FacebookTwitterLinkedIn

În cadrul acestui program, derulat anterior în perioada 2006-2012 și reluat în 2023 cu unele modificări, ICR va acorda finanțare nerambursabilă pentru inițiative culturale din domeniile arte vizuale (arte plastice, arte decorative, știință/cercetare și arhitectură, design, noile media, fotografie, performance) și artele spectacolului (teatru, muzică, dans).

Evenimentele asociate proiectelor finanțate vor fi organizate exclusiv în afara țării.

În 2023, bugetul alocat sesiunii de selecţie din cadrul Programului Cantemir este de 2.400.000 lei, împărțit în mod egal între cele două domenii – arte vizuale și artele spectacolului. Suma maximă care poate fi acordată unui proiect cultural este de 100.000 lei.

Operatorii culturali sunt invitați să depună solicitările de finanțare în perioada 20 februarie – 21 martie 2023.

La sesiunea de selecție poate participa orice persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială sau persoană juridică de drept public ori privat, din România sau de pe teritoriul Uniunii Europene, care are calitatea de operator cultural, nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local și și-a respectat obligațiile asumate prin contractele de finanțare nerambursabilă anterioare.

Documentele necesare înscrierii, incluse în regulamentul Programului, vor fi completate și transmise la adresa programulcantemir@icr.ro,  într-un singur PDF (max 10MB), până la 21 martie 2023, ora 24:00 (GMT+2).

Pentru a fi eligibil, un proiect cultural trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • să se desfășoare în intervalul 01.06.2023– 15.10.2023, după semnarea contractelor de finanțare;
  • să se deruleze în parteneriat cu cel puțin o organizație culturală din țara de desfășurare;
  • să nu beneficieze de alte surse de finanțare oferite de Institutul Cultural Român (inclusiv prin reprezentanțele sale din străinătate);
  • să nu beneficieze de cofinanțare din alte fonduri publice care aplică scheme de minimis/de ajutor de stat;
  • să se adreseze publicului din străinătate.

Programul Cantemir vizează excelența artistică, originalitatea, încurajarea fuziunii formelor artistice inovatoare și experimentale; dimensiunea europeană, cooperarea/coproducțiile internaționale; contribuția la creșterea vizibilității culturii române și a interesului pentru aceasta pe piețele culturale internaționale, prin facilitarea accesului la creații românești reprezentative; atragerea publicului prin valoarea și relevanța culturală/artistică a proiectului; susținerea parteneriatelor dintre operatorii culturali români și străini, pe de-o parte, și organizațiile culturale internaționale, pe de altă parte; reliefarea unor teme culturale de actualitate, specifice anului cultural 2023.