25.8 C
București
duminică, aprilie 14, 2024

Fonduri Europene – Fonduri europene pentru achiziția de utilaje prin DR-20: condiții, praguri de punctaj – Sinteza

3 min read (textul complet), articol clasificat de Robotul Minerva ca: Profilare

Creați-vă propriul

dashboard de știri

informația - cheie, 24/7

100+

FLUXURI

Free

Parcurgi informația mai rapid!

Acoperi top 100 surse externe!

Publicat de

Articole din aceeași sursa

- Advertisement -cresterea vanzarilor

Sumarizare automata

AFIR lansează în această lună intervenția DR-20 Investiții în sectorul zootehnic, în cadrul căreia crescătorii de animale pot depune proiecte pentru dotarea exploatațiilor.

DR-20 Investiții în sectorul zootehnic are ca scop consolidarea orientării către piață și sporirea competitivității fermelor agricole, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, inclusiv creșterea concentrării pe cercetare, tehnologie și digitalizare; modernizarea sectorului prin stimularea și împărtășirea cunoștințelor, prin promovarea inovării și a digitalizării în agricultură și în zonele rurale și prin încurajarea adoptării acestor măsuri.

În cadrul acestei intervenții, valoarea maximă a finanțării pe care o poate accesa o fermă de animale este de 2.000.000 euro/ proiect, iar în cazul proiectelor care își propun exclusiv simpla achiziție de utilaje și echipamente agricole, valoarea maximă a sprijinului public este de 300.000 euro/proiect.

Fonduri europene pentru achiziția de utilaje în ferma de animale. AFIR lansează în această lună intervenția DR-20 Investiții în sectorul zootehnic, în cadrul căreia crescătorii de animale pot depune proiecte pentru dotarea exploatațiilor. Ce trebuie să știe fermierii, de la condiții de eligibilitate, praguri de punctaje, sume disponibile și termene de depunere, vă prezentăm în acest articol.

DR-20 Investiții în sectorul zootehnic este intervenție pe care Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a anunțat că o lansează pe 20 decembrie, la ora 9:00.

DR-20 Investiții în sectorul zootehnic are ca scop consolidarea orientării către piață și sporirea competitivității fermelor agricole, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, inclusiv creșterea concentrării pe cercetare, tehnologie și digitalizare; modernizarea sectorului prin stimularea și împărtășirea cunoștințelor, prin promovarea inovării și a digitalizării în agricultură și în zonele rurale și prin încurajarea adoptării acestor măsuri.

Sesiunea de depunere a proiectelor de finanțare se derulează online și are o alocare totală de 224.610.728 de euro, fiind programată să se desfășoare în perioada 20 decembrie 2023 – 30 aprilie 2024. Cum cererea va depăși probabil bugetul alocat, este posibil ca sesiunea de primire a proiectelor să fie finalizată înainte de termenul anunțat.

Fonduri europene pentru achiziția de utilaje în ferma de animale

Fonduri europene pentru achiziția de utilaje în ferma de animale. Sume disponibile

Fermele de animale pot accesa, prin DR 20, fonduri europene pentru achiziția de utilaje. În cadrul acestei intervenții, valoarea maximă a finanțării pe care o poate accesa o fermă de animale este de 2.000.000 euro/ proiect, iar în cazul proiectelor care își propun exclusiv simpla achiziție de utilaje și echipamente agricole, valoarea maximă a sprijinului public este de 300.000 euro/proiect.

Conform unui anunț al AFIR, intervenția DR 20 va fi împărțită în 5 componente diferite, cu următoarele bugete:

 • Componenta sector bovine (inclusiv bubaline) – 67.383.218,40 euro;
 • Componenta sector suine – 98.828.720,32 euro;
 • Componenta sector ovine-caprine – 15.722.750,96 euro;
 • Componenta păsări de curte (altele decât găini ouătoare vizate de componenta V) și alte animale de fermă, inclusiv albinele – 22.461.072,80 euro;
 • Componenta găini ouătoare – modernizare pentru trecerea de la baterii îmbunătățite la sisteme alternative de creștere – 20.214.965,52 euro.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil raportată la costurile eligibile per proiect este de maximum 65% din costurile eligibile astfel că 35% din finanțare revine din bugetul fermierului.

DR-20 Investiții în sectorul zootehnic: praguri de punctaj

Depunerea proiectelor de finanțare prin DR 20 se va face conform pragurilor de punctaj, după un calendar bine stabilit de AFIR.

Primii posibili beneficiari care pot depune proiectele sunt cei care întrunesc un minim de 85 de puncte pentru fermele de bovine (inclusiv bubaline), suine, păsări de curte și alte animale de fermă, găini ouătoare. Aceștia vor putea depune proiectele din prima zi a sesiunii, 20 decembrie, până pe 30 ianuarie.

