13.2 C
București
marți, martie 21, 2023

Servicii profesionale – Schimbările pregătite pensionarilor în 2023: ajutoare celor cu venituri de cel mult 3.000 de lei lunar; punctul de pensie ajunge la 1.785 de lei, pensia minimă – la 1.125 de lei – proiect de OUG – Sinteza

3 min read (textul complet), articol clasificat de Robotul Minerva ca: Profilare

Creați-vă propriul

dashboard de știri

informația - cheie, 24/7

100+

FLUXURI

Free

Parcurgi informația mai rapid!

Acoperi top 100 surse externe!

Publicat de

Articole din aceeași sursa

- Advertisement -cresterea vanzarilor

Sumarizare automata

Valoarea punctului de pensie, a pensiei minime, cuantumurile ajutoarelor acordate unor pensionari, precum şi procentele cu care se indexează pensiile militare în anul 2023 sunt reglementate printr-un proiect de ordonanţă de urgenţă al executivului.

Valoarea punctului de pensie şi cea a indemnizaţiei sociale pentru pensionari se majorează cu 12,5% în anul 2023 faţă de nivelurile avute în anul 2022, reiese din informaţiile avansate de executiv, comparate de Economica.net cu valorile în vigoare în acest an...

2), se majorează cu rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat, indicatori definitivi, cunoscuţi în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică.

Valoarea punctului de pensie va fi de 1.785 de lei în anul 2023, conform proiectului de OUG analizat de Economica.net.

Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii se modifică şi se completează după cum urmează:
La articolul 86 alineatul (2) după litera b^1) se introduce litera b^2) cu următorul cuprins:
b^2) Valoarea punctului de pensie este de 1.785 de lei la data de 1 ianuarie 2023, se arată în proiectul de OUG consultat de .

Valoarea punctului de pensie în anul 2024

Începând cu anul 2024, valoarea punctului de pensie de 1.785 de lei, prevăzută la litera b^2), se majorează cu rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat, indicatori definitivi, cunoscuţi în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică.
Majorarea şi data de acordare se stabilesc anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, reiese din noua formă a literei c) a alineatului (2) al articolului 86 din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, schimbată prin proiectul de OUG.

Pensia minimă – în valoare de 1.125 de lei în anul 2023.

Indemnizaţia socială pentru pensionari este de 1.125 lei începând cu 1 ianuarie 2023, se arată în proiectul de OUG consultat de Economica.net.

Ajutoare acordate unor pensionari cu venituri cumulate lunar din pensie şi salariu (dacă e cazul) de cel mult 3.000 de lei.

În anul 2023 se acordă un ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii, pensionarilor din sistemul pensiilor militare de stat şi beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special plătite de Casele Teritoriale de Pensii, Casele de Pensii Sectoriale, astfel:

 • . Acest ajutor se plăteşte în două tranşe egale. Astfel că, în ianuarie 2023 şi în octombrie 2023, pensionarii cu venituri lunare cel mult egale cu 1.500 de lei vor primi câte 500 de lei, se arată în proiectul de OUG consultat de .
 • .
 • pensionarii cu venituri lunare cuprinse între 2.001 lei şi 3.000 de lei inclusiv vor obţine, în total, 600 de lei în anul 2023, în tranşe egale (300 de lei în ianuarie, respectiv 300 de lei în octombrie 2023), se arată în proiectul de OUG analizat de

Precizări importante

Persoanele care au locul de şedere, reşedinţa obişnuită în străinătate nu beneficiază de ajutorul financiar despre care Economica.net a scris mai sus.

 • veniturile din pensii acordate în sistemul public de pensii, plătite în luna ianuarie 2023 respectiv, octombrie 2023;
 • veniturile din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii, plătite în luna ianuarie 2023 respectiv, octombrie 2023;
 • veniturile din indemnizaţia socială pentru pensionari;
 • veniturile din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, cu excepţia veniturilor din indemnizaţiile acordate persoanelor prevăzute la alin. (2) al art. 4 și art. 18 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 341 din 2004 și a veniturilor din drepturile acordate persoanelor prevăzute de Legea nr. 49 din 1991 și plătite în luna ianuarie 2023 respectiv, octombrie 2023, prin Casele de Pensii;
 • venituri din salarii şi asimilate salariilor, raportate în „Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, al cărei termen de depunere, conform art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, este luna anterioară celei în care se efectuează calculul drepturilor aferente lunii în care se plăteşte ajutorul financiar, se arată în proiectul de OUG consultat de

şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetele Ministerelor Muncii, Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informaţii.

În cazul celor care beneficiază de pensie de urmaş, , dacă întruneşte condiţiile de eligibilitate explicate de Economica.net mai sus.

