21.7 C
București
luni, iulie 22, 2024

Fonduri Europene – Noi granturi IMM: 50.000-275.000 EUR pentru internaționalizarea firmelor din județele Cluj, Bihor, Bistrița-Năsăud, Sălaj, Satu Mare, Maramureș. Ghidul propus – Sinteza

7 min read (textul complet), articol clasificat de Robotul Minerva ca: Profilare

Creați-vă propriul

dashboard de știri

informația - cheie, 24/7

100+

FLUXURI

Free

Parcurgi informația mai rapid!

Acoperi top 100 surse externe!

Publicat de

Articole din aceeași sursa

- Advertisement -cresterea vanzarilor

Sumarizare automata

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din cele 6 județe ale Regiunii Nord-Vest vor putea obține noi granturi de câte 50.000-275.000 euro pe proiect, pentru investiții în afaceri diverse, de la IT, cabinete medicale sau săli de fitness până la brutării, procesarea alimentelor sau ateliere de mobilă, printr-o nouă schemă de fonduri europene destinată internaționalizării IMM-urilor, lansată în consultare publică.

Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest a publicat în consultare proiectul de Ghid al solicitantului 131.F – Sprijin pentru internaționalizarea IMM-urilor, din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest).

Noua finanțare este destinată IMM-urilor (inclusiv micro) din cele 6 județe ale Regiunii Nord-Vest: Până pe 27 noiembrie 2023, puteți transmite AICI, prin formularul online al ADR NV, propunerile voastre pentru îmbunătățirea ghidului.

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din cele 6 județe ale Regiunii Nord-Vest vor putea obține noi granturi de câte 50.000-275.000 euro pe proiect, pentru investiții în afaceri diverse, de la IT, cabinete medicale sau săli de fitness până la brutării, procesarea alimentelor sau ateliere de mobilă, printr-o nouă schemă de fonduri europene destinată internaționalizării IMM-urilor, lansată în consultare publică.

Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest a publicat în consultare proiectul de Ghid al solicitantului 131.F – Sprijin pentru internaționalizarea IMM-urilor, din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest).

Noua finanțare este destinată IMM-urilor (inclusiv micro) din cele 6 județe ale Regiunii Nord-Vest:

 • Cluj,
 • Bihor,
 • Bistrița-Năsăud,
 • Sălaj,
 • Satu Mare,
 • Maramureș.

Până pe 27 noiembrie 2023, puteți transmite AICI, prin formularul online al ADR NV, propunerile voastre pentru îmbunătățirea ghidului. Ulterior, ADR Nord-Vest va publica ghidul final și va lansa sesiunea de depunere a proiectelor în sistemul online MySMIS2021.

Conform calendarului orientativ REGIO Nord-Vest, apelul de proiecte 131.F – Sprijin pentru internaționalizarea IMM-urilor ar urma să fie deschis până la finalul anului 2023, pe o perioadă de înscrieri care să se întindă până în trimestrul II al anului 2024. Probabil că lansarea se va mai amâna, având în vedere experiența celorlalte programe regionale.

Finanțări IMM în Cluj și alte județe: Câți bani sunt în joc

Schema de ajutoare IMM are o alocare totală de 10 milioane de euro (din care 8,5 milioane de euro din fonduri europene și 1,5 milioane euro de la bugetul de stat). Există și posibilitatea supracontractării în funcție de disponibilitatea fondurilor.

Din acești bani, firmele eligibile vor putea obține ajutoare de minimis de câte 50.000 – 275.000 EUR pe proiect, pentru a face investiții.

Intensitatea sprijinului este de 95%, iar antreprenorul beneficiar va trebui să suporte din resurse proprii o cofinanțare de 5% din cheltuielile eligibile plus toate cheltuielile neeligibile.

Ajutoare pentru firme Nord-Vest: condiții de eligibilitate a beneficiarilor

Conform proiectului de Ghid al solicitantului, beneficiarii finanțării trebuie să îndeplinească o serie de condiții cumulate, printre care:

1. Să fie societăți constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile sau societăți cooperative care funcţionează în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

2. Firmele trebuie să fie înregistrate în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest (au sediul social în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest cel târziu la momentul primei plăți).

3. Să se încadreze ca IMM, conform Legii 346/2004:

 • întreprindere mijlocie – are mai puțin de 250 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deține active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro;
 • întreprindere mică – are mai puțin de 50 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
 • microîntreprindere – are mai puțin de 10 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei.

4. Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare a cel puțin unui an fiscal și a înregistrat venituri din exploatare mai mari de 100% valoarea grantului solicitat în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare și nu a avut activitatea suspendată oricând în anul depunerii cererii de finanțare.

5. O întreprindere care depune cererea de finanțare în cursul anului N trebuie să fi fost înființată cel mai târziu în 3 ianuarie N-1.(exemplu, o întreprindere care depunere o cerere de finanțare în cursul anului 2024, trebuie să fi fost înființat cel târziu în 3 ianuarie 2023).

