DR 26 – „Înființarea sistemelor de irigații” se încadrează, conform Regulamentului (UE) 2021/ 2115 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 decembrie 2021, în prevederile art. 73 și 74, contribuind la îndeplinirea Obiectivul Specific 2 „Consolidarea orientării către piață și sporirea competitivității fermelor agricole, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, inclusiv creșterea concentrării pe cercetare, tehnologie și digitalizare”. 

Obiective

DR 26 asigură exclusiv finanțare pentru înființarea sistemelor de irigații care vor fi realizate în zone care nu sunt deservite de o infrastructură de irigații existentă.

DR 26 se axează exclusiv pe înființarea sistemelor noi de irigații (respectiv se finanțează întregul circuit al apei de la sursă și până la plantă). 

Beneficiari

Fermieri și formele asociative ale acestora, cu excepția persoanelor fizice, constituiți ca:

 • Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Institutele de cercetare – dezvoltare, stațiunile şi unitățile de cercetare-dezvoltare, inovare agricolă și didactice cu personalitate juridică, de drept public sau privat, inclusiv universități având în subordine/structură stațiuni de cercetare-dezvoltare și didactice din domeniul agricol şi/sau ferme de dezvoltare – doar pentru unitățile de producție agricolă înregistrate la APIA;
 • Societate agricolă (înființată în baza Legii nr. 36/1991 cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate cooperativă agricolă înființată în baza Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care activează în sectorul pomicol, iar investițiile realizate deservesc interesele propriilor membri;
 • Cooperativă agricolă înființată în baza Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, care activează în sectorul pomicol, iar investițiile realizate deservesc interesele propriilor membri care au calitatea de fermieri;
 • Grup de producători și Organizație de producători (Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, cu completările și modificările ulterioare) care activează în sectorul pomicol, iar investițiile realizate deservesc interesele propriilor membri;
 • Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor.

Sprijin nerambursabil

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 65% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăși  500.000 euro/ beneficiar. 

Mai multe detalii: AFIR