21.7 C
București
luni, iulie 22, 2024

Fonduri Europene – Fonduri UE de 283 milioane EUR și pentru firme, să ia elevi și studenți în practică și să țină cursuri cu angajații – Sinteza

6 min read (textul complet), articol clasificat de Robotul Minerva ca: Profilare

Creați-vă propriul

dashboard de știri

informația - cheie, 24/7

100+

FLUXURI

Free

Parcurgi informația mai rapid!

Acoperi top 100 surse externe!

Publicat de

Articole din aceeași sursa

- Advertisement -cresterea vanzarilor

Sumarizare automata

Firmele și organizațiile neguvernamentale (ONG) din toată România, precum și instituțiile publice vor putea accesa finanțări totale de 283 de milioane de euro, din fonduri europene și de la bugetul de stat, pentru a organiza stagii de practică și cursuri profesionale pentru elevi, studenți și angajați, prin 3 apeluri de proiecte pentru care s-au anunțat deja perioadele orientative de înscrieri.

În total, circa 100.000 de elevi, studenți și angajați ar urma să beneficieze de burse, premii, cursuri și stagii de practică, în cadrul unor proiecte de câte 2 ani, cu valori cuprinse între 201.000 și 1,4 milioane de euro fiecare.

Propunerile si observatiile pot fi transmise pe adresa de email consultare.peo@mfe.gov.ro până la data de 24.05.2023. Cele 3 apeluri propuse sunt următoarele: Apelul ”Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor și personalului didactic din învățământul profesional și tehnic – Stagii de practică pentru elevi” ar urma să se deschidă în sistemul electronic MySMIS2021 în perioada 09.06.2023 ora 16.00 - 08.08.2023 ora 16.00. Apelul dispune de un buget total de 102,37 milioane de euro pentru sprijinirea a 40.000 de elevi din învățământul profesional...

Firmele și organizațiile neguvernamentale (ONG) din toată România, precum și instituțiile publice vor putea accesa finanțări totale de 283 de milioane de euro, din fonduri europene și de la bugetul de stat, pentru a organiza stagii de practică și cursuri profesionale pentru elevi, studenți și angajați, prin 3 apeluri de proiecte pentru care s-au anunțat deja perioadele orientative de înscrieri.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a scos, joi, în dezbatere publică 3 apeluri de proiecte prin Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027, ghidurile propuse menționând și perioadele de înscrieri, orientative.

În total, circa 100.000 de elevi, studenți și angajați ar urma să beneficieze de burse, premii, cursuri și stagii de practică, în cadrul unor proiecte de câte 2 ani, cu valori cuprinse între 201.000 și 1,4 milioane de euro fiecare.

Din acești bani se vor putea finanța, printre altele:

1. Cheltuieli cu subvenții/burse/premii

2. Materiale consumabile

-Cheltuieli cu materii prime și materiale necesare derulării cursurilor practice;
-Materiale direct atribuibile susținerii activităților de educație și formare;
-Papetărie;
-Cheltuieli cu materialele auxiliare;
-Cheltuieli cu materialele pentru ambalat;
-Cheltuieli cu alte materiale consumabile;
– Licențe si software;
– Multiplicare.

3. Cheltuieli pentru cazare

4. Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun sau taxi, gară, autogară sau port și locul delegării ori locul de cazare, precum și transportul efectuat pe distanta dintre locul de cazare și locul delegării).

5. Cursuri.

6. Salariile echipelor de proiect.

7. Alte cheltuieli.

Categorii de solicitanți eligibili care vor derula proiectele și vor accesa banii europeni:

 • Structuri/agenţii/organisme relevante, subordonate/coordonate de către Ministerul Educației
 • Angajatori
 • Asociaţii profesionale
 • Camere de comerţ şi industrie
 • Organizaţii sindicale şi organizaţii patronale
 • ONG-uri
 • Instituţii şi organizaţii membre ale Pactelor Regionale şi Parteneriatelor Locale pentru Ocupare şi Incluziune Socială
 • Instituţii şi organizaţii membre ale consorţiilor şi parteneriatelor regionale şi locale în domeniile ocupării, educaţiei şi formării profesionale
 • Furnizori publici şi privaţi de orientare şi consiliere profesională
 • Instituții de Învățământ gimnazial, liceal, profesional și postliceal (nivel ISCED 2,3,4).

Categorii de parteneri eligibili

 • Parteneri în cadrul operațiunii pot fi:
 • Structuri/agenţii/organisme relevante, subordonate/coordonate de către Ministerul Educației
 • Angajatori
 • Asociaţii profesionale
 • Camere de comerţ şi industrie
 • Organizaţii sindicale şi organizaţii patronale
 • ONG-uri
 • Instituţii şi organizaţii membre ale Pactelor Regionale şi Parteneriatelor Locale pentru Ocupare şi Incluziune Socială
 • Instituţii şi organizaţii membre ale consorţiilor şi parteneriatelor regionale şi locale în domeniile ocupării, educaţiei şi formării profesionale
 • Furnizori publici şi privaţi de orientare şi consiliere profesională
 • Instituții de Învățământ gimnazial, liceal, profesional și postliceal (nivel ISCED 2,3,4).

În categoria „angajatori” se poate încadra orice entitate care respectă regulile generale de eligibilitate și care se încadrează în definiția partenerului de practică stipulată în Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor și studenţilor, cu modificările și completările ulterioare.

