21.7 C
București
luni, iulie 22, 2024

Fonduri Europene – Fonduri europene 2023: Câte 70.000 EUR pentru tineri fermieri – Ghidul consultativ – Sinteza

7 min read (textul complet), articol clasificat de Robotul Minerva ca: Profilare

Creați-vă propriul

dashboard de știri

informația - cheie, 24/7

100+

FLUXURI

Free

Parcurgi informația mai rapid!

Acoperi top 100 surse externe!

Publicat de

Articole din aceeași sursa

- Advertisement -cresterea vanzarilor

Sumarizare automata

S-a lansat în consultare publică proiectul de ghid al solicitantului prin care statul propune condițiile de acordate a fondurilor europene de câte 70.000 de euro destinate tinerilor fermieri, din noile finanțări nerambursabile alocate sectorului agricol începând din anul 2023...

Până pe 7 iulie 2023, poți trimite propuneri sau observații privind ghidul pe adresa de mail: consultare@afir.info. „Timp de 30 de zile, așteptăm observațiile publicului, urmând ca acestea să fie analizate și, după caz, incluse în versiunea finală a Ghidului solicitantului, a declarat directorul AFIR, George Chiriță.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda în două tranșe: Implementarea planului de afaceri, se va realiza până la data de 30 septembrie 2029, verificarea finală și ultima plată nu vor depăși data de 31 decembrie 2029.

S-a lansat în consultare publică proiectul de ghid al solicitantului prin care statul propune condițiile de acordate a fondurilor europene de câte 70.000 de euro destinate tinerilor fermieri, din noile finanțări nerambursabile alocate sectorului agricol începând din anul 2023.

Vorbim despre Intervenția DR-30 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri din cadrul Planului Național Strategic 2023-2027. Joi, 8 iunie 2023, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), din subordinea Ministerului Agriculturii, a lansat în dezbatere publică primul draft oficial de Ghid al solicitantului pentru această finanțare.

Potrivit calendarului orientativ AFIR, finanțarea pentru tinerii fermieri ar trebui să se deschidă în luna iunie 2023, însă consultarea va mai dura o lună. Până pe 7 iulie 2023, poți trimite propuneri sau observații privind ghidul pe adresa de mail: consultare@afir.info.

„Timp de 30 de zile, așteptăm observațiile publicului, urmând ca acestea să fie analizate și, după caz, incluse în versiunea finală a Ghidului solicitantului,  a declarat directorul AFIR, George Chiriță.

Ulterior, AFIR va publica varianta finală a ghidului și va deschide sesiunea de depunere online a dosarelor pentru finanțare.

Bugetul alocat tinerilor fermieri este de 250,7 milioane de euro.

Din acești bani vor fi acordate ajutoare nerambursabile de câte 70.000 de euro.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se acordă sub formă de sumă forfetară potrivit, pentru o perioadă de implementare de maximum 3 ani sau 5 ani (pentru sectorul pomicol și struguri de masă).

Solicitantul trebuie să facă dovada că valoarea investițiilor prevăzute în planul de afaceri reprezintă cel puțin 40% din valoarea sprijinului nerambursabil.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda în două tranșe:

 • 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de finanțare;
 • 25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcție de implementarea corectă a Planului de afaceri, fără a depăși trei ani sau cinci ani pentru sectorul pomicol și struguri de masă, de la semnarea contractului de finanțare.

Implementarea planului de afaceri, se va realiza până la data de 30 septembrie 2029, verificarea finală și ultima plată nu vor depăși data de 31 decembrie 2029.

Granturi pentru tinerii fermieri: Condiții de eligibilitate a beneficiarilor

Beneficiarii acestei finanțări vor fi tinerii fermieri, definiți astfel:

„Tânărul fermier” este o persoană cu vârsta de până la 40 de ani inclusiv (până cel mult cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) la momentul depunerii cererii de finanțare, care deține competențe adecvate în domeniul agricol și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații și deține controlul efectiv privind luarea deciziilor referitoare la gestionarea exploatației agricole.

Prin urmare, sunt eligibili solicitanții care îndeplinesc cumulat următoarele condiții:

 1. au vârsta de cel puțin 18 ani împliniți și până la 40 de ani inclusiv (până cel mult cu o zi înainte de a împlini 41 de ani), la data depunerii Cererii de finanțare
 2. au absolvit minimum 8 clase,
 3. dețin competențe și aptitudini profesionale pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/zootehnic/mixt), îndeplinind cel puțin una dintre următoarele condiții:

sau

 • formare profesională prin studii/ curs de calificare conform legislației aplicabile la momentul acordării certificatului de calificare profesională

sau

 •  competențe dobândite prin participarea la programe de instruire/iniţiere/specializare care nu necesită un document eliberat de formatorii recunoscuți de către ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări) şi presupune un număr de ore sub numărul de ore aferent Nivelului I2 de calificare profesională

sau

 •  evaluarea în cadrul unui centru de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, autorizat ANC a competențelor dobândite ca urmare a experienţei profesionale

sau

 •  experiență practică în activitate agricolă de cel puțin 12 luni acumulată în ultimii 10 ani în,cadrul unei exploatații agricole.

sau

 • angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate până la solicitarea celei de-a doua tranșe de plată, pentru a-i permite acestuia să se conformeze condițiilor referitoare la dobândirea competențelor profesionale specificate în programul de dezvoltare rurală.

