21.7 C
București
luni, iulie 22, 2024

Fonduri Europene – Fonduri UE 2023-2024: Granturi de 50.000-200.000 EUR pentru firme micro din 6 județe de Tranziție Justă (PTJ) – Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova, Mureș – Sinteza

8 min read (textul complet), articol clasificat de Robotul Minerva ca: Profilare

Creați-vă propriul

dashboard de știri

informația - cheie, 24/7

100+

FLUXURI

Free

Parcurgi informația mai rapid!

Acoperi top 100 surse externe!

Publicat de

Articole din aceeași sursa

- Advertisement -cresterea vanzarilor

Sumarizare automata

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat în consultare publică Schema de ajutor de minimis și proiectul de ghid al solicitantului „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului” – componenta „Sprijin pentru creșterea durabilă a microîntreprinderilor și crearea de locuri de muncă”...

Ghidul de finanțare în forma finală ar urma să se publice pe data de 20 decembrie 2023, iar apelurile de proiecte ar urma să fie deschise în sistemul electronic MySMIS2021 în perioada 20 februarie 2024 - trimestrul II 2024, în cadrul noii scheme, „Sprijin pentru creșterea durabilă a microîntreprinderilor și crearea de locuri de muncă”, conform celei mai recente variante a Calendarului orientativ al lansărilor de apeluri MIPE.

Noua schemă de finanțare propusă, „Sprijin pentru creșterea durabilă a microîntreprinderilor și crearea de locuri de muncă”, are alocat un buget total de peste 200 de milioane de euro, din care 85% sunt fonduri europene (prin Mecanismul de Tranziție Justă) și 15% de la bugetul de stat.

Microîntreprinderile din cele 6 județe acoperite de Programul Tranziție Justă (PTJ) vor putea obține noi granturi de câte 50.000-200.000 EUR fiecare, printr-o linie de fonduri europene lansată recent în consultare publică.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat în consultare publică Schema de ajutor de minimis și proiectul de ghid al solicitantului „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului” – componenta „Sprijin pentru creșterea durabilă a microîntreprinderilor și crearea de locuri de muncă”, din cadrul Programului Tranziție Justă (PTJ) 2021-2027.

Aceasta este o finanțare destinată doar microîntreprinderilor, separată de schema de 775 de milioane de euro (granturi de câte 200.000-8 milioane euro) pentru firme micro, mici și mijlocii (IMM) care se deschide în 20 decembrie 2023. 

Pentru noua schemă, destinată doar micro-firmelor, până pe data de 21 noiembrie 2023, puteți transmite sugestii și comentarii privind noua schemă de finanțare destinată antreprenorilor, la adresa de e-mail consultarepublica.ptj@mfe.gov.ro .   

Ghidul de finanțare în forma finală ar urma să se publice pe data de 20 decembrie 2023, iar apelurile de proiecte ar urma să fie deschise în sistemul electronic MySMIS2021 în perioada 20 februarie 2024 – trimestrul II 2024, în cadrul noii scheme, „Sprijin pentru creșterea durabilă a microîntreprinderilor și crearea de locuri de muncă”, conform celei mai recente variante a Calendarului orientativ al lansărilor de apeluri MIPE.

Noua schemă de finanțare propusă, „Sprijin pentru creșterea durabilă a microîntreprinderilor și crearea de locuri de muncă”, are alocat un buget total de peste 200 de milioane de euro, din care 85% sunt fonduri europene (prin Mecanismul de Tranziție Justă) și 15% de la bugetul de stat.

Alocarea este împărțită în bugete separate pe 7 apeluri, în cele 6 județe plus Valea Jiului, zone în care se reduc anumite activități industriale poluante, Uniunea Europană finanțând investiții în business-uri mai puțin poluante:

 • Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, PTJ – Prioritatea 1 Gorj: 49.306.293 EUR
 • Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, PTJ – Prioritatea 2 Hunedoara 38.601.700 EUR
 • Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, PTJ – Prioritatea 2 Hunedoara, ITI Valea Jiului: 9.650.423 EUR
 • Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, PTJ – Prioritatea 3 Dolj:36.446.155 EUR
 • Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, PTJ – Prioritatea 4 Galați:22.569.050 EUR
 • Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, PTJ – Prioritatea 5 Prahova:27.873.431 EUR
 • Sprijin pentru dezvoltarea microîntreprinderilor, PTJ – Prioritatea 6 Mureș:22.374.330 EUR

Din acești bani, microîntreprinderile eligibile, care au între 1 și 9 salariați, vor putea primi ajutoare de minimis de câte 50.000-200.000 EUR pe proiect, pentru investiții.

