16.9 C
București
luni, martie 20, 2023

Energie – ULTIMA ORĂ Guvernul va compensa cu până la 30% facturile la energie și gaz pentru firmele implicate în turism, alimentație și organizări de evenimente – Sinteza

5 min read (textul complet), articol clasificat de Robotul Minerva ca: Profilare

Creați-vă propriul

dashboard de știri

informația - cheie, 24/7

100+

FLUXURI

Free

Parcurgi informația mai rapid!

Acoperi top 100 surse externe!

Publicat de

Articole din aceeași sursa

- Advertisement -cresterea vanzarilor

Sumarizare automata

Guvernul va compensa cu maximum 30% creșterea costului cu energia electrică și/sau gazul în perioada 1 februarie 2022 – 31 decembrie 2022, respectiv cu 25% valoarea cheltuielilor de exploatare din aceeași perioadă, în cadrul unei scheme de ajutor de stat pentru domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente.

a) Pilonul 1 – compensarea cheltuielilor de exploatare în perioada 1 februarie – 31 decembrie 2022 prin aplicarea unui procent de 25% la valoarea cheltuielilor de exploatare aferente codului/codurilor CAEN finanțat/finanțate, cu excepția cheltuielilor cu energia electrică și/sau gazul, creșteri de costuri generate de conflictul armat din Ucraina și/sau de sancțiunile economice...

b) Pilonul 2 – compensarea cu maximum 30% din creșterea costului eligibil cu energia electrică și/sau gazul în perioada 1 februarie 2022 – 31 decembrie 2022, creșteri de costuri generate de conflictul armat din Ucraina și/sau de sancțiunile economice, financiare și comerciale impuse de comunitatea europeană și internațională sau de contramăsurile de retorsiune luate de Rusia în semn de răspuns la acestea...

Guvernul va compensa cu maximum 30% creșterea costului cu energia electrică și/sau gazul în perioada 1 februarie 2022 – 31 decembrie 2022, respectiv cu 25% valoarea cheltuielilor de exploatare din aceeași perioadă, în cadrul unei scheme de ajutor de stat pentru domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente. Schema va avea un buget estimat la 750 milioane euro și un număr estimat de 10.000 de beneficiari. Valoarea compensării pentru facturi nu va depăși 500.000 euro, iar pentru cheltuieli grantul va fi de maximum 2 milioane euro, dar firmele vor putea aplica pentru ambele compensări în limita a 2 milioane euro.

Vor fi sprijinite astfel întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile mari din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, agențiilor de turism licențiate și ghizilor de turism atestați, a căror activitate economică a fost afectată de conflictul armat din Ucraina și/sau de sancțiunile economice, financiare și comerciale impuse de comunitatea europeană și internațională sau de contramăsurile de retorsiune luate de Rusia în semn de răspuns la acestea.

Schema are nevoie de autorizarea Comisiei Europene, iar după obținerea acestui acord va fi aprobată prin ordonanță de urgență de către Guvern.

Totodată, plata sumelor corespunzătoare va fi realizată până cel târziu la data de 31 decembrie 2024.

Condițiile schemei

Schema se implementează astfel:

a) 12 luni pentru etapele de înscriere, preverificare automată, contractare, verificare administrativă și de eligibilitate post-contractare, dar nu mai târziu de termenele maxime impuse de Cadrul Temporar Ucraina;

b) 12 luni din momentul efectuării plății pentru valoarea ajutorului financiar de până la 200.000 euro inclusiv, echivalent în lei și 24 de luni din momentul efectuării plății pentru valoarea ajutorului financiar de peste 200.000 euro, echivalent în lei, perioade de monitorizare și raportare în condițiile prezentei scheme de ajutor. În cazul în care termenele, condițiile și plafoanele prevăzute în Cadrul Temporar Ucraina vor suferi modificări ulterioare aprobării prezentei scheme, acestea se vor aplica de drept și prezentei scheme de ajutor de stat.

Schema va permite înscrierea electronică în cadrul a doi piloni, astfel:

a) Pilonul 1 – compensarea cheltuielilor de exploatare în perioada 1 februarie – 31 decembrie 2022 prin aplicarea unui procent de 25% la valoarea cheltuielilor de exploatare aferente codului/codurilor CAEN finanțat/finanțate, cu excepția cheltuielilor cu energia electrică și/sau gazul, creșteri de costuri generate de conflictul armat din Ucraina și/sau de sancțiunile economice, financiare și comerciale impuse de comunitatea europeană și internațională sau de contramăsurile de retorsiune luate de Rusia în semn de răspuns la acestea.

b) Pilonul 2 – compensarea cu maximum 30% din creșterea costului eligibil cu energia electrică și/sau gazul în perioada 1 februarie 2022 – 31 decembrie 2022, creșteri de costuri generate de conflictul armat din Ucraina și/sau de sancțiunile economice, financiare și comerciale impuse de comunitatea europeană și internațională sau de contramăsurile de retorsiune luate de Rusia în semn de răspuns la acestea.