Pentru a îndeplini condiția de eligibilitate privind formarea profesională, sunt acceptate certificate de formare profesională/ calificare/instruire, sub numărul minim de 360 de ore, respectiv 80 de ore (ţinând cont de cele explicitate în nota de subsol) eliberate atât de formatori recunoscuți de către ANC, cât şi de formatori nerecunoscuți ANC, certificatele de calificare eliberate de ANCA, respectiv DAJ, precum şi certificatele de competențe profesionale. În cazul certificatelor de competențe profesionale, acolo unde nu se poate stabili nivelul de calificare, în cadrul procesului de evaluare, se vor solicita clarificări Autorității Naționale pentru calificări (ANC).

Data instalării – reprezintă data la care un fermier, șef al exploatației agricole, indiferent de forma de organizare a acestuia, inclusiv persoană fizică, s-a înregistrat pentru prima dată în sistemul integrat de administrare și control numit IACS gestionat de APIA. Data instalării nu poate avea loc cu mai mult de 24 de luni înainte de data depunerii Cererii de Finanţare pentru accesarea sprijinului prin intervenţia DR-30 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”.

Ca formă de organizare, categoriile de solicitanți sunt:

1. Persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008:

 •  individual şi independent, ca persoană fizică autorizată (PFA);
 • ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale (II);
 • ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale (IF);

2. Persoana juridică unde un tânăr fermier se instalează și exercită un control efectiv în ceea ce privește luarea deciziilor referitoare la gestionarea exploataţiei agricole.

Tânărul care se instalează (cel care reprezintă societatea în relaţia cu AFIR) va fi membrul asociat desemnat de către asociaţi ca administrator al respectivei societăţi.

Tinerii fermieri care solicită finanţare prin intermediul microîntreprinderii/ întreprinderii mici înfiinţate cu mai mult de 24 de luni înaintea depunerii cererii de finanţare, sunt eligibili cu îndeplinirea următoarelor condiţii:

 • să nu fi înscris o exploataţie agricolă IACS cu mai mult de 24 de luni înaintea depunerii cererii de finanţare, indiferent de forma de organizare deţinută, ulterior se va verifica în baza de date RECOM dacă autorizarea de către solicitant, pentru prima dată a unui cod CAEN agricol în cadrul unei entităţi economice, a avut loc cu maximum 24 de luni înaintea depunerii Cererii de finanțare.
 • solicitantul trebuie să dețină în folosință o exploatație agricolă cu dimensiunea economică de minimum 8.000 SOC pentru zona montană, respectiv 12.000 SOC și maximum 100.000 SOC, la momentul depunerii cererii de finanțare. Vezi AICI cum se calculează coeficienții de producție standard output.

Ca dimensiuni, exploatațiile pot fi la nivel de microîntreprindere (0-9 angajați) sau întreprindere mică (10-49 angajați).

Grila de punctaj favorizează agricultura ecologică și comasarea terenurilor

Grila de punctaj prezentă în proiectul de ghid al solicitantului „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” favorizează aplicanții care au făcut facultate în domeniul agricol.

De asemenea, câștigă puncte suplimentare cei din zone montane.

Punctează în în plus planurile de afaceri care promit agricultură ecologică, agricultură de precizie și energie din surse regenerabile.

Grila de punctaj îi favorizează și pe aplicanții care preiau terenuri de la proprietari în vârstă (de la 60 de ani în sus), pentru a le comasa.

Ajutoare pentru tineri fermieri: cheltuieli eligibile 2023

Sprijinul va fi acordat pentru facilitarea începerii activităților agricole pentru instalarea tânărului fermier într-o exploataţie agricolă, pe baza Planului de afaceri depus odată cu Cererea de Finanţare.

Toate cheltuielile pot fi eligibile, respectând condiţiile din Ghid şi Fişa tehnică a intervenției DR 30, inclusiv costurile pentru capitalul de lucru, cadastrare, achiziţionare de teren (în procent de maximum 10% din valoarea sprijinului), cu respectarea legislației naționale și europene în vigoare.

De asemenea, sunt avute în vedere cheltuieli pentru obţinerea de produse care se regăsesc în Anexa I la TFUE sau achiziţia de material biologic, efectuarea de studii precum cele pentru proiecte care vizează reconversie şi/sau înfiinţare în sectorul pomicol.

Sunt vizate și activități de protecție a mediului, construire și modernizare clădiri cu destinație agricolă şi agroalimentară, achiziția de echipamente în vederea creșterii performanței economice a exploatației etc., activităţi relevante pentru implementarea Planului de Afaceri aprobat.

Atenție! Sunt excluse de la finanțare echipamentele sau utilajele second-hand.

–-

Citește și:

Mai sus regasiți o reprezentare vizuală a conținutului articolului, o clasificare automată și un sumar al acestuia! Preluarea informațiilor urmăreste promovarea și facilitarea accesului la informație, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, conform cu termenii și condițiile sursei (www.startupcafe.ro).

Accesați aici articolul integral !

Fluxuri de știri

Articole recomandate

- Advertisement -dezvoltare afacere

Ultimele articole

Alege-ți fluxurile de informații!

Gratis!

 + Promovează-ți compania și oferta sa!