Intensitatea grantului este de 90%, ceea ce înseamnă că antreprenorii vor asigura cel puțin 10% din valoarea cheltuielilor eligibile, plus toate cheltuielile ne-eligibile din proiecte.

Grila de punctaj PTJ-micro favorizează firmele care creează mai multe locuri de muncă

Grila de punctaj propusă în cadrul schemei de finanțare PTJ pentru microîntreprinderi favorizează firmele care creează și mențin cât mai multe locuri de muncă noi. Astfel, pentru 3 joburi nou-create, aplicantul primește punctajul minim, de 5 puncte, iar pentru 4 locuri de muncă sare la 10 p. De asemenea, patronii care creează cel puțin 5 locuri de muncă prin proiect primesc 15 puncte, conform grilei de evaluare propuse (anexa 9 la proiectul de ghid).

În plus, vor fi prioritizate proiectele care vizează crearea de locuri de muncă pentru:

 • persoanele direct afectate de procesul de tranziție, respectiv pentru lucrătorii dintr-o industrie/ramură economică direct afectată de procesul de transformare în contextul procesului de tranziție justă în teritoriile vizate (întreg lanțul de producție, întreprinderile care își transformă procesul de producție pe domeniile verzi),
 • tinerii cu vârsta de până la 29 ani,
 • persoanele cu vârsta de peste 55 de ani,
 • femei,
 • persoanele care se încadrează în categoria lucrătorilor defavorizați, a celor extrem de defavorizați și a lucrătorilor cu handicap.

Granturi pentru microîntreărinderi: Condițiile de eligibilitate a beneficiarilor în PTJ

Conform proiectului de ghid, beneficiarii eligibili vor trebui să întrunească o serie de condiții de eligibilitate cumulate, printre care:

 1. Solicitantul este o societate constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.
 2. Firma a fost înființată cel târziu la data de 31 decembrie 2021 și nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare (2023/2024, după caz) și în anul fiscal anterior (2022), în conformitate cu informațiile preluate de la Oficiul Național al Registrului Comerţului (ONRC).
 3. Societatea a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior deschiderii apelului (2022) și își asumă prin declarație pe propria răspundere că se va afla în această situație la momentul contractării. Profitul din exploatare se referă la întreaga activitate a societății.
 4. Microîntreprinderile sunt definite ca întreprinderi care au un număr mediu de salariați mai mic decât 10 și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane de euro, echivalent în lei, în conformitate cu Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare. Solicitantul de finanțare trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor, atât la data solicitării finanțării, respectiv la data depunerii cererii de finanțare, cât și la data acordării finanțării, respectiv la data semnării contractului de finanțare.
 5. Firma beneficiară a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior deschiderii apelului de proiecte.
 6. Cel puțin 75% din totalul de locuri de muncă create prin proiect, trebuie să vizeze persoane cu domiciliu/reședința în zona vizată de apel. În mod excepțional se acceptă și persoane ce nu au domiciliul în zona vizată dacă demonstrează că au fost direct afectate de procesele de tranziție desfășurate in zonele vizate de apel sau au fost afectate de procesul de reconversie economică în zona vizată de apel.
 7. Proiectul este durabil și care integrează principiul de a nu prejudicia semnificativ mediul (DNSH) și care contribuie la tranziția la o economie cu emisii reduse de carbon și la atingerea țintelor de mediu prin utilizarea în activitățile propuse, acolo unde este posibil, a energiei regenerabile și/sau a resurselor ce provin din activități de reciclare, reparare și reutilizare, precum și a celor mai bune tehnologii disponibile din perspectiva protecției mediului și a eficienței energetice.

