16 C
București
joi, mai 23, 2024

Fonduri Europene – Ajutor de stat pentru gestionarea gunoiului de grajd: condiții, acte necesare, plăți – Sinteza

4 min read (textul complet), articol clasificat de Robotul Minerva ca: Profilare

Creați-vă propriul

dashboard de știri

informația - cheie, 24/7

100+

FLUXURI

Free

Parcurgi informația mai rapid!

Acoperi top 100 surse externe!

Publicat de

Articole din aceeași sursa

- Advertisement -cresterea vanzarilor

Sumarizare automata

Fermele de animale, dar și cooperativele sau chiar autoritățile locale pot accesa până pe 30 iunie 2026, un sprijin nerambursabil de 3,7 milioane de euro pe proiect, ajutorul având ca obiectiv sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de biogaz pe bază de gunoi de grajd.

Producătorii agricoli sau crescătorii de animale care produc și/sau colectează anual o cantitate de gunoi de grajd de la minimum 1.000 UVM vor putea cere bani pentru realizarea de instalații care produc energie electrică și/sau termică din biogaz pe bază de gunoi de grajd sau alte deșeuri agricole compostabile...

Ajutorul de stat pentru sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de biogaz pe bază de gunoi de grajd este acordat în vederea atingerii obiectivelor asumate de România în cadrul Planului național de redresare și reziliență (PNRR), pilonul I — Tranziția verde...

Ajutor de stat cu fonduri prin PNRR pentru stații de biogaz (pentru gestionarea gunoiului de grajd): condiții, acte necesare, termene limită și plăți. Fermele de animale, dar și cooperativele sau chiar autoritățile locale pot accesa până pe 30 iunie 2026, un sprijin nerambursabil de 3,7 milioane de euro pe proiect, ajutorul având ca obiectiv sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de biogaz pe bază de gunoi de grajd.

 • Ajutor de stat pentru stații de biogaz. Beneficiari eligibili;
 • Ajutor de stat pentru stații de biogaz. Condiții de eligibilitate;
 • Fonduri nerambursabile pentru stații de biogaz. Ce proiecte sunt eligibile;
 • Schemă de ajutor de stat pentru stații de biogaz. Termene limită;
 • Ajutor de stat pentru stații de biogaz. Plăți per proiect;
 • Fonduri din PNRR pentru stații de biogaz. Criterii de selecție pentru proiecte;
 • Fonduri pentru stații de biogaz. Cheltuieli eligibile.

În Monitorul Oficial nr. 569 de vineri, 23 iunie, a fost publicat Ordinul nr. 1.496/2023 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de biogaz pe bază de gunoi de grajd. Prin document se aprobă o schemă de finanțare cu un buget total de 20,7 milioane de euro și condițiile pentru accesarea sprijinului de către fermieri.

Schemă de finanțare de 20,7 milioane de euro pentru fermieri. Producătorii agricoli sau crescătorii de animale care produc și/sau colectează anual o cantitate de gunoi de grajd de la minimum 1.000 UVM vor putea cere bani pentru realizarea de instalații care produc energie electrică și/sau termică din biogaz pe bază de gunoi de grajd sau alte deșeuri agricole compostabile, potrivit ordinului publicat în Monitorul Oficial.

Fermele pot cere până la 3,7 milioane euro pentru instalații de producere a energiei din biogaz

Ajutor de stat pentru stații de biogaz. Beneficiari eligibili

Ajutorul de stat pentru sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de biogaz pe bază de gunoi de grajd este acordat în vederea atingerii obiectivelor asumate de România în cadrul Planului național de redresare și reziliență (PNRR), pilonul I — Tranziția verde, componenta 3 — Managementul deșeurilor, investiția 2 — Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile, prin investiții în capacități de producție a energiei din surse regenerabile, respectiv biogaz pe bază de gunoi de grajd.

Schema de ajutor de stat se adresează fermelor mari, cooperativelor agricole, parteneriatelor între acestea, parteneriatelor între ferme/cooperative agricole și unități administrativ-teritoriale (UAT), parteneriatelor între ferme (indiferent de dimensiune) și întreprinderi (altele decât ferme) sau parteneriatelor între ferme/cooperative agricole, UAT-uri și întreprinderi.

În cazul solicitantului individual, acesta este obligat ca până la darea în funcțiune a investiției să înscrie în statut activitatea privind producerea de energie electrică/termică, corespunzătoare diviziunii 35: „Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat” din codurile CAEN. În cazul parteneriatelor, obligația descrisă mai sus revine liderului de parteneriat.

Schema se aplică pentru proiectele care propun ca acțiuni realizarea capacităților de producere a energiei, utilizând surse regenerabile, respectiv biogaz produs prin utilizarea ca materie primă a gunoiului de grajd și a altor deșeuri compostabile.

De asemenea, schema se aplică numai instalațiilor noi de producere a energiei utilizând surse regenerabile, respectiv biogaz. Sprijinul nu se acordă retroactiv și nici nu sunt rambursate cheltuieli care au fost efectuate înaintea semnării contractului de finanțare.

