Potrivit proiectului publicat de MAT, Programul de accelerare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii se va derula în perioada 2023 – 2027 (5 ani).

Pe scurt, MAT va încheia parteneriate cu o serie de bănci din piață. IMM-urile vor putea lua credite de la băncile partenere, iar statul va contribui si el cu prime de maximum 100.000 de lei/beneficiar, destinată diminuării și reeșalonării creditului. Împrumuturile vor fi destinate digitalizării și investițiilor verzi în firme.

Bugetul estimat pentru implementarea măsurii în anul 2023 este de 52.835.000 lei, din care aproximativ 500  firme vor putea obține acele prime de maximum 100.000 de lei.

În total, MAT crede că „IMM-urile românești vor putea obține credit în valoare minimă de 500.000.000 lei pentru digitalizarea proceselor de producție și înnoirea tehnologiilor cu unele verzi, nepoluante”.

Potrivit draftului de program, de finanțare vor putea beneficia „societățile (întreprinderi mici și întreprinderi mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data înscrierii în program, următoarele criterii de eligibilitate”:

 1.  sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societățile sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației sau în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri.
 2.  sunt microîntreprinderi (sic!), întreprinderi mici sau întreprinderi mijlocii, definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii;
 3. sunt înființate înainte de 31.12.2020;
 4. sunt companii 100% private, active pe piața internă (Întreprinderea activă este entitatea care realizează bunuri sau servicii, înregistrează cheltuieli și întocmește bilanț contabil cu date financiare pozitive si diferite de zero);
 5.  sunt înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului, au sediul social/punct de lucru și își desfășoară activitatea pe teritoriul României;
 6.  sunt considerate întreprinderi autonome, legate sau partenere;
 7.  desfășoară o activitate autorizată de producție într-unul din sectoarele eligibile. Codul CAEN Rev. 2 pentru care solicită finanțare este autorizat la momentul înscrierii în program. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN;
 8. nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative și de eligibilitate; Solicitanții care au datorii eșalonate nu sunt eligibili în cadrul programului;
 9. respectă legislația europeană cu privire la cumulul ajutoarelor de minimis;
 10.  nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită,  închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității la momentul înscrierii și nu intră într-una din stările menționate pe toată perioada de implementare a programului;
 11. contractează un credit de investiții  la una dintre băncile partenere, în condițiile instituției de credit și a prezentului program.

Sursa: startupcafe.ro