FacebookTwitterLinkedIn

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a anunțat vineri că procedura de infringement în care România era implicată, referitoare la emisiile industriale provenite de la trei instalații de ardere, a fost sistată.

“Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Ministerul Energiei salută decizia Comisiei Europene de a se desista în cauza C-455/22 şi ordonanţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene prin care respectiva cauză a fost radiată de pe rolul său. Aceste evoluţii sunt consecinţa măsurilor luate de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi de Ministerul Energiei, alături de alte instituţii publice, inclusiv de autorităţi locale, pentru a asigura că Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale este respectată în cazul a trei instalaţii mari de ardere de pe teritoriul României vizate de cauză. Prevenirea şi controlul integrat al poluării generate de activităţile industriale reprezintă o preocupare constantă a autorităţilor române competente. Respectivele autorităţi rămân ferm angajate în luarea tuturor măsurilor necesare pentru evitarea sau, după caz, reducerea emisiilor în aer, apă şi sol, precum şi pentru prevenirea generării de deşeuri, în conformitate cu Directiva 2010/75/UE”, potrivit Agerpres.

Procedura de infringement, declanșată de Comisia Europeană (CE) împotriva României, se referea la nerespectarea obligației de a asigura că funcționarea a trei instalații mari de ardere – Deva nr. 2, Deva nr. 3 și Govora nr. 2 – să nu aibă loc în absența unei autorizații, conform articolului 4 alineatul (1) din Directiva 2010/75/UE.

Faza inițială a acestei proceduri a fost demarată de CE la 20 iulie 2018, iar ulterior, la 2 decembrie 2021, instituția europeană a decis să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene. La 11 iulie 2022, CE a depus cererea sa introductivă la Grefa instanței UE, declanșând astfel faza contencioasă a procedurii.