30 C
București
duminică, iulie 21, 2024

Fonduri Europene – Perioada de înscrieri și ghidul oficial pentru microîntreprinderi: ajutoare UE de 20.000-200.000 EUR în județele Constanța, Galați, Brăila, Buzău, Vrancea – Sinteza

4 min read (textul complet), articol clasificat de Robotul Minerva ca: Profilare

Creați-vă propriul

dashboard de știri

informația - cheie, 24/7

100+

FLUXURI

Free

Parcurgi informația mai rapid!

Acoperi top 100 surse externe!

Publicat de

Articole din aceeași sursa

- Advertisement -cresterea vanzarilor

Sumarizare automata

Microîntreprinderile (sub 10 angajați) eligibile vor putea depune cererile de finantare prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada: 29 mai 2024, ora 10.00 – 28 iunie 2024, ora 16.00. Apelul competitiv cu depunere la termen a cererilor de finanțare are codul PRSE/1.6/A.1/1/2024. Solicitanții eligibili sunt microîntreprinderile din mediu urban...

NU sunt eligibile microîntreprinderile care au sediu social în altă regiune sau în mediul rural al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, chiar dacă locul de implementare propus este în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, cu excepția celor care deschid punct de lucru înregistrat fiscal în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est în mediul urban; 3...

Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariaţi de cel puţin 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanţare, şi menţine numărul mediu de salariaţi cel puţin la nivelul înregistrat în exerciţiul financiar anterior depunerii cererii de finanţare pe tot parcursul perioadelor de evaluare...

S-a anunțat perioada în care microîntreprinderile vor putea cere granturile de câte 20.000-200.000 EUR pentru investiții în 5 județe ale Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în cadrul Programului REGIO Sud-Est, finanțat din fonduri europene.

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Est a publicat, vineri seara, Ghidul solicitantului și anexele pentru Acțiunea 1.6  – Stimularea activităților inovatoare și creșterea competitivității IMM-urilor, Operațiunea A.1 Creșterea competitivității microîntreprinderilor.

Microîntreprinderile (sub 10 angajați) eligibile vor putea depune cererile de finantare prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada: 29 mai 2024, ora 10.00 – 28 iunie 2024, ora 16.00. Apelul competitiv cu depunere la termen a cererilor de finanțare are codul PRSE/1.6/A.1/1/2024.

Solicitanții eligibili sunt microîntreprinderile din mediu urban, cu sediul social sau punct de lucru înregistrat fiscal în mediul urban, în 5 județe ale Regiunii de Dezvoltare Sud-Est,

 • Constanța,
 • Brăila,
 • Buzău,
 • Galați,
 • Vrancea

Este exclus de la această finanțare teritoriul acoperit de Instrumentul Teritorial Integrat Delta Dunării, care are buget separat, pentru un apel dedicat. Prin urmare, județul Tulcea va intra la finanțare în apelul separat pentru ITI Delta Dunării, împreună cu o serie de localități din județul Constanța aferente ITI Delta Dunării.

Alocarea totală a acestui apel de proiecte (FEDR + Buget de stat) este de 43.362.593 Euro, din care 36.858.204 euro FEDR.

Din acești bani, microîntreprinderile eligibile vor primi fonduri nerambursabile de câte 20.000-200.000 EUR/proiect, pentru investiții.

Intensitatea sprijinului este de maximum 90%. Beneficiarul va asigura din resurse proprii cel puțin 10% din valoarea cheltuielilor eligibile plus toate cheltuielile neeligibile.

Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în limitele valorilor minime și maxime eligibile pentru un proiect este cursul de 4,9683 lei/euro, cursul inforEuro din luna publicării versiunii aprobate a ghidului solicitantului. Cursul respectiv se va utiliza inclusiv in etapa contractuală pentru calculul valorilor anterior menționate utilizat până la semnarea contractului de finanţare.

Condiții de eligibilitate a microîntreprinderilor din Regiunea Sud-Est

Firmele eligibile trebuie să îndeplinească o serie de condiții cumulate, printre care:

1. Ca forme de constituire, sunt eligibile:

 • Societăți înregistrate în scop fiscal în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale,
 • societăți cooperative constituite în baza Legii nr. 1/2005 privind organizara și funcționarea cooperației,
 • asociaţii şi fundaţii, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, înregistrate în scop fiscal cel puțin la momentul primei plăți, dar nu mai târziu de ultima plată a ajutorului de minimis.

2. NU sunt eligibile microîntreprinderile care au sediu social în altă regiune sau în mediul rural al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, chiar dacă locul de implementare propus este în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, cu excepția celor care deschid punct de lucru înregistrat fiscal în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est în mediul urban;

3. Microîntreprinderea este o întreprindere care are mai puțin de 10 angajați și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei bilanț anual total nu depășește 2 milioane EUR.

4. Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariaţi de cel puţin 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanţare, şi menţine numărul mediu de salariaţi cel puţin la nivelul înregistrat în exerciţiul financiar anterior depunerii cererii de finanţare pe tot parcursul perioadelor de evaluare, selecţie, contractare, implementare, precum şi pe perioada de sustenabilitate a investiţiei, respectiv 3 ani de la plata finală în cadrul contractului de finanţare;

5. Solicitantul de finanțare a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare. O întreprindere care depune cererea de finanţare în cursul anului 2024, trebuie să fi fost înființată cel mai târziu la 3 ianuarie 2023 (prima zi lucrătoare din anul 2023);

Asociațiile și fundațiile care solicită finanțare au desfășurat activitate economică pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare.