Domenii eligibile la ajutoarele PTJ pentru microîntreprinderi

Se vor finanța proiecte care propun activități din domeniile care NU sunt excluse de prevederile Regulamentului (UE) nr. 1060/2021, a Regulamentului (UE) nr. 1056/2021, a regulamentului aplicabil în materia ajutorului de minimis și a analizei DNSH, în conformitate cu anexa la schema de măsuri de ajutor de minimis având ca obiectiv dezvoltarea microîntreprinderilor prin acordarea de sprijin pentru creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă în cadrul Programului Tranziție Justă 2021-2027.

Anexa la Schema de ajutor de stat propusă cuprinde Lista domeniilor de activitate prioritizate la finanțare pe fiecare județ, pe care se regăsesc, printre altele:

 • Industria alimentară (procesarea produselor locale și a altor produse cu valoare adăugată, prelucrarea/ conservarea cărnii respectiv fabricarea produselor din carne, fabricarea pâinii, prăjiturilor / produse patiserie; fabricarea produselor lactate / brânzeturi; fabricarea băuturilor din struguri, cu excepția situației băurilor alcoolice)
 • Turism sustenabil și sănătate (wellness și turism medical, tratamente inovative pentru boli degenerative, tehnologii emergente în IT medical, fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice)
 • Servicii TIC (design de software și de sisteme personalizate și programare)
 • Industria 4.0, securitate cibernetică, digitalizare, Big data (Fintech și GIS), noi produse și servicii TIC
 • Tehnologii și biotehnologii medicale și farmaceutice sustenabile
 • Construcții
 • Producția de materiale de construcții locale și tradiționale, inclusiv produse naturale de izolare termică (lână)
 • Industria confecțiilor (fabricarea fibrelor sintetice și artificiale din materiale reciclate, valorificarea superioară a deșeurilor rezultate din activitatea de producție, dezvoltarea unor tehnologii avansate pentru îmbrăcăminte inovativă, dezvoltarea de textile inteligente și dezvoltarea de textile tehnice sustenabile)
 • Prelucrarea lemnului în special prin utilizarea de materie primă din resurse sustenabile
 • Industria textilă din surse reciclate, sustenabile, în special prin reutilizarea deșeurilor textile în contextul dezvoltării economiei circulare, prin mai buna valorificare a creativității locale și prin tehnologizarea sectorului pentru producția de textile inteligente utilizate la fabricarea de articole sportive și medicale
 • Producția de medicamente și producția de echipamente medicale
 • Producția de cosmetice naturale

La depunerea cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul/domeniile de activitate eligibile vizat/e de investiția realizată prin proiect, înscris/e în obiectul de activitate (conform certificatului constatator ORC), indiferent dacă reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii. Domeniul/domeniile de activitate trebuie declarat/e și autorizat/e distinct la locul de implementare a proiectului.

Prin excepție, în cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate ca urmare a realizării proiectului, solicitantul se va angaja (prin declarația unică) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru.

Prin excepție, în cazul unei cereri de finanțare care presupune activarea într-un nou domeniu de activitate ca urmare a realizării proiectului, solicitantul se va angaja (prin declarația unică) ca până la finalizarea implementării proiectului, să autorizeze domeniul de activitate (clasa/clasele CAEN) vizat de proiect la locul de implementare.

Finanțări PTJ-microîntreprinderi: cheltuieli eligibile

MIPE propune o serie întreagă de chesltuieli eligibile pentru microîntreprinderile care vor beneficia de finanțare PTJ, printre care:

1. Costuri directe (Co dir) reprezintă acele cheltuieli eligibile care sunt direct legate de punerea în aplicare a proiectului şi pentru care poate fi demonstrată legătura directă cu respectivul proiect și includ:

1.1 Cheltuielile cu echipamente, dotări, active corporale cuprind cheltuieli cu procurarea de bunuri care intră în categoria mijloacelor fixe, utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport. Se includ cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor care nu necesită montaj, inclusiv tehnologic.

