31.8 C
București
miercuri, iulie 24, 2024

Fonduri Europene – Granturi IMM de 200.000-500.000 EUR: Cursuri pentru angajați, în județele din sudul României. Ghidul propus oficial – Sinteza

5 min read (textul complet), articol clasificat de Robotul Minerva ca: Profilare

Creați-vă propriul

dashboard de știri

informația - cheie, 24/7

100+

FLUXURI

Free

Parcurgi informația mai rapid!

Acoperi top 100 surse externe!

Publicat de

Articole din aceeași sursa

- Advertisement -cresterea vanzarilor

Sumarizare automata

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din cele 7 județe ale Regiunii Sud-Muntenia vor putea obține granturi de câte 200.000-500.000 de euro pe proiect, pentru cursuri, softuri și echipamente IT destinate formării angajaților.

Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia a lansat, luni, în consultare publică, proiectul de Ghid al solicitantului pentru apelul de proiecte „Dezvoltarea competențelor în domeniile de specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat”, din cadrul Programului Regional Sud-Muntenia (PRSM) 2021-2027, finanțat din fonduri europene și de la bugetul de stat.

Ajutoarele vor fi investite în cele 7 județe ale Regiunii Sud-Muntenia: Proiectele se vor depune în sistemul MySMIS2021, probabil din februarie 2024, conform calendarului actualizat al PRSM, publicat tot luni, 31 iulie 2023.

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din cele 7 județe ale Regiunii Sud-Muntenia vor putea obține granturi de câte 200.000-500.000 de euro pe proiect, pentru cursuri, softuri și echipamente IT destinate formării angajaților.

Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia a lansat, luni, în consultare publică, proiectul de Ghid al solicitantului pentru apelul de proiecte „Dezvoltarea competențelor în domeniile de specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat”, din cadrul Programului Regional Sud-Muntenia (PRSM) 2021-2027, finanțat din fonduri europene și de la bugetul de stat.

Ajutoarele vor fi investite în cele 7 județe ale Regiunii Sud-Muntenia:

 • Argeș,
 • Călărași,
 • Dâmbovița,
 • Giurgiu,
 • Ialomița,
 • Prahova
 • Teleorman.

Proiectele se vor depune în sistemul MySMIS2021, probabil din februarie 2024, conform calendarului actualizat al PRSM, publicat tot luni, 31 iulie 2023.

Între timp, poți trimite sugestii și întrebări privind acest proiect de ghid, până pe data de 23.08.2023, la adresa de mail a ADR: ghiduri@adrmuntenia.ro . După perioada de consultări, agenția va publica ghidul oficial și va lansa apelul de proiecte în sistemul electronic.

Bugetul total al apelului de proiecte este de 5,88 milioane de euro, pentru IMM-uri, universități, institute de cercetare etc.

Din acești bani, microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii vor avea la dispoziție 5,05 milioane de euro, din care fonduri europene înseamnă 85%, bugetul de stat asigură 13% și restul de 2% cad în sarcina beneficiarilor.

Din acest buget se vor putea accesa granturi de câte 200.000-500.000 de euro pe proiect, pentru cheltuielile eligibile.

Fonduri UE pentru firme: condiții de eligibilitate a beneficiarului

Conform propunerii de ghid, beneficiarii eligibili trebuie să îndeplinească o serie de condiții, printre care:

1. Solicitantul de finanțare a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare, cel puțin, unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare, cel puțin începând cu data de 1 ianuarie 2022.

2. Solicitantul de finanțare nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior.

3. Solicitanții eligibili trebuie să-și desfășoare activitatea principală sau secundară într-unul dintre cele 8 domenii de specializare inteligentă, conform RIS3:

 • Construcția de mașini, componente și echipamente de producție
 • Agricultura și industria alimentară
 • Turismul și identitatea culturală
 • Bioeconomia: dezvoltarea economiei circulare
 • Localități inteligente ce oferă servicii inovative cetățenilor
 • Industria și Cercetarea de înaltă tehnologie
 • ITC
 • Sănătate

4. Solicitantul are obligația de a propune prin proiect organizarea de programe de formare profesională a adulților în vederea dezvoltării competențelor și abilităților pentru specializare inteligentă, tranziție industrială, economie circulară, eco-inovare și antreprenoriat (cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare), în conformitate cu prevederile OG. nr, 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

5. Solicitantul se angajează prin Declarația Unică, în cazul în care va primi finanțare, să mențină domeniul de activitate pentru care a primit finanțare pe o perioadă de 5 ani de la data efectuării plății finale, în conformitate cu prevederile art. 65 din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060.

6. La momentul depunerii cererii de finanțare, solicitantul de finanțare nu are obligaţii de plată nete neachitate în termen, către bugetul consolidat al statului și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal.

7. În cazul IMM-urilor, solicitantul de finanțare nu se încadrează în categoria „întreprinderilor în dificultate”.