6. Firma a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior acordării finanțării și înregistrează inclusiv la data acordării finanțării un număr mediu de salariați cel puțin egal cu cel înregistrat în anul anterior acordării finanțării. Solicitantul are cel puțin 1 salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, la data acordării finanțării.

7. Creșterea cifrei de afaceri față de anul anterior depunerii cererii de finanțare și crearea a cel puțin unui nou loc de muncă cu normă întreagă.

Ajutoare IMM Nord-Vest: Lista domeniilor CAEN eligibile la finanțare

Proiectul de ghid are anexată și o listă de circa 200 de coduri CAEN eligibile la finanțare, dintre care menționăm o mică parte:

 • 1011 Prelucrarea și conservarea cărnii
 • 1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume
 • 1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.
 • 1051 Fabricarea produselor lactate si a brânzeturilor
 • 1061 Fabricarea produselor de morărit
 • 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor si a produselor proaspete de patiserie
 • 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
 • 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
 • 2041 Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere
 • 2053 Fabricarea uleiurilor esențiale
 • 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
 • 9313 Activități ale centrelor de fitness
 • 8621 Activități de asistență medicală generală
 • 6201 Activități de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
 • 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
 • 5590 Alte servicii de cazare

În etapa de contractare, solicitantul trebuie să dețină deja domeniul de activitate eligibil vizat de investiție, înscris în obiectul de activitate (conform certificatului constatator ONRC), indiferent dacă reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.

Investiția propusă prin proiect trebuie să vizeze o singură clasă CAEN, conform ghidului propus. În cazul în care investiția presupune achiziția unui echipament, utilaj tehnologic etc., care, prin natura și funcțiile sale, poate fi exploatat în desfășurarea inclusiv a unor activități adiacente, ce aparțin unor domenii de activitate distincte/ adiacente, clasa CAEN vizată de proiect este reprezentată de „domeniul principal”, respectiv domeniul în care bunul respectiv este utilizat în mod preponderent.

Activități eligibile la granturile IMM Nord-Vest pentru internaționalizare

Cu ajutoarele REGIO Nord-Vest, firmele eligibile vor putea derula următoarele activități prin proiectele lor:

 1. Construire, extindere spații de producție/prestare de servicii, inclusiv utilitățile generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, agent termic, energie electrică, PSI);
 2. Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalații de măsurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje și instalații de transportat și ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare.
 3. Achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare. Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală.
 4. Achiziția de brevete, licențe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală.
 5. Activități de internaționalizare.

Activități eligibile obligatorii

Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu minim 5 din următoarele activități specifice de internaționalizare sau conexe activității de internaționalizare. Activități de internaționalizare sau conexe:

 • Achiziția serviciilor cu realizarea analizei piețelor internaționale cu potențial si selectarea pietelor țintă;
 • Achiziția serviciilor cu realizarea strategiei de export pentru piețe externe;
 • Achiziția serviciilor de inovare pentru crearea unor produse inovatoare pentru accederea pe piețe internaționale (Justificarea necesitații achiziției trebuie sa reiasă dintr-o analiza a piețelor țintă sau sau din strategia de export);
 • Achiziția serviciilor cu realizarea design pentru ambalare și etichetare, în vederea accederii pe piețele internaționale(Justificarea necesitații achiziției trebuie sa reiasă dintr-o analiza a piețelor țintă sau sau din strategia de export);
 • Achiziția serviciilor cu realizarea brandului și promovarea(Justificarea necesitații achiziției trebuie sa reiasă dintr-o analiza a piețelor țintă sau din strategia de export);
 • Achiziția serviciilor cu certificarea și standardele de calitate(Justificarea necesitații achiziției trebuie sa reiasă dintr-o analiza a piețelor țintă sau din strategia de export);
 • Achiziția serviciilor de promovare pe piețe externe;
 • Achiziția serviciilor de participare la misiuni economice internaționale;
 • Este obligatorie realizarea activităților de informare și publicitate aferente proiectului în conformitate cu Ghidul de Identitate Vizuală elaborat de MIPE și cu prevederile contractuale.

Activități eligibile conexe: Activități de consultanță pentru managementul proiectului și/sau scrierea cererii de finanțare.

Mai sus regasiți o reprezentare vizuală a conținutului articolului, o clasificare automată și un sumar al acestuia! Preluarea informațiilor urmăreste promovarea și facilitarea accesului la informație, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, conform cu termenii și condițiile sursei (www.startupcafe.ro).

Accesați aici articolul integral !

Fluxuri de știri

Articole recomandate

- Advertisement -dezvoltare afacere

Ultimele articole

Alege-ți fluxurile de informații!

Gratis!

 + Promovează-ți compania și oferta sa!