4.3 C
București
marți, noiembrie 29, 2022

Fonduri Europene – Fonduri UE 2022: Perioada de înscrieri și regulile POC 4.1.1-Bis, granturi IMM de 50.000-500.000 EUR. Ghidul final, planul de afaceri și alte anexe – Sinteza

3 min read (textul complet), articol clasificat de Robotul Minerva ca: Profilare

Creați-vă propriul

dashboard de știri

informația - cheie, 24/7

100+

FLUXURI

Free

Parcurgi informația mai rapid!

Acoperi top 100 surse externe!

Publicat de

Articole din aceeași sursa

- Advertisement -cresterea vanzarilor

Sumarizare automata

S-a anunțat perioada de înscrieri și a apărut și Ghidul solicitantului, în forma finală, cu modelul de plan de afaceri și celelalte anexe, pentru Acțiunea POC 4.1.1-Bis, prin care microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii eligibile pot obține granturi de câte 50.000-500.000 de euro pentru investiții.

Din acești bani vor fi acordate ajutoare de stat pentru retehnologizare în limita de maxim 5 ori cifra de afaceri realizată de beneficiar în anul 2021, granturile fiind cuprinse între 50.000 euro și 500.000 euro (echivalentul în lei la cursul inforeuro valabil în luna septembrie 2022)...

Firmele beneficiare vor pune și ele cofinanțare proprie la cheltuielile eligibile în procent de 30% – 60% pentru întreprinderi mijlocii, respectiv 25%-50% pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici, în funcție de regiuni.

S-a anunțat perioada de înscrieri și a apărut și Ghidul solicitantului, în forma finală, cu modelul de plan de afaceri și celelalte anexe, pentru Acțiunea POC 4.1.1-Bis, prin care microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii eligibile pot obține granturi de câte 50.000-500.000 de euro pentru investiții.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat calendarul lansării măsurii de sprijin COVID-19:

 • Potențialii beneficiari se pot înrola în aplicația de granturi IMM RECOVER pentru pregătirea documentelor începând cu data de 28 septembrie 2022, dată la care începe perioada de preînscriere;
 • Lansarea apelului de proiecte și depunerea propunerilor de proiecte în aplicația informatică IMMRECOVER se estimează că va avea loc pe data de 07 octombrie 2022;
 • Înregistrarea şi transmiterea cererilor de finanțare (proiectelor) în aplicaţia electronică IMMRECOVER, împreună cu toate anexele solicitate prin Ghidul Solicitantului ar putea fi efectuate începând cu data de 07 octombrie 2022, ora 10.00, pentru o perioadă de 7 zile calendaristice;
 • Apelul se va încheia pe data de 13 octombrie 2022, ora 23:59:59;

Solicitările privind relocarea contului în aplicația electronică IMMRECOVER se pot transmite pe adresa de: modificare.cont.immrecover@mfe.gov.ro.

Un element important al evalurării proiectelor este soldul balanței comerciale, însă acesta va fi publicat ulterior apariției ghidului solicitantului, dar înainte de deschiderea apelului, potrivit MIPE.

Documentele relevante pentru apelul de proiecte POC 4.1.1 Bis:

Acțiunea 4.1.1 Bis – POC bugetul disponibil pe domenii de finanțare

Alocarea indicativă a apelului de proiecte este de 179.070.298 euro (echivalentul a 871.302.348,98 lei la cursul inforeuro valabil în luna septembrie 2022, respectiv 1 euro =  4,8657 RON), din care 150.000.000 euro FEDR-REACT EU, iar 29.070.298 euro cofinanțare de la bugetul de stat, detaliată după cum urmează:

