17.2 C
București
luni, mai 29, 2023

Retail – Firmă – Dispare obligația reînnoirii anuale a avizelor de… – Sinteza

4 min read (textul complet), articol clasificat de Robotul Minerva ca: Profilare

Creați-vă propriul

dashboard de știri

informația - cheie, 24/7

100+

FLUXURI

Free

Parcurgi informația mai rapid!

Acoperi top 100 surse externe!

Publicat de

Articole din aceeași sursa

- Advertisement -cresterea vanzarilor

Sumarizare automata

Din analiza hotărârilor consiliilor locale, autorii proiectului menționat au constatat că agenţii economici care desfăşoară sau urmează să desfăşoare activităţi comerciale, de prestări servicii şi de alimentaţie publică, au obligaţia depunerii documentaţiei...

Totodată, este prevăzut ca în cazul apariţiei oricăror modificări în tipul de activitate desfăşurată pentru care s-a solicitat acordul de funcţionare sau în cazul expirării documentelor depuse la dosarul constituit în vederea eliberării avizului/autorizaţiei de funcţionare...

Operatorul economic are doar obligaţia de a depune, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, o declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că în tipul de activitate desfăşurată de către acesta nu au intervenit modificări faţă de momentul solicitării avizului/autorizaţiei de funcţionare şi că toate documentele de la dosarul de solicitare a avizului/autorizației de funcţionare sunt valabile la momentul depunerii declaraţiei...

Avizele și autorizaţiile de funcţionare vor fi emise fără termen de valabilitate dacă în activitatea firmelor din domeniul comerțului public și prestărilor de servicii nu apar modificări care să afecteze aceste documente, modificări legislative sau documentele depuse pentru avize nu au expirat, prevede un proiect legislativ al actualei puteri. Astfel, operatorul economic nu va mai obligat să reînnoiască anual acordul sau autorizaţia de funcţionare.

De ce este important: La momentul actual, exercitarea activităţii de comercializare în zone publice este supusă acordului autorităţilor administraţiilor publice locale sau ale sectoarelor Municipiului Bucureşti, după caz, cu respectarea regulamentelor proprii ale acestora şi a planurilor de urbanism.

Ca urmare, consiliile locale adoptă hotărâri pentru aprobarea regulilor privind desfăşurarea activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă.

Totodată, consiliile locale stabilesc procedura de obţinere a acordului/ autorizaţiei de funcţionare de către persoanele fizice şi juridice, care exercită activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă în zone publice sau în orice zonă de altă natură destinată folosinţei publice, în structuri de vânzare cu sediu fix ori ambulant, permanent, temporar sau, după caz, sezonier pe teritoriul ariei.

Situația actuală

Din analiza hotărârilor consiliilor locale, autorii proiectului menționat au constatat că agenţii economici care desfăşoară sau urmează să desfăşoare activităţi comerciale, de prestări servicii şi de alimentaţie publică, au obligaţia depunerii documentaţiei, în vederea obţinerii, sau prelungirii, termenului de valabilitate a acordului/autorizaţiei de funcţionare, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data începerii activităţii pe care urmează să o desfăşoare sau înainte data expirării valabilităţii autorizațiee iniţiale, neexistând totuşi o practică unitară la nivel naţional.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, la începerea funcţionării, şi pe parcursul desfăşurării activităţii, firmele sunt obligate să deţină avize, autorizaţii sau licenţe, specifice domeniului de activitate, dar nu toate activităţile economice necesită obţinerea unor autorizării sau avize.

În majoritatea situaţiilor, demersurile pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi/sau licenţelor de funcţionare trebuie făcute după ce s-a înfiinţat firma sau punctul de lucru, subliniază autorii proiectului

Avizele, autorizaţiile şi/sau licenţele se obţin doar dacă sunt îndeplinite anumite condiţii de calitate, igienă, volum, siguranţă etc., impuse de legea aplicabilă respectivului domeniu de activitate.

Pentru începerea funcţionarii firmei, de exemplu, sunt necesare următoarele avize si autorizaţii:

DOCUMENT Schimbări pregătite pentru firmele din comerț și prestări servicii. Dispare obligația reînnoirii anuale a avizelor și autorizațiilor de funcționare. În ce condiții

În majoritatea cazurilor, se solicită ca persoanele juridice să depună anual dosare pentru reînnoirea avizelor/autorizaţiei de funcţionare, chiar dacă în condiţiile iniţiale de funcţionare nu au intervenit modificări.

Inițiatorii proiectului arată că tot acest proces îngreunează activitatea operatorilor economici, atât din punct de vedere financiar, cât şi din punct de vedere al resurselor umane alocate pentru aceste activităţi.

Modificări prevăzute

Prin urmare, propunerea legislativă simplifică şi eficientizează procedurile administrative şi de funcţionare a operatorilor economici.

Astfel, cadrul legislativ este propus spre mpodificare în sensul ca avizul sau autorizaţia de funcţionare să fie emise fără termen de valabilitate, dacă în activitatea operatorului economic nu apar modificări care să afecteze aceste avize sau autorizaţii, nu au intervenit modificări legislative care să afecteze validitatea acordului/autorizaţiei şi documentele depuse la dosarul constituit în vederea eliberării acordului de funcţionare sunt valabile.

