20.6 C
București
vineri, iunie 14, 2024

HoReCa – Proiectul lui Ciolacu de promovare a mersului pe jos la obiective turistice, adoptat de senatori. Închisoare pentru cei care distrug traseele – Sinteza

2 min read (textul complet), articol clasificat de Robotul Minerva ca: Profilare

Creați-vă propriul

dashboard de știri

informația - cheie, 24/7

100+

FLUXURI

Free

Parcurgi informația mai rapid!

Acoperi top 100 surse externe!

Publicat de

Articole din aceeași sursa

- Advertisement -cresterea vanzarilor

Sumarizare automata

În cazul în care solicitarea de acordare a statutului de traseu pedestru de interes național în scop recreativ se face la inițiativa unei persoane juridice de drept privat, comisia interministerială va desemna initțatorul traseului ca administrator pe o perioadã de 10 ani în parteneriat cu UAT-ul pe teritoriul căruia se află segmentul de traseu...

De asemenea, vor fi sancționate cu amenzi de la 1.000 lei la 2.500 lei persoanele fizice și cu amenzi de la 5.000 lei la 7.500 lei pentru persoanele juridice care nu respectă obligațiile de administrator, împiedică accesul pe traseu, împiedic activitățile de marcare sau semnalizare a traseelor, deteriorarea, ridicarea sau mutarea semnelor sau indicatoarelor de orientare.

Senatul a adoptat proiectul liderului PSD, Marcel Ciolacu, și al președintelui interimar al Camerei Deputaților, Alfred Simonis, prin care este propus un nou cadru juridic pentru ”amenajarea, administrarea și conservarea traseelor pedestre de interes național în scop recreativ”, în vederea valorificării patrimoniului turistic.

După cum a reltatat anterior Profit.ro, liderii PSD au observat că în normele metodologice privind crearea, amenajarea și omologarea traseelor pentru turism pedestru, o condiție de omologare este reprezentatã de „acordul administratiei publice locale pe raza căreia se afla traseul pentru turism pedestru”. Cu toate acestea, susțin inițiatorii, legislația actuală nu definește în mod clar acest acord și nu stabilește momentul la care pot fi conferite aceste acorduri.

Evenimente

12 iunie – Profit News TV – Maraton Energie
13 iunie – Eveniment Profit.ro – Piața de Capital.forum – Provocări pentru dezvoltarea piețelor și creșterea lichidității, Ediția a IV-a. Parteneri BCR, BVB, CEC Bank, Infinity Capital Investments, ROCA Industry, Sphera, Teraplast
17 iunie – Eveniment Profit.ro – Piaţa imobiliară românească sub spectrul crizei occidentale. Ediţia a IV-a. Parteneri: 123Credit, Cushman and Wakefield, Globalworth, Meta Estate

De asemenea, liderii PSD consideră neclară menționarea expresă a posibilității de desființare a traseului de turism pedestru la inițiativa autorității publice locale.

”Deși autoritățile publice locale îsi pot retrage acordul conferit, în baza principiului revocabilității actelor administrative, menționarea expresã a posibilității de desfintare a traseului la inițiativa autorității publice locale poate conduce la practici arbitrare ale acestora”, mai arată autorii proiectului legislativ.

Aceștia mai arată că există numeroase proiecte de trasee de turism pedestru care se suprapun cu traseele de cicloturism sau de turism evestru, fără să fie stabilit regimul juridic al acestora, fapt ce poate crea dificultăți în ceea ce privește gestionarea lor integrată.

Acordarea statutului de traseu pedestru de interes național in scop recreativ se va face de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, la solicitarea administratorului traseului sau a inițiatorului traseului, cu condiția ca acesta sã fie persoană juridicã de drept privat. Statutul de traseu de interes național se aprobă prin hotãrâre a Guvernului.

Se acordă statutul de traseu pedestru de interes național în scop recreativ în următoarele condiții cumulative:

a) străbate cel puțin 8 județe, cu o lungime de cel puțin 500 km, cu excepția celor care promovează prin parcurgerea lor siturile naturale UNESCO cu o lungime de cel puțin 200 km;

b) străbate mediul rural și natural al României în proportie de cel putin 70% din lungimea traseului, având ca scop ”promovarea identității naționale, a valorilor și tradițiilor zonelor tranzitate”;

c) unește siturile cu o importanță istoricã și culturală majoră, cum ar fi monumente istorice, situri arheologice, locuri de patrimoniu UNESCO, orașe cu o semnificașie culturală deosebită, peisaje naturale unice, biodiversitatea, arii protejate (parcuri naționale, parcuri naturale) care datoritp valorii lor ecologice li estetice pot fi considerate de interes național;

d) contribuie la conservarea patrimoniului natural și cultural-istoric și la educarea publicului cu privire la valoarea și unicitatea regiunilor traversate.

Verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute va fi realizată de către o comisie interministerială.

Proiectul prevede, în primul rând, că traseele pedestre de interes național pentru scop recreativ nu necesită și nu se supun unei proceduri prealabile de omologare ca traseu pentru turism.

Inițiativa stabilește în mod expres modalitatea de acordare a angajamentului de susținere a traseului pedestru de către autoritatea publică local pe a cărei zonă teritorial-administrativ trece traseul, respectiv a acordul scris al proprietarilor terenurilor aflate în proprietate privată, acestea find acordate pe întreaga durată de existență a traseului. Astfel, acordul scris al proprietarilor terenurilor aflate in proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice  va fi acord de constituire a unei servituți publice de trecere a traseului pedestru de interes național.

Sectoarele de traseu care străbat terenuri proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice de drept privat precum și terenurile aflate în proprietatea privatp a autorităților publice locale vor putea fi exploatate și administrate de administratorul traseului numai cu acordul deținătorilor de drepturi asupra acestora. În acest scop administratorul traseului va încheia, în scris, cu aceștia, un angajament legal de trecere care va stipula în mod obligatoriu termenii și condițile amenajării, administrării și conservării sectorului de traseu.

De asemenea, este introdus conceptul de administrator al traseului, acesta find reprezentat de „unitățile administrativ-teritoriale pe raza cărora se aflã traseul, în parteneriat cu asociația de dezvoltare intercomunitară sau organizația neguvernamentală care a dobândit dreptul de amenajare, administrare și conservare a unui traseu pedestru de interes național pentru scop recreativ”. 

Proiectul prevede că autoritatea administrației publice locale pe teritoriul căreia se situeaza segmentul de traseu va susține și finanța întreținerea și dezvoltarea segmentului de traseu aferent teritoriului său, iar inițiatorul traseului va amplasa și aplica indicatoarele si marcajele traseului, va asigura și finanta întreșinerea li inlocuirea lor și va promova traseul aferent scopului și destinației pentru care a fost creat”.

În cazul în care solicitarea de acordare a statutului de traseu pedestru de interes național în scop recreativ se face la inițiativa unei persoane juridice de drept privat, comisia interministerială va desemna initțatorul traseului ca administrator pe o perioadã de 10 ani în parteneriat cu UAT-ul pe teritoriul căruia se află segmentul de traseu.

Amenzi cu închisoare pentru cei care distrug traseele

Proiectul prevede și un regim sancționator special atât în ceea ce priveste neîndeplinirea obligațiilor de către administrator, cât și în ceea ce priveste neîndeplinirea de către turiști a obligației generale de a nu altera în niciun fel traseul.

Astfel, va constitui infracțiune și se va pedepsi cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendã săvârșirea următoarelor fapte:

a) distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare a elementelor de traseu, în măsură a face impracticabilă o porțiune din traseul pedestru;

b) deteriorarea, ridicarea sau mutarea, fară drept, a semnelor sau indicatoarelor de orientare, cu consecință de a pune sau a fi de natură a pune în primejdie viața și integritatea uneia sau mai multor persoane.

De asemenea, vor fi sancționate cu amenzi de la 1.000 lei la 2.500 lei persoanele fizice și cu amenzi de la 5.000 lei la 7.500 lei pentru persoanele juridice care nu respectă obligațiile de administrator, împiedică accesul pe traseu, împiedic activitățile de marcare sau semnalizare a traseelor, deteriorarea, ridicarea sau mutarea semnelor sau indicatoarelor de orientare.

Proiectul mai prevede posibilitatea ca traseele pedestre de interes național pentru scop recreativ sã se suprapunã cu cele de cicloturism sau de turism ecvestru, fiind prevăzut că: „Pentru sectoarele de traseu unde există suprapuneri, beneficiile legale rezultate din omologarea traseului pentru turism pedestru, ecvestru sau de cicloturism vor profita și traseului pedestru de interes național pentru scop recreativ.”

Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie adoptat și de către deputați și promulgat.

Mai sus regasiți o reprezentare vizuală a conținutului articolului, o clasificare automată și un sumar al acestuia! Preluarea informațiilor urmăreste promovarea și facilitarea accesului la informație, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, conform cu termenii și condițiile sursei (www.profit.ro).

Accesați aici articolul integral !

Fluxuri de știri

Articole recomandate

- Advertisement -dezvoltare afacere

Ultimele articole

Alege-ți fluxurile de informații!

Gratis!

 + Promovează-ți compania și oferta sa!