31.8 C
București
miercuri, iulie 24, 2024

Fonduri Europene – Fonduri UE 2023: Perioada de înscrieri la granturile de max. 1,5 milioane euro pentru startup-uri inovatoare din județele Cluj, Bihor, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Sălaj – Sinteza

9 min read (textul complet), articol clasificat de Robotul Minerva ca: Profilare

Creați-vă propriul

dashboard de știri

informația - cheie, 24/7

100+

FLUXURI

Free

Parcurgi informația mai rapid!

Acoperi top 100 surse externe!

Publicat de

Articole din aceeași sursa

- Advertisement -cresterea vanzarilor

Sumarizare automata

S-a stabilit oficial perioada de înscrieri la granturile de maximum 1,5 milioane de euro fiecare pentru srartup-urile inovatoare din cele 6 județe ale regiunii Nord-Vest, vineri fiind publicate Ghidul solicitantului în forma finală, grila de punctaj, modelul de plan de afaceri și alte anexe necesare.

Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest a publicat joi Ghidul solicitantului și anexele pentru apelul de proiecte 112 – Sprijin pentru întreprinderi nou-înființate inovatoare, din cadrul Programului Regional Nord-Vest (REGIO Nord-Vest).

Pentru beneficiarii care primesc finanțare sub incidența ajutorului de stat/de minimis prefinanțare se poate acorda în una sau mai multe tranșe de până la maximum 40% din valoarea totală a ajutorului, cu condiția constituirii unei garanții pentru suma aferentă prefinanţării solicitate...

S-a stabilit oficial perioada de înscrieri la granturile de maximum 1,5 milioane de euro fiecare pentru srartup-urile inovatoare din cele 6 județe ale regiunii Nord-Vest, vineri fiind publicate Ghidul solicitantului în forma finală, grila de punctaj, modelul de plan de afaceri și alte anexe necesare.

Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest a publicat joi Ghidul solicitantului și anexele pentru apelul de proiecte 112 – Sprijin pentru întreprinderi nou-înființate inovatoare, din cadrul Programului Regional Nord-Vest (REGIO Nord-Vest).

Vorbim de ajutoare de minimis și de stat pentru microîntreprinderi și firme mici din cele 6 județe ale Regiunii Nord-Vest:

 • Bihor,
 • Bistrița-Năsăud,
 • Cluj,
 • Maramureș,
 • Satu Mare,
 • Sălaj.

Proiectele se depun în sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada:  27 august 2023, ora 10:00  –  26 februarie 2024, ora 10:00.

Vor fi 3 praguri de calitate:

 •  Etapa 1: Prag de excelență: 85 de puncte – Perioada: 27.08.2023 , ora 10:00- 27.09.2023 , ora 10:00.
 •  Etapa 2: Prag de excelență: 80 de puncte – Perioada: 27.09.2023 , ora 10:00- 27.11.2023 , ora 10:00.
 •  Etapa 3: Prag de excelență: 70 de puncte – Perioada: 27.11.2023 , ora 10:00- 27.01.2024 , ora 10:00.

Bugetul total al apelului de proiecte este de 21.764.706 euro (din care 85% sunt fonduri europene și 15% de la bugetul de stat).

Din acești bani, startup-urile din Regiunea Nord-Vest vor putea obține fonduri nerambursabile de câte 200.001 – 1.500.000 Euro.

Intensitatea sprijinului este de 100% din cheltuilile eligibile, beneficiarul trebuind să acopere din resurse proprii cheltuielile neeligibile.
 
Pentru beneficiarii care primesc finanțare sub incidența ajutorului de stat/de minimis prefinanțare se poate acorda în una sau mai multe tranșe de până la maximum 40% din valoarea totală a ajutorului, cu condiția constituirii unei garanții pentru suma aferentă prefinanţării solicitate.

Granturi pentru startup-uri: condiții de eligibilitate a beneficiarului

Beneficiarii acestor granturi trebuie să îndeplinească o serie de condiții de eligibilitate, printre care:

1. Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile constituite până la data depunerii cererii de finanțare în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile și care vor avea înregistrat sediul social în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest a României cel mai târziu la momentul primei plăți a ajutorului.

2. Trebuie să fie microîntreprindere sau întreprindere mică, la data depunerii cererii de finanțare și la data semnării contractului de finanțare. Întreprinderea mică are mai puțin de 50 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei. Microîntreprinderea are mai puțin de 10 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei.

3. Firma trebuie să fie nouă – nu a fost înregistrată cu cel mult 3 ani înainte de depunerea cererii de finanțare și 5 ani înainte de semnarea contractului de finanțare.

4. Solicitantul să fi desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare astfel încât să existe un istoric financiar pentru cel puțin un an fiscal anterior (situații financiare anuale depuse, inclusiv an parțial încheiat) la momentul depunerii cererii de finanțare, precum și solicitantul să nu fi avut activitatea suspendată temporar, oricând în anul depunerii cererii de finanțare.

