilor energetice bazate pe hidrogen și surse regenerabile de energie;
• Infrastructură de distribuție a gazelor regenerabile (utilizând gazele naturale în combinație cu hidrogenul verde ca măsură tranzitorie), precum și capacitățile de producție a hidrogenului verde și/sau utilizarea acestuia pentru stocarea energiei electrice;
• În 2022 s-au lansat, prin Ministerul Energiei, apeluri de proiecte în valoare de peste 1,2 mld. de euro, finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta 6 Energie, pentru investiții în capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile, de hidrogen verde, flexibile și de înaltă
eficiență, pentru cogenerarea de energie electrică și termică și pentru creșterea eficienței energetice în sectorul industrial;
• Se pregătește lansarea mai multor posibilități de finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență – PNRR, cu un buget de 764 de mil. de euro, pentru investiții în producția, asamblarea, reciclarea bateriilor, a celulelor și panourilor fotovoltaice, pentru noi capacități de stocare a energiei electrice, precum și pentru realizarea a 1.870 km de rețea de distribuție inteligentă – hydrogen ready.

Obiectiv 16: Stimularea investițiilor din mediul privat în sectorul energetic.
• Prin Planul Național de Redresare și Reziliență – PNRR și Fondul pentru Modernizare se acordă ajutoare de stat nerambursabile;
• Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, din Fondul pentru Modernizare; au fost elaborate documentele programatice și au fost publicate în dezbatere publică două scheme de ajutor de stat și ghiduri ale solicitantului. Prin acestea, se susțin investițiile IMM-urilor, companiilor mijlocii și mari și regiilor autonome în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile destinate autoconsumului.

Sprijinul poate fi de 20 mil. de euro pe întreprindere. De aceeași sumă pot beneficia și comunitățile locale, unitățile din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională, instituțiile publice, pentru finanțarea proiectelor de producere a
energiei destinate propriului consum.

Obiectiv 17: Sistem modern de guvernanță în sectorul energetic – revizuire legislație actuală.
• Simplificarea circuitului birocratic, în sensul transparentizării și al digitalizării, pentru a avea o guvernanță corporativă și competență la toate nivelurile.

Mai sus regasiți o reprezentare vizuală a conținutului articolului, o clasificare automată și un sumar al acestuia! Preluarea informațiilor urmăreste promovarea și facilitarea accesului la informație, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, conform cu termenii și condițiile sursei (financialintelligence.ro).

Accesați aici articolul integral !

Fluxuri de știri

Articole recomandate

- Advertisement -dezvoltare afacere

Ultimele articole

Alege-ți fluxurile de informații!

Gratis!

 + Promovează-ți compania și oferta sa!