1.2 Cheltuielile cu lucrări:

 • a. Amenajarea terenului – se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului în conformitate cu HG nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare.
 • b. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială – se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, în conformitate cu HG nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare.
 • c. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului – se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie, în conformitate cu HG nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare.
 • d. Construcţii şi instalaţii – se includ cheltuieli aferente activităților de construire/modernizare/extindere a spaţiilor de producţie/prestare de servicii ale întreprinderii, respectiv cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie.
 • e. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj – cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv montajul acestora.
 • f. Cheltuieli cu organizarea de șantier – sunt eligibile în limita a 2,5% din valoarea investiției de bază (cap. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 din devizul general conform HG nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare).
 • g. Cheltuieli diverse şi neprevăzute – sunt eligibile în limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile cuprinse la categoria ”Construcţii şi instalaţii” de la pct d). Cheltuielile diverse şi neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuţiei.
 • h. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste.

1.3 Cheltuielile cu servicii:

 • a) Studii – studii de teren, raport de impact asupra mediului, studii de specialitate în funcție de specificul investiției (conform HG nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare).
 • b) Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizații (conform HG nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare).
 • c) Expertizare tehnică a construcțiilor existente, a structurilor și/sau după caz a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică (conform HG nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare).
 • d) Servicii de proiectare (conform HG nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare).
 • e) Asistenţă tehnică din partea proiectantului – se includ cheltuieli pentru asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului).
 • f) Dirigenţie de şantier/supervizare – se includ cheltuieli efectuate pentru plata diriginţilor de şantier, desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii.
 • g) Cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente și cursuri de formare – se includ cheltuieli pentru calificare, recalificare, formare continuă – perfecționare sau specializare, pentru activitatea de producţie, comercializare şi internaţionalizare, dezvoltare de competenţe privind managementul afacerii şi tehnologice pentru angajații aferenți locurilor de muncă nou create, în special pentru obținerea de competențe verzi sau competențe în domeniile și sectoarele emergente identificate conform ghidului solicitantului.
 • h) Cheltuieli cu certificarea/recertificarea produselor, serviciilor, proceselor, de către un organism de certificare acreditat.
 • i) Cheltuieli cu Certificarea/recertificarea sistemelor de management al calității (ISO 9001), al mediului (ISO 14001/EMAS), al siguranţei alimentelor (ISO 22000), al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale (ISO 45001), al securității informaţiilor (ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al calității pentru dispozitive medicale (ISO 13485), al serviciilor IT (ISO/IEC 20000), al responsabilității sociale (SA 8000), simple sau integrate.

1.4 Cheltuieli cu taxe:

 • a) cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii;
 • b) cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii;
 • c) cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor – CSC;
 • d) taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare.
 • e) taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă pentru operațiunile pentru care:
 • − costul total este mai mic de 5.000.000 EUR (inclusiv TVA);
 • − costul total este mai mare de 5.000.000 EUR (inclusiv TVA), în cazul în care TVA-ul nu se recuperează în temeiul legislației naționale privind TVA.

2. Costuri eligibile indirecte (Co ind) sunt toate acele cheltuieli care nu se încadrează în categoria cheltuielilor directe și care sprijină transversal implementarea proiectului, iar la finalul implementării, nu se reflectă în mod direct în obiectivul investițional.

Acestea reprezintă 7% din costurile directe eligibile și includ:

 • a) Managementul de proiect – cheltuielile efectuate pentru plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanțare şi/ a planului de afaceri și pentru plata serviciilor de consultanţă în management de proiect.
 • b) Cheltuieli pentru informare şi publicitate aferente proiectului sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare. Cheltuielile cu activități de marketing și promovare nu sunt eligibile.

Mai sus regasiți o reprezentare vizuală a conținutului articolului, o clasificare automată și un sumar al acestuia! Preluarea informațiilor urmăreste promovarea și facilitarea accesului la informație, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, conform cu termenii și condițiile sursei (www.startupcafe.ro).

Accesați aici articolul integral !

Fluxuri de știri

Articole recomandate

- Advertisement -dezvoltare afacere

Ultimele articole

Alege-ți fluxurile de informații!

Gratis!

 + Promovează-ți compania și oferta sa!