 • 89.535.149 euro pentru domeniile de investiții: industria alimentară panificaţie, patiserie şi alte activităţi asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuţie şi ambalare, din care 75.000.000 euro cu finanțare prin FEDR-REACT EU și 14.535.149 euro prin cofinanțare de la bugetul de stat se alocă din bugetul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020 prin axa prioritară 4 – acţiunea 4.1.1 Investiţii în activităţi productive, precum şi fonduri alocate prin aplicarea mecanismului de supracontractare prevăzut la art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 89.535.149 euro pentru domeniile de investiții: construcţii, materiale de construcţii, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcţii, din care 75.000.000 euro cu finanțare prin FEDR-REACT EU și 14.535.149 euro prin cofinanțare de la bugetul de stat se alocă din bugetul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020 prin axa prioritară 4 – acţiunea 4.1.1 Investiţii în activităţi productive, precum şi fonduri alocate prin aplicarea mecanismului de supracontractare prevăzut la art. 12 din O.U.G. nr. 40/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

În implementarea acestui apel vor fi acordate fonduri prin aplicarea mecanismului de supracontractare. Astfel, suma până la care pot fi acordate fonduri este echivalentul în lei a 290.000.000 euro.

Din acești bani vor fi acordate ajutoare de stat pentru retehnologizare în limita de maxim 5 ori cifra de afaceri realizată de beneficiar în anul 2021, granturile fiind cuprinse între 50.000 euro și 500.000 euro (echivalentul în lei la cursul inforeuro valabil în luna septembrie 2022).

Firmele beneficiare vor pune și ele cofinanțare proprie la cheltuielile eligibile în procent de 30% – 60% pentru întreprinderi mijlocii, respectiv 25%-50% pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici, în funcție de regiuni.

Granturi IMM pentru retehnologizare 2022: Condiții de eligibilitate a solicitantului

IMM-urile (inclusiv microîntreprinderi) beneficiare trebuie să îndeplininească cumulativ o serie de condiții, printre care:

a) au înregistrat profit operaţional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în exerciţiul financiar 2021;

b) sunt înfiinţaţi până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv;

c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfăşurarea activităţii operaţionale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;

d) grantul pentru investiţii în retehnologizare solicitat are o valoare de minimum 50.000 euro şi o valoare maximă de 500.000 euro, dar nu mai mult de 5 ori cifra de afaceri netă pe anul 2021;

e) dispun de cofinanţare proprie a proiectului, din orice surse legal constituite care nu reprezintă o formă de ajutor public, în completarea procentelor prevăzute în anexa nr. 4;

f) nu sunt considerate întreprinderi în dificultate în anul 2021, în conformitate cu prevederile art. 2 punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei Europene din 17 iunie 2014, cu modificările si completările ulterioare;

g) nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publiceinit, inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru aceleaşi activităţi, sub formă de costuri eligibile, sau nu derulează proiecte finanţate în prezent, parţial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleaşi activităţi;

h) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investiţiile pentru care se solicită ajutor de stat;

i) minim 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care permit o contribuție semnificativă la atenuarea schimbărilor climatice fără a prejudicia în mod semnificativ alte obiective de mediu iar celelalte componente de investiții nu aduc prejudicii semnificative niciunuia dintre obiectivele de mediu;

j) minimum 10% din valoarea proiectului reprezintă cheltuieli care atestă gradul de digitalizare a solicitantului prin investiţii în active corporale şi necorporale de tipul: site web, software de automatizare a activităţii IMM-ului, sisteme integrate de hard şi soft de automatizare a activităţii IMM-ului;

k) nu au efectuat o relocare, în cei doi ani anteriori cererii de ajutor, către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul şi nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul;

l) nu a beneficiat de ajutor ilegal şi nu a utilizat, în mod abuziv, un ajutor acordat legal, care până la data depunerii proiectului nu a fost recuperat integral incluzând dobânzile aferente.

Lista codurilor CAEN eligibile la Acțiunea POC 4.1.1 Bis figurează la Anexa 2 la OUG 122/2022, care înlocuiește anexa 3 a OUG 113/2022.