În aceste condiţii, în baza prezentei propuneri legsilative, operatorul economic nu va mai avea în sarcină obligaţia reînnoirii anuale a acordului/autorizaţiei de funcţionare

Totodată, este prevăzut ca în cazul apariţiei oricăror modificări în tipul de activitate desfăşurată pentru care s-a solicitat acordul de funcţionare sau în cazul expirării documentelor depuse la dosarul constituit în vederea eliberării avizului/autorizaţiei de funcţionare, operatorul economic să aibă obligaţia de a obţine un nou acord de funcţionare, înainte cu 30 de zile calendaristice de data începerii activităţii noi/modificate/ expirării documentelor.

Orice modificare a condiţiilor iniţiale cu privire ia autorizaţiile de funcţionare, va fi notificată instituţiilor emitente, persoanele juridice având obligaţia să solicite reînnoirea acordurilor/autorizaţiilor de funcţionare în cauză.

În cazul în care condiţiile pentru care s-a solicitat autorizarea rămân nemodificate, operatorul economic nu trebuie să întreprindă nicio acţiune până la apariţia eventualelor modificări în legătură cu condiţiile iniţiale.

Operatorul economic are doar obligaţia de a depune, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, o declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că în tipul de activitate desfăşurată de către acesta nu au intervenit modificări faţă de momentul solicitării avizului/autorizaţiei de funcţionare şi că toate documentele de la dosarul de solicitare a avizului/autorizației de funcţionare sunt valabile la momentul depunerii declaraţiei.

În acest sens, este propusă completarea art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 99 din 29 august 2000 (republicată) privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată prin Legea nr. 650 din 7 decembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 914 din 16 decembrie 2002, cu alineatele (4)-(7).

„Articolul 6

(1) Comerţul în zone publice se desfăşoară în structuri de vânzare cu sediu fix sau ambulant.
(2) Exercitarea activităţii de comercializare în zone publice este supusă acordului autorităţilor administraţiilor publice locale sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, cu respectarea regulamentelor proprii ale acestora şi a planurilor de urbanism.
(3) Prevederile alin. (2) se aplică şi în cazul transferului, mutării sau extinderii unui exerciţiu comercial, precum şi în cazul modificărilor aduse structurii de vânzare.

(4) Acordul de funcţionare este actul administrativ cu caracter individual prin care se stabilesc condiţiile de desfăşurare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, exclusiv unităţile de alimentaţie publică şi se emite de către primăria pe raza căreia operatorul economic urmează să îşi desfăşoare activitatea, pe perioadă nedeterminată, atât timp cât condiţiile iniţiale pentru care s-a solicitat acordul de funcţionare rămân nemodificate şi documentele care constituie dosarul de solicitare a ocorc/u/u//autorizaţiei de funcţionare sunt valabile.

(5) Taxa de emitere/reînnoire a acordului/autorizaţiei de funcţionare se stabileşte prin hotărârea Consiliului Local. De asemenea, la momentul depunerii declaraţiei prevăzute la art. 6, alin. (7), operatorul economic are obligaţia de a face dovada plăţii taxei pentru reînnoirea acordului/ autorizaţiei de funcţionare.

(6) Prin excepţie de la prevederile art. 6, alin. (4), în cazul apariţiei oricăror modificări în tipui de activitate desfăşurată sau a schimbării suprafeţei spaţiului în care se desfăşoară activitatea pentru care s-a solicitat acordul de funcţionare sau în cazul expirării documentelor depuse la dosarul constituit în vederea eliberării acordului/autorizaţiei de funcţionare, precum şi în cazul modificării legislaţiei în ceea ce priveşte documentele necesare funcţionării, operatorul economic are obligaţia ca, înainte cu 30 de zile calendaristice de data începerii activităţii noi/modificate/ expirării documentelor în vederea desfăşurării activităţii, operatorul economic are obligaţia să obţină un nou acord/o nouă autorizaţie de funcţionare, în lipsa efectuării acestor demersuri, acordul/ autorizaţia de funcţionare se suspendă în mod automat, devenind incidente sancţiunile corespunzătoare pentru funcţionarea fără acord/autorizaţie.

(7) Operatorul economic are obligaţia de a depune, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, o declaraţie pe propria răspundere, din care să rezuite că în tipul de activitate desfăşurată de către acesta nu au intervenit modificări faţă de momentul solicitării acordului/autorizaţiei de funcţionare şi că toate documentele de la dosarul de solicitare a avizului de funcţionare sunt valabile la momentul depunerii declaraţiei, conform modelului din Anexa A.

DOCUMENT Schimbări pregătite pentru firmele din comerț și prestări servicii. Dispare obligația reînnoirii anuale a avizelor și autorizațiilor de funcționare. În ce condiții

Mai sus regasiți o reprezentare vizuală a conținutului articolului, o clasificare automată și un sumar al acestuia! Preluarea informațiilor urmăreste promovarea și facilitarea accesului la informație, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, conform cu termenii și condițiile sursei (www.profit.ro).

Accesați aici articolul integral !

Fluxuri de știri

Articole recomandate

- Advertisement -dezvoltare afacere

Ultimele articole

Alege-ți fluxurile de informații!

Gratis!

 + Promovează-ți compania și oferta sa!