Pentru pensionarii şi beneficiarii de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, care în luna ianuarie 2023 respectiv, octombrie 2023 încasează diferenţe de drepturi băneşti, cuvenite şi neîncasate, aferente unor perioade anterioare lunii ianuarie 2023 respectiv, octombrie 2023, la determinarea plafonului de venit de 1.500, 2.000 de lei, respectiv 3.000 de lei , reiese din proiectul de OUG analizat de Economica.net.

 • plafonului prevăzut prin Hotărârea Guvernului nr. 186/2009 privind aprobarea , cu modificările şi completările ulterioare.
  contribuţiei băneşti individuale a asiguraţilor care beneficiază de bilete de tratament balnear, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice.
 • pentru persoanele vârstnice în condițiile Legii nr. 17/2000.
 • sau de susţinătorii acestora, stabilită prin Ordinul ministrului muncii nr. 1887/2016 cu modificările și completările ulterioare, conform proiectului de OUG consultat de Economica.net.

Nu în ultimul rând, ajutorul acordat pensionarilor, despre care Economica.net a scris în acest articol, .

și indexate ulterior, în acord cu legislația în vigoare, aflate în plată la 31 decembrie 2022, se indexează din oficiu, astfel:

 • pensiile miliare mai mici sau egale cu 3.000 de lei se indexează cu 12,5%, fără să depăşească 3.256 lei lunar;
 • pensiile militare cuprinse între 3.001 lei şi 4.400 lei inclusiv se indexează cu 8,5%, fără să depăşească 4.687 lei lunar;
 • pensiile militare situate între 4.401 lei şi 5.800 de lei inclusiv se indexează cu 6,5%, fără să depăşească 6.103 lei lunar;
 • pensiile militare cuprinse între 5.801 lei şi 7.200 de lei inclusiv se indexează cu 5,2%, fără să depășească 7.518 lei lunar;
 • pensiile militare aflate între 7.201 lei şi 8.600 de lei inclusiv se indexează cu 4,4%, fără să depășească 8.902 lei pe lună;
 • pensiile militare cuprinse între 8.601 lei şi 10.000 lei se indexează cu 3,5%, fără să depășească 10.000 lei lunar, reiese din proiectul de OUG consultat de

Începând cu 1 ianuarie 2023, , aflate în plată la 31 decembrie 2022, se indexează din oficiu, astfel:

 • pensiile militare de cel mult 3.000 lei se indexează cu 3,8%, fără să depășească 3.076 lei;
 • pensiile militare cuprinse între 3.001 şi 4.400 de lei inclusiv se indexează cu 2,5%, fără să depășească 4.485 lei lunar;
 • pensiile militare situate între 4.401 şi 5.800 de lei inclusiv se indexează cu 1,9%, fără să depășească 5.888 lei lunar;
 • pensiile militare aflate între 5.801 şi 7.200 de lei inclusiv se indexează cu 1,5%, fără să depășească 7.295 lei lunar;
 • pensiile militare situate între 7.201 şi 8.600 lei se indexează cu 1,3%, fără să depășească 8.687 de lei lunar;
 • pensiile militare cuprinse între 8.601 şi 10.000 lei se indexează cu 1%, fără să depășească 10.000 lei lunar, reiese din proiectul de OUG analizat de Economica.net.

Precizare

În situaţia în care cuantumul pensiilor militare de stat indexate conform prevederilor explicate de Economica.net mai sus este mai mic decât cuantumul pensiilor aflate în plată, , se mai arată în proiectul de OUG.

.

Sunt vizaţi de această prevedere beneficiarii pensiilor de serviciu acordate în baza:

 • Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă
 • Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice.
 • Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi,
 • Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările ulterioare
 • Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Pe termen scurt, trebuie găsit un echilibru între nevoia de a proteja pe cei mai vulnerabili la șocul indus de aceste evenimente majore (războiul din Ucraina) și nevoia de a combate inflația în același timp. Intervențiile pe care statul le face pentru susținerea persoanelor vulnerabile trebuie foarte bine țintite, în condițiile resurselor limitate și în condițiile necesității consolidării fiscale asumate până în anul 2024. În condițiile în care deficitele mari ne individualizează la nivelul spațiului european, aversiunea față de risc crește, iar investitorii vor penaliza țările cu dezechilibre mari”, atrage atenţia guvernul în raportul privind situaţia macroeconomică pe anul 2023 şi proiecţia pe anii 2024-2026.

Mai sus regasiți o reprezentare vizuală a conținutului articolului, o clasificare automată și un sumar al acestuia! Preluarea informațiilor urmăreste promovarea și facilitarea accesului la informație, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, conform cu termenii și condițiile sursei (www.economica.net).

Accesați aici articolul integral !

Fluxuri de știri

Articole recomandate

- Advertisement -dezvoltare afacere

Ultimele articole

Alege-ți fluxurile de informații!

Gratis!

 + Promovează-ți compania și oferta sa!