FacebookTwitterLinkedIn

Consiliul Fiscal consideră că obiectivul  propus pentru deficitul bugetar cash de 5,74% din PIB este posibil având în vedere sub-execuţia semnificativă a cheltuielilor de capital şi proiecte europene din primele 9 luni ale anului, informează Agerpres

Reducerea de la 5,84% din PIB la 5,74% din PIB a deficitului bugetar este determinată de majorarea proiecţiei PIB nominal cu 23,7 miliarde lei, arată Consiliul Fiscal

În condiţiile în care prognoza de PIB nominal este mai ridicată ar fi trebuit ca şi veniturile fiscale să fie mai mari. În proiectul de rectificare însă veniturile sunt reduse cu aproximativ 2,4 miliarde de lei, astfel încât există pericolul unui gol de venituri de 3 miliarde de lei.

“Cea de a doua rectificare bugetară se bazează pe o prognoză de PIB nominal încă şi mai ridicată faţă de valoarea avută în vedere în luna august a.c. (+1,7%, respectiv 23,7 miliarde lei), ceea ce ar fi de natură să conducă la venituri fiscale (inclusiv contribuţii de asigurări) mai ridicate. În proiectul celei de a doua rectificări acestea sunt însă reduse cu circa 2,4 miliarde de lei, ceea ce este de natură să valideze proiecţia CF din opinia asupra primei rectificări bugetare cu privire la probabila materializare a unui gol de venituri faţă de ţintele asumate la acel moment.

De asemenea, în contextul majorării proiecţiei de PIB nominal, precum şi a execuţiei bugetare la zi, în acest moment al analizei, Consiliul Fiscal îşi diminuează proiecţia cu privire la golul anticipat de venituri fiscale (inclusiv din contribuţii de asigurări) în raport cu noile ţinte propuse la circa 3 miliarde de lei”.