-0.7 C
București
marți, decembrie 5, 2023

Agribusiness – Programul Investalim – ghid de accesare. Beneficiari, condiții, plăți – Sinteza

3 min read (textul complet), articol clasificat de Robotul Minerva ca: Profilare

Creați-vă propriul

dashboard de știri

informația - cheie, 24/7

100+

FLUXURI

Free

Parcurgi informația mai rapid!

Acoperi top 100 surse externe!

Publicat de

Articole din aceeași sursa

- Advertisement -cresterea vanzarilor

Sumarizare automata

Programul Investalim se lansează începând cu data de 27 octombrie, când întreprinderile din domeniul agroalimentar pot solicita ajutor de stat nerambursabil alocat perioadei 2023-2026.

Ajutorul de stat se oferă companiilor solicitante prin alocări de la bugetul de stat prin bugetul AFIR, sub formă de sume nerambursabile, în funcție de cheltuielile eligibile, în limita intensităţii maxim admisibile și a nivelului maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere.

Programul național INVESTALIM, care are ca scop dezvoltarea și sprijinirea industriei alimentare, se desfășoară în perioada 2023-2026, dispunând de un buget total de 590 de milioane de euro, asigurat din bugetul de stat.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat condițiile accesării fondurilor disponibile pentru procesatori privind finanțarea acordată prin Programul național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM. La Programul INVESTALIM se pot înscrie întreprinderi active sau nou-înființate, mici, mijlocii și mari, dacă îndeplinesc condițiile de eligibilitate enumerate în Ghidul Solicitantului.

Programul Investalim se lansează începând cu data de 27 octombrie,  când întreprinderile din domeniul agroalimentar pot solicita ajutor de stat nerambursabil alocat perioadei 2023-2026. Astfel, prin această schemă, firmele pot primi sume de până la 57.750.000 de euro. Ajutorul de stat se oferă companiilor solicitante prin alocări de la bugetul de stat prin bugetul AFIR, sub formă de sume nerambursabile, în funcție de cheltuielile eligibile, în limita intensităţii maxim admisibile și a nivelului maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere.

Scopul Schemei de Ajutor de Stat este dezvoltarea regională pentru înființarea sau dezvoltarea capacităților de producție din industria alimentară, prin acordarea ajutoarelor de stat pentru stimularea investițiilor cu impact major în economie. Puteți consulta Ghidul Solicitantului.

Programul Investalim. Perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat

Întreprinderile interesate pot depune cererile de aprobare pentru finanțare începând cu data de 27 octombrie 2023, ora 08:30.

Aceste acorduri pentru finanțare în baza schemei se emit până pe data de 31 decembrie 2026, iar plățile se vor efectua în perioada 2024-2031, în baza acordurilor de finanțare.

multe bancnote euro
Câți bani poate primi o companie de la AFIR (foto: dailybusiness.ro)

Câți bani poate primi o întreprindere prin Programul Investalim

Programul național INVESTALIM, care are ca scop dezvoltarea și sprijinirea industriei alimentare, se desfășoară în perioada 2023-2026, dispunând de un buget total de 590 de milioane de euro, asigurat din bugetul de stat. Anual, proiectele de investiții vor fi finanțate cu aproximativ 730,25 milioane de lei, respectiv 147,5 milioane de euro.

Intensitatea sprijinului nerambursabil are valori cuprinse între 30 și 70%, iar o întreprindere poate primi, în total, maximum 57.750.000 de euro.