Cei care sunt interesați de accesarea schemei de finanțare vor trebuie să îndeplinească o serie de condiții

Ajutor de stat pentru stații de biogaz. Condiții de eligibilitate

Există o serie de condiții ce trebuie îndeplinite de către beneficiarii ajutorului de stat pentru înființarea unor stații de biogaz care valorifică gunoiul de grajd.

Potrivit ordinului publicat în Monitorul Oficial, cei care sunt interesați de accesarea schemei de finanțare au de îndeplinit o serie de condiții, astfel:

a) au personalitate juridică, sunt legal constituiți în conformitate cu legislația specifică din statul membru a cărui naționalitate o dețin, cu condiția înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului în România;
b) desfășoară activitate economică și vor înscrie, dacă este cazul, în statutul societății și activitatea privind producerea de energie electrică/termică, corespunzătoare diviziunii 35: „Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat” din codurile CAEN, și intenționează realizarea unei instalații ce produce energie electrică și termică din biogaz pe bază de gunoi de grajd și alte deșeuri compostabile;
c) nu sunt în incapacitate de plată/în stare de insolvență conform prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare;
d) nu sunt în stare de faliment, lichidare, nu au afacerile conduse de un administrator judiciar sau activitățile lor comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu sunt într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
e) au îndeplinite obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat;
f) nu fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenței, a Comisiei Europene sau a altui furnizor/administrator de ajutor de stat, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal și incompatibil cu piața internă;
g) nu se află în dificultate,
h) produc și/sau colectează anual o cantitate de gunoi de grajd de la minimum 1.000 UVM. Instalația de biogaz se va construi la nivelul unei ferme/cooperative agricole/întreprinderi/ UAT, parte a parteneriatului. Cel puțin 50% din cantitatea necesară de gunoi de grajd și alte deșeuri compostabile vor fi asigurate de membrii parteneriatului, diferența putând fi asigurată din alte surse. Cu respectarea criteriilor de eligibilitate și selecție în baza cărora proiectul a fost selectat la finanțare, în situații fortuite, pot fi adăugați și alți membri ai parteneriatului, oricând după momentul selectării proiectului;
i) există materia primă necesară funcționării instalațiilor de biogaz, asigurată conform lit. h);
j) propun pentru construire un teren cu statut juridic cert asupra căruia dețin un drept real, liber de sarcini, cu excepția ipotecii;
k) dispun de resursele financiare necesare pentru cofinanțarea cheltuielilor eligibile, acoperirea cheltuielilor neeligibile și acoperirea costurilor de operare și de mentenanță pe viitor a investiției;
l) au efectuat o consultare publică pentru a se asigura că investiția nu prejudiciază colectivitatea din punct de vedere social și asigură măsuri de protecție a mediului.

Potențialul beneficiar trebuie să dea o declarație pe propria răspundere și să depună documentele justificative privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici, mijlocii sau mari, și să prezinte documentele doveditoare prin care să demonstreze că nu este în dificultate.

În cazul parteneriatelor, membrii acestora vor depune acordul de parteneriat prin care se stabilesc clar drepturile și obligațiile fiecărui membru, astfel încât furnizorul de ajutor de stat să poată stabili calitatea de beneficiar direct sau indirect de ajutor de stat.

Fonduri nerambursabile pentru stații de biogaz. Ce proiecte sunt eligibile

Un proiect pentru o stație de biogaz care va putea fi finanțat prin ajutorul de stat trebuie să îndeplinească o serie de condiții:

a) proiectul este implementat pe teritoriul României;
b) proiectul demonstrează un raport pozitiv rezultat din analiza cost-beneficiu;
c) instalația proiectată are capacitate de minimum 300 KW electrici și minimum 300 KW termici și până la 1 MW electric și 1 MW termic;
d) biogazul produs va fi utilizat pentru producția de energie electrică și termică și nu se va arde exclusiv la faclă;
e) proiectul demonstrează sustenabilitatea pe termen lung a investiției, incluzând modele ale economiei circulare la nivelul fermei sau la nivel local;
f) proiectul asigură conformitatea cu Comunicarea Comisiei referitoare la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01);
g) proiectul cuantifică beneficiile de mediu ale investiției propuse;
h) proiectul utilizează tehnologii care reduc cantitatea de emisii de amoniac și alte emisii gazoase;
i) echipamentele furnizate în cadrul investiției sunt din categoria celor mai bune tehnologii disponibile din punctul de vedere al protecției mediului;
j) perioada de implementare a proiectului începe odată cu semnarea contractului de finanțare, respectiv data acordării ajutorului de stat, și se încadrează în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, respectiv între data declarării selectării proiectului de către furnizorul de ajutor de stat și 30.06.2026, cu respectarea principiului „demararea lucrărilor”;
k) proiectul va fi realizat respectând distanțele minime impuse de Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare.

Schemă de ajutor de stat pentru stații de biogaz. Termene limită

Schema de ajutor de stat pentru stații de biogaz se aplică de la data aprobării sprijinului până la data de 30 iunie 2026. Potrivit celor precizate în ordinul publicat în Monitorul Oficial, în anul 2023 se va organiza prima procedură/se vor organiza procedurile de licitație competitivă, deschisă, transparentă și nediscriminatorie pentru selectarea beneficiarilor.

