Asociația Iconic Cluster, cu sediul în municipiul Iași. Șoseaua Bîrnova nr.29B, anunță poziția vacantă de Manager Financiar, Cod COR 121125.

Descrierea postului

Ocupantul postului are ca obligatii elaborarea politicilor si strategiilor financiar-contabile ale firmei pentru cresterea eficientei economice in conditiile respectarii legislatiei in vigoare.

Competente personale:

Sa aiba insusiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotarare, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitiva, sa aiba calitati psihice necesare (spirit de observatie, rabdare, viteza de reactie, capacitate de orientare in spatiu, capacitate de comunicare etc.);sa nu aiba antecedente penale;sa fie apt din punct de vedere medical

Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului

Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentand 100% din norma de baza corespunzatoare unei parti de 100% din salariul de baza.

-este direct raspunzator de indeplinirea intocmai a atributiilor si prevederilor sarcinilor de serviciu stabilite in prezenta fisa

-este direct raspunzator de pastrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe care le are in gestiune;

Atributii

 • sa aiba capacitatea de organizare a locului de munca
 • sa dezvolte contacte de afaceri
 • sa analizeze informatiile financiare semnificative
 • sa gestioneze resursele financiare necesare atingerii obiectivelor si sa propuna variante pentru optimizarea financiara
 • sa elaboreze si sa propuna spre aprobare masurile de imbunatatire a activitatii economico-financiare
 • sa coordoneze activitatile financiare
 • sa supervizeze si sa supravegheze toate activitatile contabile si economice
 • sa elaboreze si sa asigure implementarea politicilor si strategiilor economice
 • sa organizeze analiza lunara a necesarului de lichiditati si sa dispuna masuri in vederea accelerarii vitezei de rotatie a activelor circulante
 • sa asigure indeplinirea la termen a obligatiilor fata de oricare dintre creditorii societatii
 • sa se preocupe de organizarea si sa asigure reflectarea realizarilor si rezultatelor economice pe baza intocmirii situatiilor financiare
 • sa reprezinte societatea alaturi de Administrator in raporturile cu autoritatile centrale si locale si in special cu Administratia Financiara si partenerii externi
 • sa-si asume responsabilitatea privind corectitudinea si promptitudinea cu care furnizeaza informatiile din domeniul sau de activitate
 • sa promoveze respectul reciproc, colaborarea si transparenta activitatii, atat cat sa nu prejudicieze activitatea, in raporturile cu alte departamente, precum si in relatiile cu persoanele din afara firmei
 • sa organizeze, sa conduca si sa controleze inventarierea generala anuala
 • sa elaboreze si sa supuna aprobarii Consiliului de Administratie raportul privind inventarierea generala anuala a patrimoniului, valorificarea si inregistrarea in contabilitate a rezultatelor acesteia
 • sa mentina legatura cu bancile si cu alte institutii financiare externe

Date de contact 

Email: [email protected]

telefon : 0755935332