Ajutoare IMM în Regiunea Sud-Muntenia: Activități de formare eligibile

Firmele care vor obține finanțarea vor putea derula o serie de activități eligibile pentru dezvoltarea competențelor și abilităților pentru specializare inteligentă, tranziție industrială, economie circulară și antreprenoriat la nivelul IMM-urilor.

În cadrul acestei acțiuni sunt eligibile activități pentru dezvoltarea competențelor pentru specializarea inteligentă, pentru tranziție industrială și antreprenoriat din următoarele categorii:

 • competențe tehnice – competențe necesare pentru rezolvarea problemelor, proiectarea, operarea, recalibrarea și întreținerea utilajelor sau structurilor tehnologice, competențe profesionale IT;
 • abilități de management – abilități legate de planificarea afacerii, respectarea reglementărilor și controlul calității, planificarea resurselor umane și alocarea resurselor;
 • abilități antreprenoriale – abilități specifice pentru acceptarea/gestionarea riscurilor, planificarea strategică și dezvoltarea reputației pe piață, capacitatea de a relaționa și capacitatea de a face față provocărilor și cerințelor de natură diferită;
 • abilități ecologice – abilități specifice de modificare a produselor, serviciilor sau operațiunilor ca urmare a ajustărilor la schimbările climatice, protecția mediului, economia circulară, eficiența resurselor și cerințele sau reglementările.

Granturi IMM pentru formarea angajaților: Cheltuieli eligibile în proiecte

1. Cheltuieli salariale:

 • Cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea activităților, altele decât management de proiect): salarii pentru orele in care personalul inclus in echipa de implementare a proiectului (lectori, formatori, speakeri, etc) participă la formarea persoanelor din grupul ţintă.
 • Cheltuieli salariale aferente participanților la formare: salarii pentru orele in care cursanții participă la activitatea de formare.
 • Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați şi angajatori): contribuții angajați şi angajatori pentru orele in care personalul inclus in echipa de implementare a proiectului (lectori, formatori, speakeri, etc) participa la formarea persoanelor din grupul ţintă; contribuții angajați şi angajatori pentru orele în care cursanții participă la activitatea de formare.

2. Cheltuieli cu deplasarea pentru echipa de implementare a proiectului (lectori, formatori, speakeri, etc) implicată in implementarea proiectului:

 • cheltuieli cu diurna;
 • cheltuieli pentru cazare;
 • cheltuieli pentru transportul (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun sau taxi, gară, autogară sau port şi locul delegării ori locul de cazare, precum şi transportul efectuat pe distanta dintre locul de cazare şi locul delegării);
 • taxe, asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării.

3. Cheltuieli cu deplasarea pentru participanți – cursanți:

 • cheltuieli pentru cazare;
 • cheltuieli pentru transport (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun sau taxi, gară, autogară sau port şi locul delegării ori locul de cazare, precum şi transportul efectuat pe distanta dintre locul de cazare şi locul delegării);
 • taxe, asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării.

4. Cheltuieli cu servicii:

 • Cheltuieli pentru consultanță și expertiză: cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii specializate, pentru care beneficiarul nu are expertiza necesară (ex. formare profesională, consiliere profesională legată de formarea profesională a cursanților, servicii medicale aferente cursanților în vederea participării la programele de formare profesională).
 • Cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente și cursuri de formare
 • Cheltuielile efectuate pentru organizare de evenimente de genul conferinţe (altele decât cele pentru informare și comunicare), cursuri de instruire, seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru, cursuri de formare.

5. Cheltuieli cu taxe/ acorduri/ autorizații necesare pentru implementarea proiectului:

 • cheltuielile pentru achiziţia de publicaţii, cărţi relevante pentru obiectul de activitate al beneficiarului, în format tipărit şi/sau electronic, pe durata de implementare a proiectului;
 • achiziționare de reviste de specialitate, materiale educaționale relevante pentru operațiune, în format tipărit, audio şi/ sau electronic;
 • taxe de eliberare a certificatelor de calificare/ absolvire;
 • taxe de participare la programe de formare/ educație.

6. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile:

 • echipamente IT necesare desfășurării activităților proiectului;
 • cheltuieli cu materii prime și materiale necesare derulării cursurilor practice;
 • papetărie;
 • cheltuieli cu materialele auxiliare;
 • cheltuieli cu materiale consumabile;
 • echipamente necesare multiplicării materialelor.

7. Cheltuieli cu achiziția de active necorporale:  licențe și aplicații informatice

8. Cheltuieli pentru comunicare și vizibilitate.

 

Mai sus regasiți o reprezentare vizuală a conținutului articolului, o clasificare automată și un sumar al acestuia! Preluarea informațiilor urmăreste promovarea și facilitarea accesului la informație, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, conform cu termenii și condițiile sursei (www.startupcafe.ro).

Accesați aici articolul integral !

Fluxuri de știri

Articole recomandate

- Advertisement -dezvoltare afacere

Ultimele articole

Alege-ți fluxurile de informații!

Gratis!

 + Promovează-ți compania și oferta sa!