În cazul fermelor de ovine și de caprine, de pe 20 decembrie se pot depune proiecte care întrunesc cel puțin 70 de puncte.

DR 20 – Investiții în sectorul zootehnic. Condiții  de finanțare

Fermierii care pot accesa fonduri europene prin DR 20 Investiții în sectorul zootehnic trebuie să activeze în sectorul de creștere a animalelor. Posibilii beneficiari ai acestei intervenții trebuie să fie persoane juridice (insluv PFA, II, IF) și includ:

 • fermieri, cu excepția persoanelor fizice;
 • cooperative agricole și societățile cooperative care deservec interesele membrilor fermieri;
 • grupuri și organizații de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare şi recunoscute de MADR care deservesc interesele membrilor.

Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA/ANZ (după caz), anterior depunerii Cererii de Finanțare, cu forma de desfășurare a activității economice cu care solicită sprijin prin prezenta intervenție. Condiția de eligibilitate se verifică exclusiv la momentul depunerii Cererii de Finanțare în baza ANSVSA/DSVSA/APIA/ANZ ȘI ONRC (pentru modernizare).

În situația în care se propune un proiect aferent unei exploatații zootehnice existente la momentul depunerii Cererii de Finanțare, evaluatorul AFIR trebuie să regăsească în baza de date ANSVSA/DSVSA/ANZ, după caz, animalele deținute în exploatație. În caz contrar, proiectul devine neeligibil.

Excepția de la regulă o reprezintă fermele zootehnice autorizate care la momentul depunerii cererii de finanțare nu sunt populate, din motive obiective, independente de voința solicitantului, caz în care se vor depune documentele justificative pentru starea de fapt precum și perioada menținerii acesteia, precum și Autorizația ANSVSA de funcționare.

Fonduri pentru achiziția de utilaje pentru ferma de animale. Dimensiunea minimă pentru proiect pe DR 20

Investiția cu fonduri europene prin DR 20 trebuie să se realizeze în cadrul unei exploatații agricole cu o dimensiune economică de minimum 12.000 de euro în SO.  Condiția de eligibilitate se verifică la momentul depunerii Cererii de Finanțare  în baza înregistrărilor/autorizărilor ANSVSA/DSVSA/ANZ/APIA.

În cazul unei ferme mixte, indiferent de speciile de animale deținute la nivelul exploatației, în situația deținerii de teren agricol, investițiile în componenta vegetală pentru achiziția simplă de utilaje și echipamente agricole vor fi eligibile, atât pentru asigurarea bazei furajere, cât și pentru celelalte suprafețe cu culturi agricole.

Sprijinul acordat prin această submăsură poate fi folosit pentru:

 • Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor zootehnice prin creșterea efectivelor de animale și prin diversificarea speciilor;
 • Restructurarea și modernizarea exploatațiilor zootehnice, îmbunătățirea utilizării eficiente a resurselor și accesul la tehnologii digitale;
 • Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile, bioeconomia circulară și reducerea emisiilor de GES;
 • Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiții;
 • Creșterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei.
Tractor Zetor pe fonduri europene

Ce utilaje se pot cumpăra prin fonduri europene pentru ferma de animale

Achizitia de utilaje și echipamente agricole în cazul solicitantilor DR 20 este permisă pentru întreaga suprafață agricolă (atât pentru cea care asigură baza furajeră cât si pentru celelalte culturi agricole, cu condiția ca veniturile majoritare ale exploatației, în urma implementării proiectului, să provină din ferma zootehnică).

Proiectele exclusive de simple achizitii de utilaje și echipamente agricole vor fi plafonate la 300.000 euro/proiect sprijin public, iar in cazul proiectelor complexe cheltuielile cu achizitiile simple de utilaje și echipamente agricole nu vor depăși 50% din valoarea eligibilă a proiectului.

Este considerată cheltuială eligibilă doar leasingul financiar, cu obligaţia ca bunul să intre în proprietatea beneficiarului până la depunerea ultimei tranșe de plată.

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiţii corporale şi/sau necorporale.