Valorile compensate prin intermediul celor doi piloni nu conțin Taxa pe Valoare Adăugată( TVA), această taxă fiind neeligibilă în cadrul schemei de ajutor.

Ajutorul de stat va fi calculat automat de către aplicația informatică, în două momente distincte și în concordanță cu prevederile Cadrului Temporar Ucraina pentru fiecare pilon în parte, după cum urmează:

A) Pentru Pilonul 1, la momentul înscrierii, aplicanții vor avea obligația încărcării în aplicația informatică a următoarelor documente și informații:

a) un raport de expertiză contabilă, care va cuprinde valoarea cheltuielilor din exploatare aferente activității codului/codurilor CAEN finanțat/finanțate, pentru perioada 1 Februarie – 30 septembrie 2022;

b) o estimare a reprezentantului legal al societății aplicante a valorii cheltuielilor de exploatare aferente activității codului/codurilor CAEN finanțat/finanțate pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2022;

c) valoarea costurilor lunare cu energia și/sau gazul pentru perioada 1 Februarie – 30 septembrie 2022 și o estimare a costurilor cu energia și/sau gazul aferente 1 octombrie – 31 decembrie 2022.

Aplicația va calcula diferența dintre totalul cheltuielilor de exploatare (pentru perioada 1 februarie – 31 decembrie 2022, valori reale și estimate) și totalul costurilor cu energia electrică și/sau gazul ((pentru perioada 1 februarie – 31 decembrie 2022, valori reale și estimate) și va aplica un procent de 25% la această diferență, rezultând valoarea denumită în continuare VSP1 (Valoare Solicitată Pilon 1).

B) Pentru Pilonul 2, la momentul înscrierii, aplicanții vor avea obligația încărcării în aplicația informatică a următoarelor documente și informații:

a) În vederea calculului prețului mediu unitar (P ref) aferent costurilor cu energia electrică și/sau gaz din anul 2021, aplicantul va încărca în aplicație totalitatea facturilor și a documentelor de plată ale acestor tipuri de cheltuieli și va edita valorile lunare în câmpurile existente în sistemul informatic.

b) În vederea identificării prețului unitar / KwH aferent lunii Septembrie 2022 (PS), aplicantul va încărca în aplicație facturile și documentele de plată aferent consumului din luna Septembrie 2022 atât pentru gaz cât și energie electrică și va edita valoarile lunare în câmpul existent în sistemul informatic;

Aplicația informatică va calcula, pentru fiecare tip de cheltuială energie electrică sau gaz creșterea prețului pe care beneficiarul îl plătește pe unitate consumată ca diferență dintre prețul unitar / KwH aferent lunii Septembrie 2022 (PS) și 200% din prețul mediu unitar (P ref);

c) În vederea calcului costului eligibil, în conformitate cu facturile lunare cu energia și/sau gazul pentru perioada 1 Februarie – 30 septembrie 2022 și o estimare a consumului cu energia și/sau gazul aferente 1 Octombrie – 31 decembrie 2022, aplicantul va edita numărul de Kw consumat pentru fiecare tip de cheltuială în parte, iar aplicația va calcula 30% din produsul numărului de kilowati consumați în perioada eligibilă și creșterea prețului pe care beneficiarul îl plătește pe unitate consumată, după următoarea formulă simplificată:

i) CE = (P (t) — P (ref) * 2) * q (t)

ii) P (S) – prețul unitar plătit de întreprindere într-o anumită lună din perioada eligibilă

iii) P (ref) –  prețul unitar plătit de întreprindere în medie în perioada de referință

iv) q (t) – numărul de unități de gaze naturale și/sau energie electrică achiziționate de întreprindere în perioada eligibilă

v) S – luna Septembrie 2022 din perioada eligibilă

Aplicația va însuma valorile rezultate de 30% din costurile eligibile pentru ambele cheltuieli (energie electrică și gaz) și va afișa Valoarea Solicitată Pilon 2 (VSP2).

Se calculează automat de către aplicația informatică totalul eligibil aferent celor doi piloni respectiv VSP1+VSP2, denumit VTS (Valoare Totală Solicitată);

Se calculează automat, de către aplicația informatică, prorata per aplicant, ca procent al Valoarii Totale Solicitată (VST) din bugetul solicitat aferent tuturor aplicanților declarați admiși la finanțare în urma etapei de preverificare;

Se aplică prorata per aplicant ca procent individual aplicat întregului buget alocat schemei de ajutor de la bugetul de stat pentru stabilirea ajutorului financiar nerambursabil ce urmează a fi angajat/contractat.

Valoarea maximă a ajutorului acordat aferent pilonului 1 nu depășește 500.000 euro pe întreprindere.

Valoarea maximă a ajutorului acordat aferent pilonului 2 nu depășește 2 milioane euro pe întreprindere.

Valoarea maximă însumată a ajutorului acordat aferent ambilor piloni (Pilon 1 + Pilon 2) nu depășește 2 milioane euro pe întreprindere

Beneficiarii de ajutor de stat vizați sunt structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate, structuri/unități de alimentație și organizatori de evenimente, înregistrate/înregistrați în scopuri fiscale pe teritoriul României, agenții de turism licențiate și ghizii de turism atestați, care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, deținute de sau organizați ca întreprinderi mari sau întreprinderi mici și mijlocii, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, sau a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, cu modificările și completările ulterioare.