Alte condiții de finanțare:

 • Ajutorul de stat regional se acordă pentru proiectele care vizează realizarea unei investiţii iniţiale sau investiții inițiale pentru o nouă activitate economică, în sensul Regulamentului (UE) NR. 651/2014 AL COMISIEI din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat.
 • Solicitantul trebuie să demonstreze dreptul de proprietate/concesiune/superficie/chirie/comodat cu privire la imobilul unde se face investiția. În situația imobilelor clădiri, se are în vedere inclusiv spațiul juridic delimitat deținut într-una din formele menționate de solicitantul de finanțare (de ex. etaj, parte dintr-o hală etc).
 • În cazul concesiunii/superficiei/închirierii/comodatului, valabilitatea contractului de concesiune/superficie/închiriere/comodat trebuie să acopere o perioadă de minimum 5 ani de la data depunerii cererii de finanțare. Prin contractul de concesiune/superficie/închiriere/comodat trebuie sã se dovedească dreptul de a face investiții asupra respectivelor imobile.
 • În cazul în care solicitantul deține cu titlu de proprietate imobilul în care se face investiția, acesta trebuie să fie liber de orice sarcini și interdicţii și să nu facă obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești și nici al unor revendicări potrivit unor legi speciale în materie sau a dreptului comun. Se probează prin extras de carte funciară emis cu cel mult 30 de zile inaintea depunerii.

Cheltuieli eligibile din fondurile UE 2022 pentru investiții 4.1.1 Bis

În bugetul proiectului se vor încadra o serie de cheltuieli pe categorii, printre care:

a) cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spaţiilor de producţie (20/63) care fac obiectul cererii de finanţare, inclusiv categorii de cheltuieli cu lucrări, exceptate de la autorizare, cheltuieli de sistematizare şi amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli cu racordarea la utilităţi, cheltuieli privind accesibilitatea, dacă aceste categorii de cheltuieli sunt necesare pentru realizarea investiţiei şi sunt incluse în valoarea acesteia. Cheltuiala cu lucrările de modernizare este considerată eligibilă doar în măsura în care este aferentă unei investiţii iniţiale;

b) cheltuieli pentru investiţia de bază care cuprind:

 • 1. dotări precum: utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu şi fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software, dotări independente (15/54) – care cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora. Dacă este necesar pentru montajul utilajelor tehnologice şi efectuarea reţelelor aferente, se pot include şi cheltuieli cu racordarea utilităţilor necesare obiectivului – cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului (13/40);
 • 2. cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalaţii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe (15/54);
 • 3. cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto (6/14) care sunt necesare activităţii de producţie/servicii, transport şi distribuţie, cu excepţia mijloacelor de transport care sunt aferente activităţii administrative sau nu sunt în legătură cu obiectul cererii de finanţare;
 • 4. cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie;

c) cheltuieli cu transformarea digitală – active necorporale (22/76) – care cuprind cheltuieli cu achiziţionarea de brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăşi 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului;

d) taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă potrivit legislaţiei naţionale în domeniul fiscal şi nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3) litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, cu modificările şi completările ulterioare, aferentă cheltuielilor eligibile.

Grila de punctaj pentru granturile 4.1.1 Bis

Se vor putea finanța propunerile de proiecte care au obținut un punctaj total de cel puțin 50 de puncte, în limita bugetului alocat.

Criteriile avute în vedere la evaluarea tehnică și financiară și punctajul acordat pe fiecare criteriu în parte sunt următoarele:

 

Mai sus regasiți o reprezentare vizuală a conținutului articolului, o clasificare automată și un sumar al acestuia! Preluarea informațiilor urmăreste promovarea și facilitarea accesului la informație, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, conform cu termenii și condițiile sursei (www.startupcafe.ro).

Accesați aici articolul integral !

Fluxuri de știri

Articole recomandate

- Advertisement -dezvoltare afacere

Ultimele articole

Alege-ți fluxurile de informații!

Gratis!

 + Promovează-ți compania și oferta sa!