Investiții corporale, conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

 • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea adăposturilor de animale, inclusiv a facilităților necesare pregătirii și/sau distribuirii hranei animalelor din exploatație, a căilor de acces, utilităților și racordărilor necesare exploatațiilor zootehnice;
 • Dotarea cu utilaje agricole, remorci și semiremorci tehnologice specializate pentru activitatea agricolă și utilajele agricole necesare asigurării bazei furajere;
 • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau depozitare;
 • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților de procesare de la nivelul fermei, inclusiv dotările aferente, doar ca o componentă secundară a proiectului (din punct de vedere financiar);
 • Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing la nivel de exploatație, inclusiv magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole, doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Înființarea/modernizarea facilităților aferente asigurării igienei și biosecurității la nivel de fermă;
 • Înființarea și/sau modernizarea echipamentelor pentru irigații în cadrul fermei, pentru culturile furajere, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, doar ca o componentă secundară a proiectului;
 • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea (inclusiv dotarea) spațiilor/unităților/punctelor de sacrificare a animalelor din cadrul fermei;
 • Investiții în instalații și/sau echipamente pentru gestionarea/utilizarea dejecțiilor de origine animală;
 • Investiții necesare reproducției (ex. stații de incubare, facilități de recoltare, testare și conservare material seminal etc);
 • Investiții de producerea și utilizarea energiei (electrice și/sau termice) din surse regenerabile (solară, eoliană geotermală, aerotermală, hidrotermală etc.), inclusiv echipamentele de stocare a energiei, ca o componentă secundară a unui proiect de investiții, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu fără ca solicitantul să fie prosumator;
 • Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului (de exemplu: tractoare, remorci agricole/tehnologice, inclusiv remorcile speciale pentru transportul animalelor vii/păsări/albine, combine, utilaje agricole pentru efectuarea lucrărilor solului, înființarea și întreținerea culturilor, instalații de evacuare și
  gestionare a dejecțiilor din zootehnie, echipamente aferente bucătăriilor furajere, etc);
 • Investiții legate de utilizarea soluțiilor digitale

Investiții necorporale, conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

 • Organizarea și implementarea sistemelor de management a calității și de siguranță alimentară, dacă sunt în legătură cu investițiile corporale ale proiectului;
 • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente și licențe pentru pregătirea implementării proiectului;
 • Achiziționarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului;
 • Marketingul produselor obținute, etc.

Alte cheltuieli eligibile:

 • Achiziționarea de sisteme audio/video de supraveghere, monitorizare și control a animalelor şi a fluxurilor tehnologice din exploataţia zootehnică, sisteme de iluminat perimetral şi/sau al zonelor unde se desfășoară procesele tehnologice ale exploataţiei zootehnice, stație meteo, cabină pază;
 • În cazul solicitanților neplătitori de TVA, în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul, sunt cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA;
 • Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, pentru obținerea avizelor și autorizațiilor necesare, inclusiv studiile de fezabilitate.
 • Cheltuieli cu achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete licențe, drepturi de autor, mărci, etc.
 • Cheltuielile generate ca urmare a impunerii de noi cerințe ale UE, fermierilor, în vederea conformării respectivelor cerințe, pe o perioadă de maximum 24 de luni de la data la care acestea au devenit obligatorii pentru exploatație în acord cu art. 73 (5) al regulamentului (UE) 2115/2021.
Achiziția de terenuri și adăposturi de animale nu reprezintă o cheltuială eligibilă prin DR 20

DR 20 Investiții în sectorul Zootehnic – cheltuieli neeligibile

O serie de investiții și cheltuieli nu sunt eligibile pentru finanțare pentru Dr 20, dar pot fi include în cadrul proiectului. Între acestea se află achiziția de terenuri și de animale, cheltuielile de întreținere a culturilor agricole sau cheltuieli cu spațiile ce deservesc activitatea generală a exploatației agricole (spații administrative, spații de cazare, săli de ședință etc).

Tipurile de cheltuieli neeligibile generale:

 • Cheltuielile cu achiziționarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
 • Cheltuielile efectuate înainte de depunerea solicitării de sprijin și înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului, cu excepția cheltuielilor cu întocmirea și depunerea proiectelor;
 • Cheltuielile cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport persoane;
 • Cheltuielile cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
 • Taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislației naționale privind TVA-ul;
 • În cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare.

Tipurile de cheltuieli neeligibile specifice:

 • Achiziția de terenuri și clădiri;
 • Achiziția de animale;
 • Construcția și modernizarea locuinței;
 • Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale;
 • Cheltuielile cu întreținerea culturilor agricole;
 • Cheltuielile pentru care organizațiile de producători au aplicat PO aferent FEGA;
 • Achizițiile de mijloace de transport pentru bunuri/mărfuri, nespecializate pentru activitatea agricolă vizată în proiect;
 • Cheltuielile cu spațiile ce deservesc activitatea generală a exploatației agricole: spații administrative, săli de ședințe, spații de cazare etc.

Mai sus regasiți o reprezentare vizuală a conținutului articolului, o clasificare automată și un sumar al acestuia! Preluarea informațiilor urmăreste promovarea și facilitarea accesului la informație, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, conform cu termenii și condițiile sursei (agrointel.ro).

Accesați aici articolul integral !

Fluxuri de știri

Articole recomandate

- Advertisement -dezvoltare afacere

Ultimele articole

Alege-ți fluxurile de informații!

Gratis!

 + Promovează-ți compania și oferta sa!