15.2 C
București
luni, mai 27, 2024

Fonduri Europene – Fonduri UE 2023: Ajutoare de 200.000-1,5 milioane EUR pentru firme din județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea. Ghidul de finanțate propus și domeniile CAEN, în PR Sud-Vest Oltenia – Sinteza

10 min read (textul complet), articol clasificat de Robotul Minerva ca: Profilare

Creați-vă propriul

dashboard de știri

informația - cheie, 24/7

100+

FLUXURI

Free

Parcurgi informația mai rapid!

Acoperi top 100 surse externe!

Publicat de

Articole din aceeași sursa

- Advertisement -cresterea vanzarilor

Sumarizare automata

Firmele mici și mijlocii (IMM) din cele 5 județe ale Regiunii Sud-Vest Oltenia vor putea obține, în anul 2023, ajutoare de câte 200.000-1,5 milioane de euro pe proiect, pentru afaceri cu săli de fitness, spălătorii și service auto, reparații telefoane, studio foto, fabricare mobilă, morărit, brutării, IT și în multe alte domenii, printr-o linie de finanțare cu fonduri europene, prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027.

Firmele mici și mijlocii (IMM) din cele 5 județe ale Regiunii Sud-Vest Oltenia vor putea obține, în anul 2023, ajutoare de câte 200.000-1,5 milioane de euro pe proiect, pentru afaceri cu săli de fitness, spălătorii și service auto, reparații telefoane, studio foto, fabricare mobilă, morărit, brutării, IT și în multe alte domenii, printr-o linie de finanțare cu fonduri europene, prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia a lansat în dezbatere publică primul  proiect de ghid al solicitantului pentru mediul de afaceri în cadrul Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027.

Este vorba de apelul de proiecte „Îmbunătățirea competitivității și a inovării în IMM-uri, Prioritatea 1: Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice, Obiectivul specific 1.3: Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive și Obiectivul specific 1.4: Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat”.

Apelul de proiecte este adresat întreprinderilor mici (10-49 angajați) și mijlocii (50-249 angajați) din județele Regiunii Sud-Vest Oltenia:

 • Dolj,
 • Gorj,
 • Mehedinți,
 • Olt,
 • Vâlcea

Microîntreprinderile (0-9 angajați) NU sunt eligibile.

Este disponibil un buget total de 79.468.235 euro, din fonduri europene și de la bugetul de stat, din care se vor acorda ajutoare de câte 200.000-1,5 milioane de euro pe proiect.

Finanțarea cuprinde ajutoare de stat regionale pentru investiții și ajutoare de minimis.

Intensitatea maximă a ajutorului regional este de 70% în cazul întreprinderilor mijlocii și de 80% în cazul întreprinderilor mici. Astfel, antreprenorii trebuie să contribuie și ei cu restul de cel puțin 20-30% la cheltuielile eligibile din ajutorul regional, plus toate cheltuielile neeligibile.

Finanțarea nerambursabilă maximă acordată ca ajutor de minimis nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă totală a proiectului, cu respectarea plafonului de minimis, respectiv echivalentul în lei a 200.000 euro. Astfel, antreprenorul beneficiar va trebui să contribuie din surse proprii cu cel puțin 10% din cheltuielile eligibile din partea de ajutor de minimis, în cadrul proiectului.

Consultarea publică se va desfășura până la data de 11 aprilie 2023. Observațiile și propunerile pot fi transmise la adresa de e-mail office@adroltenia.ro .

După condultare, ADR SV-Oltenia va publica ghidul final și va anunța perioada oficială de depunere a proiectelor. Proiectele se vor depune, cel mai probabil, în noul sistem MySMIS2021, care urmează să fie operaționalizat din 16 mai 2023.

Descarcă de AICI Ghidul propus și anexele.