5. Caracterului inovator al întreprinderii, este îndeplinit:

 • (a) prin intermediul unei evaluări realizate de către o entitate de inovare și transfer tehnologic acreditată (sau un expert în condițiile de excepție de mai jos), prin care se argumentează că solicitantul va dezvolta într-un viitor previzibil produse, servicii sau procese care sunt noi sau îmbunătăţite în mod substanţial în raport cu stadiul actual al tehnologiei din sectorul respectiv și care prezintă riscul unei disfuncţionalităţi de natură tehnologică ori industrială

sau

 • (b) în situația în care costurile aferente activităţii de cercetare și dezvoltare reprezintă cel puţin 10 % din costurile sale totale de funcţionare înregistrate cel puţin în cursul unuia dintre cei trei ani care preced acordarea ajutorului, respectiv în cursul unuia dintre cei trei ani care preced depunerea cererii de finanțare;

În situația excepțională în care vor fi demonstrate două refuzuri scrise ale unor ETT-uri contactate, din motive care nu țin de calitatea și capacitatea de inovare a întreprinderii sau a rezultatului propus, este acceptat un raport al unui expert evaluator înscris în platforma brainmap.ro, cu expertiza în domeniul propus al proiectului, și care să nu facă parte din echipa de proiect.

6. Solicitantul la finanțare nu are cercetarea-dezvoltarea ca obiect principal de activitate (conform certificatului constatator ONRC).

7. Solicitantul desfășoară activități în domeniile de activitate eligibile conform pilonilor și domeniilor (Anexa IX) definite în Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest (RIS3 Nord-Vest).

Solicitantul va avea înregistrat codul CAEN echivalent cu domeniul de activitate propus prin proiect, pentru locația de implementare a proiectului unde urmează a derula activități aferente Componentei 2, până la data contractării proiectului. În cazul în care activitatea de cercetare dezvoltare propusă prin proiect se realizează cu resurse proprii (cercetare industrială şi/sau dezvoltare experimentală) dezvoltate la nivelul solicitantului, acesta trebuie să aibă autorizat codul CAEN asociat acestui tip de activitate autorizat la locul de implementare a proiectului propus pentru activitățile prin Componenta 1, la momentul contractării proiectului.

8. Solicitantul își asumă, în cazul în care va primi finanțare, că pe o perioadă de 3 ani de la finalizarea investiției, și să mențină investiția realizată, asigurând costurile de funcționare, întreținere a investiției și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia.

9. Solicitantul deține un rezultat de cercetare, care să stea la baza activităților propuse prin proiect. Acesta poate să fie:

 • I. Brevet
 • II. Cerere de brevet
 • III. Teza de doctorat – a directorului de proiect, angajat la momentul semnării contractului de
 • finanțare al întreprinderii nou înființată care solicită finanțarea;
 • IV. Drept de utilizare a unui rezultat de cercetare obținut dintr-un contract de cercetare finanțat din surse publice sau private;
 • V. Drept de proprietate intelectuală industrială certificată – documentele respective trebuie emise în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 • VI. Lucrare științifică publicată în ultimii 5 ani într-o publicație cu factor de impact IS

Ajutoare pentru startup-uri: activități eligibile

A. Activități eligibile obligatorii

Activitățile eligibile propuse în cadrul cererilor de finanțare reprezintă obligații contractuale ce vor fi monitorizate pe parcursul implementării proiectului.

Solicitantul are obligația de a cuprinde în activitățile propuse prin cererea de finanțare atât I. activități de cercetare-dezvoltare, II. activități pentru introducerea în producție şi realizare produs/ proces/ tehnologie/ serviciu, III. activități de informare și publicitate, cât și IV. activități de audit financiar.

I. Activități de cercetare-dezvoltare – Componenta 1 (cercetare industrială şi/sau dezvoltare experimentală) [este obligatorie selectarea a cel puțin unei activități din lista de mai jos]

I.1. Achiziția de servicii/Realizarea de activități de cercetare-dezvoltare (cercetare industrială şi/sau dezvoltare experimentală):

• în cadrul activităților (serviciului) de cercetare industrială se pot efectua de exemplu următoarele activități: elaborarea, realizarea, experimentarea modelului sau soluției noi pentru produs/ metodă/ sistem/ tehnologie/ serviciu, etc;
• în cadrul activităților de dezvoltare experimentală sau a serviciului de dezvoltare experimentală se pot efectua de exemplu următoarele activități: proiectarea, realizarea, testarea/ experimentarea, certificarea prototipului, instalației pilot, serviciului etc (bazate pe modelul sau soluția obținută în activitatea de cercetare industrială);