Beneficiarii eligibili trebuie să îndeplinească și următoarele condiții cumulative:

a) Sunt societăți înființate cel târziu la data de 31.12.2020 și codul/codurile CAEN Rev. 2 pentru care solicită finanțare este/sunt eligibil/eligibile în cadrul Schemei (Anexa 1) și autorizat/autorizate la data înscrierii puțin din data de 1.01.2021, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în Registrul Comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare.

b) Sunt întreprinderi care desfășoară activități autorizate de agenții de turism conform codurilor CAEN Rev 2 7911, 7912, 7990, întreprinderi care desfășoară activități autorizate de structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare conform codurilor CAEN Rev 2 5510, 5520, 5530, 5590, întreprinderi care desfășoară activități autorizate de structuri/unități de alimentație,  conform codurilor CAEN Rev 2 5610, 5621, 5629, 5630, întreprinderi care desfășoară activități autorizate  de organizare de evenimente, conform codurilor CAEN Rev 2 8230 și 9329, întreprinderi care desfășoară activități autorizate de ghid de turism conform codului CAEN Rev 2 7990,  întreprinderi care desfășoară activități de interpretare și creație artistică conform codurilor CAEN 9001, 9002, 9003, 9004, întreprinderi care sunt înregistrate/înregistrați în scopuri fiscale pe teritoriul României.

Activitățile sunt eligibile dacă sunt desfășurate în baza unor licențe de turism emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului pentru agențiile de turism, certificate de clasificare emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului pentru structurile de cazare, autorizații de funcționare emise de către autoritățile publice locale sau certificate de clasificare emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului pentru structurile/unitățile de alimentație publică, autorizațiile emise de către direcțiile sanitar – veterinare pentru unitățile de alimentație publică mobile, certificate constatatoare eliberate de Oficiul Național Registrul Comerțului pentru organizatorii de evenimente sau atestate de ghid de turism emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului. Dacă o întreprindere deține mai multe puncte de lucru (structuri de cazare/structuri de alimentație/ agenții de turism), se vor verifica/încărca certificatele de clasificare/autorizațiile/licențele pentru fiecare punct de lucru. Codul/codurile CAEN Rev 2 pentru care aplicantul solicită finanțare trebuie să fi fost autorizat/autorizate pe perioada aferentă bazei de calcul în cadrul prezentei scheme, respectiv anii 2021 și 2022, iar în acest sens aplicația informatică va verifica  automat istoricul privind autorizarea codurilor CAEN. În situația în care informațiile nu sunt concludente, vor fi solicitate clarificări.

c) Sunt întreprinderi mari, mici și mijlocii sau microîntreprinderi, definite conform prevederilor art. 2 din Anexa I a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat. În sensul prezentei scheme, prin întreprindere se înțelege entitatea economică unică formată din societățile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare

i. o societate deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte societăți;

ii. o societate fizică are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte societăți;

iii. o societate are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei societăți în temeiul unui contract încheiat cu societatea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

iv. o societate care este acționar sau asociat al unei alte societăți și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei societăți, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților societății respective.

v. Societățile care întrețin, prin intermediul uneia sau a mai multor societăți relațiile la care se face referire mai sus, sunt considerate întreprinderi.

Aplicanții au obligația depunerii la instituțiile fiscale abilitate a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar încheiat 2022, în termenul legal de depunere prevăzut la art. 36 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sub sancțiunea respingerii la finanțare.

Nu sunt eligibili beneficiarii și/sau acționarii/asociații/administratorii societăților care au comis/comit nereguli de ordin financiar sau acte de corupție, stabilite prin hotărâri judecătorești definitive. Verificarea îndeplinirii acestei condiții se va face automat de către aplicația electronică în baza de date a Registrului Comerțului.

Ajutoarele în cadrul prezentei scheme nu se acordă întreprinderilor care fac obiectul sancțiunilor adoptate de UE și nici:

a) persoanelor, entităților sau organismelor desemnate în mod specific în actele juridice care impun sancțiunile respective;

b) întreprinderilor deținute sau controlate de persoane, entități sau organisme vizate de sancțiunile adoptate de UE, nici

c) întreprinderilor care își desfășoară activitatea în industrii vizate de sancțiunile adoptate de UE, în măsura în care ajutoarele ar submina obiectivele aferente sancțiunilor relevante, nelimitându-se însă la acestea.

Mai sus regasiți o reprezentare vizuală a conținutului articolului, o clasificare automată și un sumar al acestuia! Preluarea informațiilor urmăreste promovarea și facilitarea accesului la informație, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, conform cu termenii și condițiile sursei (www.profit.ro).

Accesați aici articolul integral !

Fluxuri de știri

Articole recomandate

- Advertisement -dezvoltare afacere

Ultimele articole

Alege-ți fluxurile de informații!

Gratis!

 + Promovează-ți compania și oferta sa!