Fonduri IMM în Oltenia: beneficiari eligibili

Potrivit propunerii de ghid al solicitantului, firmele eligibile la ajutaoerle de câte 200.000-1,5 milioane de euro trebuie să îndeplinească o serie de condiții cumulate, din care menționăm doar o parte:

1. Solicitantul este societate sau societate cooperativă constituită în baza Legii societăților nr. 31/1990 sau a Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

2. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria întreprinderilor mici sau mijlocii, atât la data solicitării finanțării (i.e. data depunerii cererii de finanțare) cât și la data acordării finanțării (i.e. data semnării contractului de finanțare). Vezi la finalul acestui articol cum se face încadrarea IMM pentru fonduri europene.

3. Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

4. O întreprindere care depune cererea de finanțare în cursul anului 2023, trebuie să fi fost înființată cel mai târziu la 3 ianuarie 2022 (prima zi lucrătoare din anul 2022) și să fi înregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2022.

5. La data depunerii cererii de finanțare, solicitantul trebuie sa aibă sediul social în Regiunea Sud-Vest Oltenia, cel puțin, începând cu data de 1 ianuarie 2022. Sediul social va fi menținut pe perioada de durabilitate a investiției, respectiv 3 ani de la plata finală în cadrul contractului de finanțare.

6. La depunerea cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar (punct de lucru), conform certificatului constatator ORC. Excepție de la regulă: în cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ca urmare a realizării investiției, solicitantul se va angaja (prin Declarația Unică) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru.

7. Solicitantul are obligația menținerii cel puțin a numărului mediu de salariați înregistrat la finalul anului anterior depunerii cererii de finanțare pe întreaga perioadă de durabilitate a proiectului. Scăderea numărului mediu de salariați sub nivelul existent la finalul anului anterior depunerii cererii de finanțare, în oricare dintre cei 3 ani de durabilitate poate conduce la recuperarea ajutorului financiar nerambursabil.

8. Solicitanții de finanțare vor descrie în cadrul Planului de Afaceri modul în care investiția propusă respectă principiul DNSH și principiul privind imunizarea la schimbările climatice. Vor fi făcute referiri cel puțin la următoarele aspecte:

 • atenuarea emisiilor GES, cu respectarea legislației in vigoare;
 • adaptarea la schimbările climatice a infrastructurii vizate, cu respectarea legislației in vigoare;
 • limitarea generării deșeurilor, precum și soluțiilor de reutilizare, reciclare și valorificare a deșeurilor rezultate în procesul de execuție, cu respectarea legislației in vigoare;
 • reducerea emisiei poluanților în aer și/sau în apă și/sau în sol, cu respectarea legislației in vigoare;
 • utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă, cu respectarea legislației in vigoare;
 • protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor, cu respectarea legislației in vigoare.

De asemenea, acest criteriu se probează și prin analiza celor asumate prin Declarația Unică cu privire la respectarea și modalitatea de îndeplinire a cerințelor DNSH.

Ajutoare IMM în Oltenia: Domenii CAEN eligibile

Lista de domenii eligibile cuprinde circa 140 de coduri CAEN de producție și servicii, dintre care menționăm doar câteva:

 • 9313 Activități ale centrelor de fitness
 • 9604    Activități de întreținere corporală
 • 9511    Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
 • 9512    Repararea echipamentelor de comunicații
 • 7420    Activități fotografice
 • 6201    Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client)
 • 6202    Activități de consultanță în tehnologia informației
 • 4520    Intretinere si reparatii auto
 • 4332    Lucrări de tâmplărie și dulgherie
 • 3109    Fabricarea de mobilă n.c.a.
 • 1032    Fabricarea sucurilor de fructe si legume
 • 1061    Fabricarea produselor de morarit
 • 1071    Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie

Se finanțează investiții numai în domeniile de activitate eligibile (clase CAEN10), așa cum sunt enumerate în Anexa IV la Ghidul specific propus.  Investiția propusă prin proiect trebuie să vizeze o singură clasă CAEN. În cazul în care investiția presupune achiziția unui echipament, utilaj tehnologic etc., care, prin natura și funcțiile sale, poate fi exploatat în desfășurarea inclusiv a unor activități adiacente, ce aparțin unor domenii de activitate distincte/adiacente, clasa CAEN vizată de proiect este reprezentată de „domeniul principal”, respectiv domeniul în care bunul respectiv este utilizat în mod preponderent.