6. Solicitantul de finanțare a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare (Profit exploatare>0).

Coduri CAEN eligibile

Lista domeniilor eligibile (anexa 5 la ghid) cuprinde circa 150 de coduri CAEN, cu soldul balanței comerciale pozitiv/negativ la fiecare.

Menționăm o parte:

 •     1071    Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
 •     1320    Producția de țesături
 •     1419    Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
 •     2041    Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere
 •     2512    Fabricarea de uși și ferestre din metal
 •     3101    Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
 •     3102    Fabricarea de mobilă pentru bucătării
 •     3109    Fabricarea de mobilă n.c.a.
 •     4332    Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
 •     5510    Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
 •     5520    Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
 •     5821    Activitati de editare a jocurilor de calculator
 •     5829    Activitati de editare a altor produse software
 •     6201    Activități de realizare a software-ului la comandă
 •     7500    Activitati veterinare
 •     8610    Activitati de asistenta spitaliceasca
 •     8621    Activități de asistență medicală generală
 •     8622    Activități de asistență medicală specializată
 •     8623    Activități de asistență stomatologică
 •     8690    Alte activități referitoare la sănătatea umană

Referitor la codul CAEN eligibil vizat de investiție:

a)    Solicitantul de finanțare are autorizat codul CAEN eligibil vizat de investiție, la locația de implementare a proiectului, indiferent dacă acesta desfășoară sau nu activitate pe  respectivul cod CAEN

sau

b)    În situația în care investiția pentru care se solicită finanțare presupune înființarea unui punct de lucru nou, la momentul depunerii cererii de finanțare solicitantul de finanțare are:

 • i. codul CAEN eligibil vizat de investiție autorizat fie la sediul social/punctele de lucru existente, fie la terți, iar solicitantul de finanțare își asumă ca la finalul etapei de implementare, să facă dovada autorizării codului CAEN inclusiv la locația de implementare a proiectului, sau
 • ii. codul CAEN eligibil vizat de investiție înscris în actul constitutiv, iar solicitantul de finanțare își asumă ca la finalul etapei de implementare să facă dovada autorizării codului CAEN la locația de implementare a proiectului.
 • Atenție! La finalul etapei de implementare, solicitantul de finanțare trebuie să facă dovada autorizării codului CAEN eligibil pentru care a solicitat finanțare la locația de implementare a proiectului.

Activități eligibile în Regiunea Sud-Est

 1.     Activitati care vizeaza cresterea competitivitatii economice a firmei
 2.     Activități dedicate extinderii piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite, precum și participarea la principalele canale și platforme de internaționalizare, inclusiv dezvoltarea de activități de marketing generate de codul CAEN finanțat, prin participarea solicitantului de finanțare, în calitate de expozant, la nivel național și/sau extern, în afara României, la târguri, expoziții.
 3.     Activități din domeniul economiei circulare;
 4.     Activități legate de utilizarea de:
 •         soluții pentru recuperarea și reutilizarea materiilor prime, materialelor și produselor prin reintroducerea în procesul principal de fabricație sau prin crearea de noi produse/servicii, pentru dezvoltarea de noi activități economice necesare integrării în lanțurile valorice;
 •         simbioză industrială;
 •         promovarea amprentei de mediu a produsului/organizarea studiilor privind amprenta de carbon;
 •         sprijinirea designului produsului pentru durabilitate, reparabilitate, reutilizare, upgradabilitate și reciclare.

Investitiile eligibile sunt:

 •     Construirea/modernizarea/ extinderea de infrastructuri așa cum sunt definite în ghidul solicitantului, inclusiv asigurarea utilităților generale aferente, respectiv alimentare cu apă, canalizare, agent termic, energie electrică, PSI;
 •     Dotare cu active corporale, de exemplu: echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe
 •     Dotare cu instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile, alternative de energie, în cazul în care acestea sunt destinate strict utilizării pentru investiția finanțată, de ex: stații de încărcare, pompe de căldură, mini-eoliene, compresoare aer, panouri și/sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, etc.
 •     Investiții în active necorporale, exclusiv legate de funcționarea mijloacelor fixe care se achiziționează în vederea desfășurării activității finanțate: programe informatice, utilizarea IT și a proprietății intelectuale: brevete, licențe, mărci comerciale, inclusiv elemente care conduc la digitalizarea exclusive a activității legată de codul CAEN pentru care se solicită finanțare.

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/1058 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune, art. 7 punctul (h), sunt excluse de la finanțare investițiile legate de producția, prelucrarea, transportul, distribuția, stocarea sau arderea combustibililor fosili. În acest sens, nu sunt eligibile echipamentele/ utilajele/ instalațiile de lucru sau orice alt activ corporal care funcționează prin arderea combustibililor fosili (inclusiv biocombustibili), fiind eligibile doar cele care sunt alimentate exclusiv electric.

Citește și:

Mai sus regasiți o reprezentare vizuală a conținutului articolului, o clasificare automată și un sumar al acestuia! Preluarea informațiilor urmăreste promovarea și facilitarea accesului la informație, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, conform cu termenii și condițiile sursei (www.startupcafe.ro).

Accesați aici articolul integral !

Fluxuri de știri

Articole recomandate

- Advertisement -dezvoltare afacere

Ultimele articole

Alege-ți fluxurile de informații!

Gratis!

 + Promovează-ți compania și oferta sa!