Proiectele de investiții a căror valoare totală este mai mică de 2.500.000 lei nu sunt eligibile pentru finanțarea cu ajutor de stat pe această schemă.

o persoana intr-o fabrica de branzeturi
Beneficiarii programului INVESTALIM (foto: msnews.ro)

Cine beneficiază de Programul Investalim. Condiții

Companiile din industria agroalimentară care pot primi ajutor de stat în baza acestei scheme sunt întreprinderi nou-înființate sau întreprinderi în activitate, atât cele mici și mijlocii (IMM), cât și cele mari, cu personalitate juridică, înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

 • Microîntreprinderi care au până la 9 salariaţi şi au o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale în valoare de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
 • Întreprinderi mici care au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală si/sau al căror bilanț anual nu depășește 10 milioane euro, echivalent în lei;
 • Întreprinderi mijlocii care au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală de până la 50 milioane euro si/sau al caror bilant nu depaseste 43 milioane euro, echivalent în lei;
 • Întreprinderi mari care nu îndeplinesc criteriile prevăzute in anexa I la R(UE) nr.651/2014 pentru a fi considerate IMM.
o fabrica de paine
Activitățile finanțate în cadrul Programului (foto: zcj.ro)

Programul Investalim. Activitățile eligibile

Activitățile pentru care se acordă sprijin nerambursabil în cadrul Programului, în perioada 2023-2026, sunt următoarele:

-Prelucrarea și conservarea cărnii;
-Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre;
-Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre);
-Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor;
-Prelucrarea și conservarea cartofilor;
-Fabricarea sucurilor de fructe și legume;
-Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor;
-Fabricarea uleiurilor și grăsimilor;
-Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor;
-Fabricarea produselor de morărit;
-Fabricarea pâinii;
-Fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie;
-Fabricarea zahărului.

doua persoane care discuta la un birou
Finanțare nerambursabilă AFIR – Condiții de eligibilitate (foto: calculatorvenituri.ro)

Programul Investalim. Condiții de eligibilitate

În cadrul programului, întreprinderile pot beneficia de ajutor de stat dacă îndeplinesc, cumulativ, la data înregistrării cererii, următoarele condiții de eligibilitate:

 1. Sunt înregistrate în conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la înregistrarea întreprinderilor;
 2. Investiția inițială se realizează în România, în favoarea unei noi activități economice care se numără printre cele eligibile;
 3. Nu se află în categoria „întreprinderilor în dificultate” definite conform art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014;
 4.  Nu este supusă unei proceduri de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii sau nu se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură, prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;
 5. Nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost deja executate și ajutorul integral a fost recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă, potrivit prevederilor legale în vigoare;
 6.  Nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul în ultimii doi ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul;
 7. Nu au obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Sunt înregistrate cu sediul social în România.

Beneficiarii proiectelor desfășurate în cadrul investițiilor și DR-23 – Investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii unor produse alimentare și produse transformate, altele decât cele prevăzute în anexa 1 la Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, nu sunt eligibile pentru accesarea ajutorului de stat prin prezenta schemă pentru aceeași activitate aferentă unui cod CAEN.

Întreprinderile care au deja activitate pot obține ajutor de stat în baza Programului INVESTALIM dacă îndeplinesc, cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare, pe lângă criteriile menționate mai sus și următoarele condiții:

 • Au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele trei exerciții financiare încheiate;
 • Dețin capitaluri proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat.

Întreprinderile nou-înfiinţate pot, de asemenea, să beneficieze de sprijin financiar în cadrul Programului, dacă îndeplinesc, cumulativ, la data înregistrării cererii, pe lângă criteriile de mai sus, și următoarele confiții:

 •  Dețin capital social subscris vărsat în condiţiile legii în valoare de minimum 100.000 lei;
 •  Nu aparţin unor acţionari care deţin sau au deţinut, în ultimii 2 ani anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare, o altă întreprindere înregistrată conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care desfăşoară sau au desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare.

Mai sus regasiți o reprezentare vizuală a conținutului articolului, o clasificare automată și un sumar al acestuia! Preluarea informațiilor urmăreste promovarea și facilitarea accesului la informație, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, conform cu termenii și condițiile sursei (agrointel.ro).

Accesați aici articolul integral !

Fluxuri de știri

Articole recomandate

- Advertisement -dezvoltare afacere

Ultimele articole

Alege-ți fluxurile de informații!

Gratis!

 + Promovează-ți compania și oferta sa!