La depunerea cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, înscris în obiectul de activitate (conform certificatului constatator ORC), indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.

La depunerea cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului. Domeniul de activitate (clasa CAEN) în care se va realiza investiția/proiectul trebuie declarat și autorizat distinct la locul de implementare a proiectului. Excepție de la regulă: în cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN) ca urmare a realizării investiției, solicitantul se va angaja (prin Declarația Unică) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru și/sau să autorizeze clasa CAEN vizată de investiție, la locul de implementare.

Finanțări pentru firme mici și mijlocii în Oltenia: cheltuieli eligibile

Proiectele vor putea cuprinde o serie întreagă de cheltuieli eligibile din ajutoarele de stat regionale și ajutoarele de minimis, printre care:

Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:

1. lucrări de construire, extindere, modernizare a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale IMM-urilor, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);

2. achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în:

 • Subgrupa 2.1. (din HG. 2139/ 2004) – „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”,
 • Subgrupa 2.2. „Aparate și instalații de măsurare, control și reglare”,
 • Clasa 2.3.6. ”Utilaje și instalații de transportat și ridicat”,
 • Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale”

3. achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, în limita a maximum 15% din valoarea eligibilă a proiectului. Surse regenerabile (alternative) de energie:

4. energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice);

 • energia eoliană;
 • hidroenergia;
 • biomasa (biodiesel, bioetanol,
 • biogaz);
 • energia geotermală.

5. investiții inițiale care constă în activități de construire/ extindere/ dotare cu active corporale a spațiilor de producție/ prestări de servicii.

6. investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului și în limita a 20% din valoarea activelor corporale; proiectul trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale. Este opțională includerea în proiect a investițiilor în active necorporale.

Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:

 1. Certificarea/recertificarea produselor, serviciilor, proceselor, de către un organism de certificare acreditat.
 2. Certificarea/recertificarea sistemelor de management al calității (ISO 9001), al mediului (ISO 4001), al siguranței alimentelor (ISO 22000), al sănătății și securității ocupaționale (ISO 45001), al securității informațiilor (ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al calității pentru dispozitive medicale (ISO 13485), al serviciilor IT (ISO/IEC 20000), al responsabilității sociale (SA 8000), simple sau integrate.
 3. Investiții specifice procesului de internaționalizare (participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziții, în calitate de expozant);
 4. Investiții în adaptarea proceselor tehnologice de producție la sistemele de certificare și standardizare specifice piețelor de export;
 5. Investiții în implementarea de noi modele de afaceri
 6. Dezvoltarea de competențe profesionale în ceea ce privește adoptarea tehnologiilor avansate în domeniile de specializare inteligentă regională și utilizarea echipamentelor achiziționate.

NU vor fi eligibile proiectele care includ doar investiții finanțabile prin ajutor de minimis. Valoarea eligibilă aferentă componentei finanțabile prin ajutor de minimis nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă totală a investiției, cu respectarea plafonului de minimis, respectiv echivalentul în lei a 200.000 euro.

–-

Citește și:

Mai sus regasiți o reprezentare vizuală a conținutului articolului, o clasificare automată și un sumar al acestuia! Preluarea informațiilor urmăreste promovarea și facilitarea accesului la informație, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, conform cu termenii și condițiile sursei (www.startupcafe.ro).

Accesați aici articolul integral !

Fluxuri de știri

Articole recomandate

- Advertisement -dezvoltare afacere

Ultimele articole

Alege-ți fluxurile de informații!

Gratis!

 + Promovează-ți compania și oferta sa!