4.2 C
București
miercuri, decembrie 6, 2023

Analize și Trenduri – Legea prin care permisul categoria B este valabil și pentru unele tipuri de motociclete, trimisă de Iohannis înapoi Parlamentului – Sinteza

4 min read (textul complet), articol clasificat de Robotul Minerva ca: Profilare

Creați-vă propriul

dashboard de știri

informația - cheie, 24/7

100+

FLUXURI

Free

Parcurgi informația mai rapid!

Acoperi top 100 surse externe!

Publicat de

Articole din aceeași sursa

- Advertisement -cresterea vanzarilor

Sumarizare automata

195/2002, în sensul acordării dreptului posesorilor permiselor de conducere eliberate pentru categoria B de a conduce și motociclete cu transmisie automată cu cilindree maximă de 125 cm3, cu puterea maximă de 11 kW și cu un raport putere/greutate de cel mult 0,1 kW/kg...

Pentru a beneficia de acest drept, deținătorii permiselor trebuie să aibă vârsta minimă de 24 de ani împliniți, permisul pentru categoria B obținut de minimum 3 ani și să facă dovada absolvirii a 10 ore de pregătire practică în cadrul unei unități autorizate de pregătire a conducătorilor de autovehicule...

Deținătorii permiselor trebuie să aibă vârsta minimă de 24 de ani împliniți, permisul pentru categoria B obținut de minimum 3 ani și să facă dovada absolvirii a 10 ore de pregătire practică în cadrul unei unități autorizate de pregătire a conducătorilor de autovehicule»...

Președintele Klaus Iohannis a trimis vineri Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, prin care permisul de conducere eliberat pentru categoria B este valabil şi în cazul anumitor tipuri de motociclete. 

„La data de 24 iunie 2023, Parlamentul României a transmis Președintelui României, în vederea promulgării, Legea pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (PL-x nr. 552/2019). 

Legea completează art. 241 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, în sensul acordării dreptului posesorilor permiselor de conducere eliberate pentru categoria B de a conduce și motociclete cu transmisie automată cu cilindree maximă de 125 cm3, cu puterea maximă de 11 kW și cu un raport putere/greutate de cel mult 0,1 kW/kg, categoria A1. De asemenea, sunt instituite anumite condiții pentru deținătorii permiselor de categoria B care doresc să conducă și motociclete de tipul celor anterior menționate. 

Pentru a beneficia de acest drept, deținătorii permiselor trebuie să aibă vârsta minimă de 24 de ani împliniți, permisul pentru categoria B obținut de minimum 3 ani și să facă dovada absolvirii a 10 ore de pregătire practică în cadrul unei unități autorizate de pregătire a conducătorilor de autovehicule. Reglementarea este în acord cu dispozițiile art. 6 alin. (3) lit. b) din Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere. 

În vederea evitării unor dificultăți în aplicare, considerăm că legea se impune a fi reexaminată de Parlament pentru motivele expuse în cele ce urmează, fiind necesar a fi corelată cu ansamblul reglementărilor existente.

1. Articolul unic al legii supuse reexaminării completează art. 241alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice cu o nouă literă, lit. k), având următorul cuprins:«k) permisele de conducere eliberate pentru categoria B sunt valabile și pentru motocicletele cu transmisie automată cu cilindree maximă de 125 cm3, cu puterea maximă de 11 kW și cu un raport putere/greutate de cel mult 0,1 kW/kg, categoria A1. Deținătorii permiselor trebuie să aibă vârsta minimă de 24 de ani împliniți, permisul pentru categoria B obținut de minimum 3 ani și să facă dovada absolvirii a 10 ore de pregătire practică în cadrul unei unități autorizate de pregătire a conducătorilor de autovehicule». Altfel spus, intervenţia legislativă vizează dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice. 

În forma în vigoare, art. 241 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 prevede că: «(1) Permisele de conducere se eliberează după cum urmează: a) pentru categoriile C1, C, D1 și D – conducătorilor auto care dețin permis de conducere categoria B și care au promovat examenul corespunzător categoriei solicitate; b) pentru categoriile BE, C1E, CE, D1E și DE – conducătorilor auto care dețin permis de conducere pentru categoriile B, C1, C, D1, respectiv D și care au promovat examenul corespunzător categoriei solicitate». Prin urmare, acest text de lege reglementează nu dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, ci procedura eliberării permiselor de conducere, cuprinzând doar două litere, respectiv literele a) și b). 

Dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice este reglementat la următorul alineat al art. 241, respectiv la alin. (2), astfel: «Permisele de conducere dau dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, după cum urmează: a) permisele de conducere eliberate pentru categoriile C1E, CE, D1E sau DE sunt valabile pentru ansamblurile de vehicule din categoria BE; b) permisele de conducere eliberate pentru categoria CE sunt valabile pentru categoria DE, dacă titularii dețin permis de conducere pentru categoria D; […] j) permisele de conducere eliberate pentru categoriile D sau DE sunt valabile și pentru vehiculele din categoria Tb». 

Potrivit art. 61 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, «Prevederile modificate sau care completează actul normativ trebuie să se integreze armonios în actul supus modificării ori completării, asigurându-se unitatea de stil şi de terminologie, precum şi succesiunea normală a articolelor», iar, potrivit art. 13 din același act normativ, «Actul normativ trebuie să se integreze organic în sistemul legislației, scop în care: a) proiectul de act normativ trebuie corelat cu prevederile actelor normative de nivel superior sau de același nivel, cu care se află în conexiune». 

Din analiza obiectului de reglementare și a structurii celor două alineate anterior menționate rezultă o plasare greșită a intervenției legislative la alin. (1) al art. 241 ce reglementează procedura eliberării permiselor de conducere, iar nu dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice. Prin urmare, considerăm că intervenția legislativă trebuie să vizeze completarea art. 241 alin. (2). Menționăm că această observație a fost formulată şi de Consiliul Legislativ prin avizul nr. 460/2019. 

În concluzie, prin nesocotirea normelor de tehnică legislativă, normele adoptate contravin jurisprudenței constituționale, generând totodată un impact semnificativ în derularea unor raporturi sociale, cu implicații asupra siguranței circulației pe drumurile publice și, implicit, a protejării drepturilor fundamentale la viață și integritate fizică prevăzute de art. 22 din Constituție.

2. De asemenea, potrivit normei introduse de legea supusă reexaminării, conducătorul auto trebuie să «facă dovada absolvirii a 10 ore de pregătire practică în cadrul unei unități autorizate de pregătire a conducătorilor de autovehicule».

Dat fiind că, potrivit reglementărilor în vigoare, categoriile de vehicule care pot fi conduse pe drumurile publice rezultă în mod clar din tipul de permis eliberat și categoriile de vehicule înscrise în acesta, este neclar cum anume se va face dovada absolvirii celor 10 ore de pregătire practică și dacă această dovadă trebuie deținută fizic și prezentată în cazul unui control, de fiecare conducător de vehicule, alături de permisul de conducere eliberat potrivit art. 24 și art. 241 din O.U.G. nr. 195/2002. 

Art. 8 alin. (4) teza I din Legea nr. 24/2000 prevede că: «Textul legislativ trebuie să fie formulat clar, fluent şi inteligibil, fără dificultăţi sintactice şi pasaje obscure sau echivoce». Astfel, fără a pune în discuție oportunitatea adoptării soluției legislative, apreciem că, pentru eficienta aplicare a normelor ce țin de siguranța circulației pe drumurilor publice, se impune clarificarea intenţiei legiuitorului de a acorda dreptul posesorilor permiselor de conducere eliberate pentru categoria B de a conduce doar motociclete cu transmisie automată din categoria A1. 

Nu în ultimul rând, dată fiind importanța siguranței circulației pe drumurile publice şi nevoia de stabilitate și previzibilitate legislativă, care să dea posibilitatea atât destinatarilor legii, cât și celor care o aplică să își ajusteze în mod corespunzător conduita, considerăm că intervențiile legislative în acest domeniu trebuie să fie coerente, unitare și cât mai puțin fragmentate. Spre exemplu, în cursul anului curent, O.U.G. nr. 195/2002 a fost modificată și/sau completată prin mai multe legi, iar în prezent, în procedură parlamentară, există numeroase alte inițiative legislative ce vizează acest act normativ. 

Față de argumentele expuse mai sus și având în vedere competența legislativă exclusivă a Parlamentului, vă solicităm reexaminarea Legii pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice”, arată un comunicat de presă al Administrației Prezidențiale. 

Camera Deputaţilor a adoptat, în calitate de for decizional, propunerea legislativă prin care permisul de conducere eliberat pentru categoria B este valabil şi în cazul anumitor tipuri de motociclete. 

Proiectul de lege a fost trimis președintelui Klaus Iohannis pentru promulgare.

Editor : Alexandru Costea

Mai sus regasiți o reprezentare vizuală a conținutului articolului, o clasificare automată și un sumar al acestuia! Preluarea informațiilor urmăreste promovarea și facilitarea accesului la informație, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, conform cu termenii și condițiile sursei (www.digi24.ro).

Accesați aici articolul integral !

Fluxuri de știri

Articole recomandate

- Advertisement -dezvoltare afacere

Ultimele articole

Alege-ți fluxurile de informații!

Gratis!

 + Promovează-ți compania și oferta sa!