I.2. Achiziția de servicii de consultanță pentru inovare referitoare la: asistență tehnologică; transfer tehnologic; achiziția, protecția şi comercializarea drepturilor de proprietate intelectuală; utilizarea standardelor;

Serviciile de consultanță pentru inovare pot fi achiziționate pe parcursul derulării proiectului, în diferite etape ale activităților de cercetare-dezvoltare şi/sau pentru introducerea în producție a rezultatelor cercetării;

Toate serviciile de consultanță finanțate vor fi achiziționate exclusiv în vederea obținerii de informații, proceduri, metode, instrumente, instrucțiuni privind modul de organizare, funcționare/ derulare şi conducere a activităților firmei pentru realizarea obiectivelor proiectului;

I.3 Achiziția de servicii suport pentru inovare referitoare la: încercări şi testări în laboratoare de specialitate; marcarea calității, testare şi certificare; studii de piață;

I.4 Construcția/Modernizarea spațiilor de cercetare/inovare aferente activităților finanțate prin proiect;

I.5 Achiziția de active fixe necorporale (aplicații informatice, licențe) necesare pentru derularea activităților de cercetare;

I.6 Achiziția de utilaje şi echipamente necesare pentru activitatea de cercetare;

I.7 Activități de procurare de materii prime şi materiale necesare realizării proiectului (exclusiv pentru activități de cercetare dezvoltare).

II. Activități pentru introducerea în producție şi realizare produs/ proces/ tehnologie/ serviciu – Componenta 2 [este obligatorie selectarea a cel puțin unei activități din lista de mai jos]

II.1 Achiziția de active fixe necorporale (aplicații informatice, licențe) necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv

II.2 Achiziția de utilaje şi echipamente necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv, dimensionate la volumul real de producție;

II.3 Construcția spațiilor de producție/prestare a serviciilor aferente activităților finanțate prin proiect;

II.4 Elaborarea documentației de introducere în fabricație/ de punere în funcțiune/ de operare/ de aplicare;

II.5 Pregătirea de fabricație/ de punere în funcțiune/ de operare (experimentări, testări, încercări, analize);

II.6 Revizuirea documentației tehnice de introducere în fabricație/ punere în funcțiune/ operare/ aplicare;

II.7 Realizarea produsului/ procesului/ tehnologiei/ serviciului si punerea în fabricație/ funcțiune/ operare/ aplicare pentru produs/ proces/ tehnologie/ serviciu (executarea seriei „zero” a produsului ori a instalației-pilot/ realizarea procesului/tehnologiei/ serviciului nou semnificativ îmbunătățite pentru clienți, ca urmare a aplicării modelului/ procedeului/ procesului/ metodei inovative);

II.8 Activități de “realizarea produsului/ procesului/ tehnologiei/ serviciului si punerea în fabricație/ funcțiune/ operare/ aplicare pentru produs/ proces/ tehnologie/ serviciu (executarea seriei „zero” a produsului ori a instalației-pilot/ realizarea procesului/tehnologiei/ serviciului nou semnificativ îmbunătățite pentru clienți, ca urmare a aplicării modelului/ procedeului/ procesului/ metodei).

III. Activități de informare și publicitate. Este obligatorie realizarea activităților de informare și publicitate aferente proiectului în conformitate cu Ghidul de Identitate Vizuală elaborat de MIPE și cu prevederile contractuale.

Activitatea de auditare financiară a proiectului NU este eligibilă, dar este obligatorie pentru proiect și cheltuielile pentru aceasta vor fi suportate din resurse proprii de beneficiar. Aceasta va presupune obținerea unui raport de audit realizat de un auditor extern independent (cu prezentarea copiei după documentul de atestare, valabil la data efectuării auditului) care certifică faptul că proiectul din punct de vedere economic şi financiar respectă obligaţiile asumate prin contractul de finanţare. Acesta va fi transmis obligatoriu la cererea de rambursare finală.

B. Activități eligibile conexe:

Activități de consultanță pentru managementul proiectului și/sau scrierea cererii de finanțare Activitățile eligibile enumerate mai sus nu sunt limitative, alte activități de tipul celor de mai sus pot fi considerate eligibile dacă se încadrează în limitele activităților sprijinite prin PR NV 2021-2027 şi dacă solicitantul justifică necesitatea derulării lor în scopul implementării proiectului.

Mai sus regasiți o reprezentare vizuală a conținutului articolului, o clasificare automată și un sumar al acestuia! Preluarea informațiilor urmăreste promovarea și facilitarea accesului la informație, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, conform cu termenii și condițiile sursei (www.startupcafe.ro).

Accesați aici articolul integral !

Fluxuri de știri

Articole recomandate

- Advertisement -dezvoltare afacere

Ultimele articole

Alege-ți fluxurile de informații!

Gratis!

 + Promovează-ți compania și oferta sa!