13.2 C
București
marți, martie 21, 2023

Fonduri Europene – Fonduri UE pentru firme: Se fac înscrieri la granturi PNRR de max. 1,2 milioane EUR fiecare – Sinteza

2 min read (textul complet), articol clasificat de Robotul Minerva ca: Profilare

Creați-vă propriul

dashboard de știri

informația - cheie, 24/7

100+

FLUXURI

Free

Parcurgi informația mai rapid!

Acoperi top 100 surse externe!

Publicat de

Articole din aceeași sursa

- Advertisement -cresterea vanzarilor

Sumarizare automata

Firmele românești de toate dimensiunile, din sectorul industrial, pot obține noi granturi de maximum 1,2 milioane de euro fiecare, printr-un apel de proiecte deschis de Ministerul Energiei, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), perioada de înscrieri terminându-se în februarie 2023.

Cofinanțare proprie de cel puțin 35% suportată de beneficiar Bugetul total estimat al schemei este echivalentul în lei a sumei de 80.600.000 euro, compus din bugetul aprobat pentru măsura de investiții 5 în valoare de 62.000.000 euro și suma suplimentară aferentă supra - contractării...

Valoarea ajutorului de stat nu va depăși pragul de 1.200.000 EUR pentru o firmă, respectiv pentru un proiect de investiții, propus și fundamentat prin raportul de audit energetic.

Firmele românești de toate dimensiunile, din sectorul industrial, pot obține noi granturi de maximum 1,2 milioane de euro fiecare, printr-un apel de proiecte deschis de Ministerul Energiei, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), perioada de înscrieri terminându-se în februarie 2023.

E vorba despre a doua sesiune de finanțări PNRR pentru investiții în proiecte destinate sprijinirii investițiilor în modernizare, monitorizare și eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici în vederea asigurării eficienței energetice în sectorul industrial.

Perioada de înscrieri este 14.12.2022 – 15.02.2023, ora 17.00. Proiectele se depun online, pe platforma de fonduri PNRR.

Perioada de implementare a măsurii de investiții nu va depăși data de 31 decembrie 2025. Principalul obiectiv urmărit este creșterea eficienței energetice, prin finalizarea a cel puțin 50 de proiecte de eficiență energetică în industrie.

Tipul apelului este competitiv, iar solicitanți eligibili sunt microîntreprinderi, IMM-uri, dar și întreprinderi mari și entități cu personalitate juridică înregistrate în România.

Cofinanțare proprie de cel puțin 35% suportată de beneficiar

Bugetul total estimat al schemei este echivalentul în lei a sumei de 80.600.000 euro, compus din bugetul aprobat pentru măsura de investiții 5 în valoare de 62.000.000 euro și suma suplimentară aferentă supra – contractării, în procent de 30%.

Valoarea ajutorului de stat nu va depăși pragul de 1.200.000 EUR pentru o firmă, respectiv pentru un proiect de investiții, propus și fundamentat prin raportul de audit energetic.

„Ajutorul se acordă în lei sub forma rambursării cheltuielilor efectuate și nu poate depăși 1.200.000 Euro pentru fiecare proiect, echivalent în lei la cursul de schimb valutar de 4,9189 lei/euro (curs inforeuro din noiembrie 2022)” – prevede Ghidul solicitantului.

Intensitatea ajutorului este de 30% din costurile eligibile. Intensitatea ajutorului poate fi majorată cu 20% în cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mici și cu 10% în cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mijlocii conform art. 38 alin. (5) din Regulamentul UE 651/2014.

În plus, pentru investițiile situate în zone asistate care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 107 alin. (3) lit. (a) din TFUE, intensitatea ajutorului va fi majorată cu 15%, pentru investițiile situate în zone asistate care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 107 alin. (3) lit. (c) din TFUE, intensitatea ajutorului va fi majorată cu 5% – art. 38

Cumulat, intensitatea ajutorului de stat nu va depăși 65% din costurile eligibile.

Restul de cel puțin 35% din costurile eligibile plus toate costurile neeligibile trebuie suportate de beneficiar.

Investiții și cheltuieli eligibile

Fiecare cerere de finanțare va cuprinde în mod obligatoriu cel puțin una din următoarele acțiuni:

  • a) înlocuirea echipamentelor la nivelul operatorilor economici, retehnologizarea și modernizarea sistemelor de producție, având ca rezultat creșterea eficienței energetice,
  • b) implementarea unor măsuri de recuperare a pierderilor de energie termică din procesele tehnologice,
  • c) sisteme de telegestiune,
  • d) sisteme privind identificarea vârfurilor de consum și eliberarea graduală a energiei și planificarea acesteia,
  • e) achiziția de platforme digitale de centralizare a datelor de consum și monitorizarea indicatorilor pe întreg ansamblul activității, la nivelul operatorilor, digitalizare și transfer date la distanță, diferite de EMS,
  • f) generarea de energie electrică și/sau termică, pentru autoconsum, în industrie, care respectă condițiile prevăzute în Anexa III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative”,
  • g) alte pachete de măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice prin investiții în echipamente eficiente energetic, la nivelul operatorului economic cu impact major în reducerea consumului de energie, a emisiilor GES și a intensității energetice, încadrate în segmentul eficienței energetice în industrie, cu respectarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” – DNSH (2021/C58/01), excluzând activitățile legate de combustibili fosili.

Atenție! Sistemele de producere a energiei din surse regenerabile nu sunt eligibile pentru finanțare prin prezenta măsură.

Cheltuieli eligibile în proiecte – active ce pot fi luate în considerare la stabilirea costurilor eligibile finanțabile:

  • Instalații/echipamente specifice pentru întreprinderi din industrie, în scopul obținerii de economii de energie primară, pe baza auditului și bilanțului energetic 11 (de exemplu: motoare, transformatoare, compresoare de aer, pompe, instalații/echipamente/sisteme de ventilație, sisteme de încălzire/răcire, boilere, arzătoare, schimbătoare de căldură, pompe de căldură, convertoare de frecvență, baterii de condensatoare, sisteme integrate de management al consumului de energie și altele);
  • Construcții aferente procesului industrial care face obiectul proiectului de eficiență energetică (dar numai în scopul funcționării corecte a echipamentelor/instalațiilor).

Mai sus regasiți o reprezentare vizuală a conținutului articolului, o clasificare automată și un sumar al acestuia! Preluarea informațiilor urmăreste promovarea și facilitarea accesului la informație, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, conform cu termenii și condițiile sursei (www.startupcafe.ro).

Accesați aici articolul integral !

Fluxuri de știri

Articole recomandate

- Advertisement -dezvoltare afacere

Ultimele articole

Alege-ți fluxurile de informații!

Gratis!

 + Promovează-ți compania și oferta sa!