În cazul în care bugetul schemei de ajutor de stat nu se consumă integral după prima procedură, MMAP va organiza un nou apel pentru suma rămasă neutilizată. Plățile în cadrul schemei se pot face până la data de 30 iunie 2026.

Sprijin de 20,7 milioane de euro pentru stații de biogaz

Ajutor de stat pentru stații de biogaz. Plăți per proiect

Bugetul total alocat schemei pentru stații de biogaz este de 27.011.588,5 euro, din care 20.778.145 euro, echivalentul a 101.927.190,30 lei, calculat la cursul InforEURO din luna februarie 2023, de 4,9055 lei/euro, reprezintă sume provenind din fonduri europene asigurate prin Planul național de redresare și reziliență, iar suma de 6.233.443,5 euro și echivalentul în lei al acesteia reprezintă cofinanțare de la bugetul de stat alocată prin mecanismul de supracontractare.

Numărul maxim de beneficiari de ajutor de stat în cadrul schemei este 15. Alocarea bugetară și operațiunile financiare derulate în vederea utilizării fondurilor se fac de către furnizorul de ajutor de stat.

Intensitatea ajutorului de stat acordat este de maximum 90% din costurile eligibile iar sprijinul maxim care se poate acorda pentru un proiect de investiții nu poate depăși 3.740.066 euro la cursul de schimb InforEURO din data semnării contractului de finanțare.

Diferența până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către beneficiar. Acesta trebuie să aducă o contribuție financiară pentru diferența până la totalul costurilor eligibile și pentru toate costurile neeligibile, fie din resurse proprii, fie din surse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui ajutor public.

Fonduri din PNRR pentru stații de biogaz. Criterii de selecție pentru proiecte

Procesul de selecție a aplicațiilor potențialilor beneficiari în cadrul unor proceduri de licitație concurențiale va avea la bază acordarea de punctaje pentru o categorie de criterii aferente factorului „tehnic”, cu o pondere de 30%, și factorului de evaluare „economic”, cu o pondere de 70%.

Punctarea aplicațiilor potențialilor beneficiari după factorul economic se va realiza utilizând următorul criteriu de selecție:

 • valoarea ajutorului de stat per KW instalat. Vor fi prioritizate proiectele cu cel mai mic raport dintre valoarea sprijinului public și KW instalat. Va obține un punctaj maxim (70 de puncte) oferta care va avea cea mai mică valoare a ajutorului de stat solicitat per KW instalat și 0 puncte oferta care va avea cea mai mare valoare a ajutorului de stat solicitat per KW instalat, cu descreșterea liniară a punctajului pentru valorile intermediare ale ajutorului de stat solicitat.

Punctarea aplicațiilor potențialilor beneficiari după principiul „impactul pozitiv de mediu raportat la costul public al investiției”, respectiv factorul tehnic, se va realiza pe baza următoarelor criterii de selecție, fiecare având o pondere egală:

 • valoarea ajutorului de stat per kg azot din gunoi de grajd utilizat;
 • concentrația de nitrați și tendința din apele subterane din corpul de apă subteran aferent UAT în care se construiește instalația;
 • gradul de eutrofizare a apelor de suprafață din bazinul hidrografic în care se situează UAT în care se construiește instalația;
 • maturitatea proiectului.

Vor obține un punctaj maxim (30 de puncte) ofertele care vizează zonele cu poluarea cea mai mare și cu valoarea cea mai mică a ajutorului de stat per kg de azot din gunoiul de grajd utilizat, precum și proiectele cu grad ridicat de maturitate.

În urma evaluării tehnico-economice, oferta va primi un punctaj între 0 și 100 puncte. Ofertele vor fi ordonate în funcție de punctajul obținut și înscrise pe lista pentru finanțare începând de la cele cu punctajul cel mai mare până la acoperirea bugetului alocat.

Sunt excluse ajustările ex post ale rezultatului procedurii de ofertare (selecție a beneficiarilor), cum ar fi negocierile ulterioare privind rezultatele ofertării sau raționalizarea, pentru a nu se denatura rezultatul procesului de selecție.

Fonduri pentru stații de biogaz. Cheltuieli eligibile

Costurile eligibile sunt costurile totale ale investiției, respectiv următoarele:
a) amenajarea terenului;
b) amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială;
c) utilități;
d) investiția de bază, incluzând construcții și instalații, utilaje și echipamente tehnologice, precum și montajul acestora, dotări;
e) organizarea de șantier;
f) teste și probe tehnologice;
g) cheltuieli cu publicitatea;
h) cheltuieli de supervizare.

Mai sus regasiți o reprezentare vizuală a conținutului articolului, o clasificare automată și un sumar al acestuia! Preluarea informațiilor urmăreste promovarea și facilitarea accesului la informație, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, conform cu termenii și condițiile sursei (agrointel.ro).

Accesați aici articolul integral !

Fluxuri de știri

Articole recomandate

- Advertisement -dezvoltare afacere

Ultimele articole

Alege-ți fluxurile de informații!

Gratis!

 + Promovează-ți compania și oferta sa!