FacebookTwitterLinkedIn

De la 1 noiembrie intră în vigoare o serie de măsuri fiscale. Vor dispărea facilitățile fiscale pentru o parte din angajați și se vor aplica noi reguli de plată în numerar.

Astfel, angajații din agricultură și industria alimentară, IT și construcții nu vor mai fi scutiți de la plata contribuției la sănătate și cea asiguratorie pentru muncă. Iar, pentru unii dintre ei, acest lucru ar putea însemna scăderea salariilor.

În ceea ce privește angajații care realizează programe pentru calculator, aceștia beneficiază de scutirea la impozitul pe venitul din salarii numai pentru suma de 10.000 lei brut. Pentru sumele ce exced acest plafon se datorează impozit pe venitul din salarii.

Așadar, conform unei simulări pentru un salariu în domeniul industriei alimentare de 3.450 de lei brut, salariul net, în urma acestor noi modificări fiscale va fi de 2.242 de lei, cumulate, taxele plătite de angajat și angajator însumând 1.286 de lei.

Referitor la limitarea plăților cash, de la 1 noiembrie, se poate încasa cash în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei de la o persoană juridică.

Potrivit proiectului mai sunt interzise încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 1.000 lei și, respectiv, de 2.000 lei, în cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum și fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 1.000 lei, respectiv de 2.000 lei.

De asemenea, sunt interzise plățile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri și servicii pentru facturile a căror valoare este mai mare de 1.000 lei și, respectiv, de 2.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry.

Se pot face încasări și plăți cash între o persoană juridică și o persoana fizică în plafonul zilnic de 5.000 lei către/de la o persoană.

Cum va arăta însă tabloul privind limitarea plăților în numerar de la 11 noiembrie?

Potrivit consultantului fiscal, Adrian Bența, citat de HotNews.ro, începând cu 11 noiembrie 2023, plățile/încasările în numerar se limitează la următoarele plafoane:

 • Persoană juridică către persoană juridică – la suma de 1.000 lei/persoană și la 2.000 lei pentru furnizori cash&carry, fără a depășii suma de 2.000 lei/zi;

De reținut este faptul că suma maximă zilnică este de 2.000 lei pentru toate plățile în numerar către furnizori persoane juridice.

 • Persoană juridică către persoană fizică – la suma de 5.000 lei/persoană până la data de 31 decembrie 2024 și la suma de 2.500 lei/persoană ulterior datei de 01 ianuarie 2025. Nu există un plafon al sumelor maxime plătibile zilnic către persoane fizice, ci doar limitări individuale. Fac obiectul acestor plăți sumele ce reprezintă dividende, cumpărări de bunuri și servicii de la persoane fizice, plăți de creanță sau alte drepturi.
 • Plăți de avansuri de trezorerie în limita sumei de 1.000 lei zilnic pentru fiecare persoană ce primește avansuri spre decontare.
 • Plăți de la persoane fizice către alte persoane fizice sunt limitate la 10.000 lei pe tranzacție până la data de 31 decembrie 2024 și la 5.000 lei începând cu data de 01 ianuarie 2025.

• Și încasările în numerar sunt limitate astfel:

– Încasare de la persoană juridică la persoană juridică – maxim 1.000 lei/persoană și 2.000 lei de la cash&carry;

– Încasări de la persoane fizice ce nu au calitate de asociat/administrator – maxim 5.000 lei până la data de 31 decembrie 2024 și 2.500 lei începând cu 01 ianuarie 2025.

IMPORTANT:

1. Se interzic împrumuturile date de persoane fizice ce au calitate de asociați/ acționari/ administratori/ alți creditori către persoane juridice în numerar. Acestea se pot realiza doar prin sistemul financiar.

2. Se interzice fragmentarea tranzacțiilor în scopul realizării unor plăți în numerar încadrabile în plafoanele date de noua lege.

3. Legiuitorul permite utilizarea plăților în numerar în plafoanele date pentru plățile la contractele cu plata în rate, menționând aceeași sintagmă ”contracte semnate conform legii”.

„Se reintroduce în legislație un nou plafon maxim de deținere de numerar în casierie, iar acesta este în sumă de 50.000 lei, iar formatul în care este redactată legea, ne arată că se referă la fiecare casierie deținută de operatorul economic”, afirmă Bența.

Un operator economic poate decide individual, în funcție de specificul activității, câte casierii utilizează.

Există o excepție de la acest plafon, pentru o perioadă de 3 zile lucrătoare, când se efectuează plăți de natură salarială și alte drepturi de personal.

De asemenea, dacă se efectuează alte plăți către persoane fizice, este permisă depășirea acestui plafon, pentru o perioadă de maxim 3 zile lucrătoare, începând cu data scadenței la plată a acestor obligații.

Cei care nu respecta aceste noi modificări fiscale vor primi amendă în procent de 25% din suma ce excede plafoanelor amintite, dar nu mai puțin de 500 lei.

Ca o comparație cu privire la beneficiile cash-ului, pe site-ul său www.ecb.europa.eu, Banca Centrală Europeană explică care este rolul fundamental al numerarului, cităm:

 • Cash-ul îți asigură libertatea și autonomia. Bancnotele și monedele reprezintă singura formă de mijloc de schimb pe care oamenii o pot păstra fără a implica o terță parte. Nu este nevoie de acces la echipamente, internet sau electricitate pentru a plăti cu numerar, ceea ce înseamnă că poate fi folosit atunci când curentul este întrerupt sau dacă vă pierdeți cardul.
 • Cash-ul reprezintă un mijloc de schimb legal. Creditorii, cum ar fi magazinele și restaurantele, nu pot refuza numerarul, cu excepția cazului în care atât ei, cât și clientul au convenit în avans asupra unui alt mijloc de plată.
 • Cash-ul vă asigură intimitatea. Tranzacțiile cu numerar respectă dreptul nostru fundamental de a ne proteja confidențialitatea, datele și identitatea în probleme financiare.
 • Cash-ul oferă opțiuni de plată și economii pentru persoanele cu acces limitat sau inexistent la bani digitali, ceea ce îl face crucial pentru cetățenii vulnerabili social, precum persoanele în vârstă sau grupurile cu venituri mai mici.
 • Cash-ul vă ajută să vă urmăriți cheltuielile. Numerarul vă permite să păstrați un control mai vigilent asupra cheltuielilor dvs., prin faptul că vă împiedică să cheltuiți în exces.
 •  Cash-ul reprezintă un mijloc de plată rapid. Bancnotele și monedele decontează o plată instantaneu.
 • Cash-ul reprezintă un mijloc de plată sigur. Numerarul s-a dovedit a fi un mijloc de plată sigur dacă privim din prisma creșterii fraudelor cibernetice. Fiind bani emiși de băncile centrale, cash-ul nu implică riscuri financiare nici pentru plătitor, nici pentru beneficiar.
 • Cash-ul reprezintă un depozit de valoare. Numerarul este mai mult decât un simplu instrument de plată. Le permite oamenilor să dețină bani în scopuri de economisire fără riscuri de neplată. Este util pentru cadouri și plăți în cuantum mai mic de la persoană la persoană. De exemplu, părinții pot încredința sume mici în numerar copiilor pentru cumpărături de o valoare mult mai mică sau o persoană poate da unui prieten sau unei cunoștințe bani cash pentru a cumpăra ceva în numele lor. Numerarul contribuie, de asemenea, la alfabetizarea financiară a copiilor.