Propunerile si observatiile pot fi transmise pe adresa de email consultare.peo@mfe.gov.ro până la data de 24.05.2023.

Cele 3 apeluri propuse sunt următoarele:

 • 1. Practică pentru elevi

Apelul ”Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor și personalului didactic din învățământul profesional și tehnic – Stagii de practică pentru elevi” ar urma să se deschidă în sistemul electronic MySMIS2021 în perioada 09.06.2023 ora 16.00 – 08.08.2023 ora 16.00.

Apelul dispune de un buget total de 102,37 milioane de euro pentru sprijinirea a 40.000 de elevi din învățământul profesional, tehnic și dual pentru a participa la programe de pregătire practică.

Vor fi finanțate proiecte cu o valoarea minimă eligibilă a unui este de 201.000 euro atât pentru regiunile mai puțin dezvoltate cât și pentru regiunea București Ilfov, valoarea maximă eligibilă a unui proiect fiind de 500.000 euro.

Beneficiari eligibili sunt unități școlare din învățământul profesional și tehnic, precum și inspectoratele școlare, iar printre activitățile eligibile se numără derulare stagiilor de practică pentru elevi și implementarea programelor de dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale elevilor, inclusiv competențe antreprenoriale verzi.

 Grupul-țintă este format din elevi din stsemul profesional sau dual.

 

 • 2. Practică pentru studenți

Apelul „Promovarea dezvoltării programelor de studii terțiare de înaltă calitate, flexibile și corelate cu cerințele pieței muncii – Stagii studenți“ ar urma să se deschidă în MySMIS2021 în perioada 09.06.2023 ora 16.00 – 08.08.2023 ora 16.00.

Prin acest apel de proiecte, cu un buget total de 68,96 milioane de euro, vor fi sprijiniți 9.453 studenți pentru a participa la programe de pregătire practică. Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 201.000 euro, iar valoarea maximă este de 1.400.000 euro.

Obiectivul vizat prin finanțarea acestui tip de proiecte este creșterea ratei de participare a studenților la programele de învățare la locul de muncă (ex. stagii de practică, internship-uri) prin intermediul parteneriatelor nou înființate/dezvoltate care să faciliteze inserția pe piața muncii a absolvenților de studii universitare terțiare. Beneficiarii eligibili în cadrul acestui apel sunt instituțiile de învățământ superior acreditate, angajatori publici sau privați, alte entități relevante.

Activitățile eligibile includ:

 • implementarea de programe de dezvoltare a competențelor antreprenoriale, inclusiv pentru adaptarea competențelor și calificărilor legate de mediu, climă, energie, economia circulară și bioeconomie si pentru dobândirea competențelor cerute de sectoarele legate de tranziția climatică;
 • sprijinirea unor parteneriate sustenabile cu potențiali angajatori, care să faciliteze inserția socio-profesională a viitorilor absolvenți, prin stagii de practică de specialitate, programe de internship etc. (inclusiv prin finanțarea mobilităților), sprijinirea studenților în vederea integrării pe piața muncii, inclusiv prin formarea de competențe socio-emoționale;
 • susținerea angajabilității absolvenților de învățământ terțiar prin realizarea de analize în vederea identificării unor nevoi orizontale de dezvoltare a ofertei educaționale.
 • 3. Cursuri de perfecționare pentru angajați

Apelul de proiecte „Ține pasul” ar urma să se deschidă în sistemul informatic MySMIS2021 în perioada 09.06.2023 ora 16.00 – 08.08.2023 ora 16.00.

Cu un buget total de 111,83 milioane de euro, apelul vizează actualizarea competențelor specifice ale angajaților ca urmare a evoluțiilor tehnologice rapide si a apariției de noi competențe prin acțiuni relevante pentru ocupare și care să faciliteze accesul la un loc de muncă  sau păstrarea unui loc de muncă.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 201.000 euro, iar cea maximă este de 1.000.000 euro.

Vor fi sprijiniți 56.000 de angajați cu vârsta între 18 și 65 de ani pentru a participa la programele de formare profesională, beneficiarii eligibili fiind furnizori de formare profesională autorizați, furnizori de servicii de informare și consiliere autorizați.

Activitățile eligibile în cadrul proiectelor sunt:

 • organizarea și derularea de campanii de conștientizare a angajatorilor și angajaților privind importanța formării profesionale continue;
 • consilierea profesională a angajaților pentru încurajarea participării la aceste programe; formarea profesională a managerilor din întreprinderi în vederea actualizării competențelor de management în corelare cu evoluția tehnologiei si actualizarea strategiei de management de personal;
 • formarea profesională a angajaților în vederea actualizării competențelor specifice ca urmare a evoluțiilor tehnologice și a apariției de noi competențe (recalificare, recalificare evolutivă).

Mai sus regasiți o reprezentare vizuală a conținutului articolului, o clasificare automată și un sumar al acestuia! Preluarea informațiilor urmăreste promovarea și facilitarea accesului la informație, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, conform cu termenii și condițiile sursei (www.startupcafe.ro).

Accesați aici articolul integral !

Fluxuri de știri

Articole recomandate

- Advertisement -dezvoltare afacere

Ultimele articole

Alege-ți fluxurile de informații!

Gratis!

 + Promovează-ți compania și oferta sa!