ANCOM a pus în consultare două noi reglementări. Cei interesați pot formula opinii până pe 16 ianuarie

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a trimis un comunicat de presă în care spune că a publicat spre consultare două proiecte de decizie pentru reglementarea unor aspecte din domeniul resurselor de numerotaţie şi din domeniul portabilităţii numerelor.

ANCOM spune că revizuirea reglementărilor secundare aferente administrării şi gestionării resurselor de numerotaţie şi portabilităţii numerelor este importantă pentru corelarea cu dispoziţiile legale primare ca urmare a adoptării Legii nr. 198/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice şi pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice.

Proiectele pot fi consultate pe pagina ANCOM

În comunicatul de presă respectiv se mai arată că proiectul Deciziei Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul resurselor de numerotaţie şi Proiectul Deciziei Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pentru stabilirea regulilor de acordare a unor despăgubiri abonaţilor afectaţi de nerespectarea obligaţiilor legale privitoare la portabilitatea numerelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul portabilităţii numerelor pot fi consultate pe pagina oficială de internet a instituției.

Se pot transmite observații și propuneri până pe 16 ianuarie

Așadar, persoanele interesate sunt invitate să formuleze și să transmită observații și propuneri până la data de 16 ianuarie anul viitor, pe adresa sediului central al ANCOM sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.ro.

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) este instituţia care promovează interesele utilizatorilor de servicii prin promovarea concurenţei şi inovaţiei pe pieţele comunicaţiilor electronice şi serviciilor poştale, administrarea pro-competitivă a resurselor limitate (spectru radio, resurse de numerotaţie şi resurse tehnice asociate), încurajarea investiţiilor eficiente în reţele şi infrastructuri şi promovarea conectivităţii ultrarapide.

Proiect plan de acțiuni ANCOM pentru 2023

Pe site-ul oficial al ANCOM se arată proiectul planului de acțiuni pentru anul viitor, fiind prezentate următoarele acțiuni:

 • Stabilirea tarifelor orientative de acces la unele infrastructuri fizice rutiere
 • Elaborarea unei decizii pentru stabilirea criteriilor de rezonabilitate pentru furnizarea accesului la cel putin un serviciu functional de internet in banda larga, la punct fix
 • Revizuirea pieței de terminare a apelurilor la puncte fixe
 • Revizuirea pieței de terminare a apelurilor la puncte mobile
 • Revizuirea pieței serviciilor de acces local la puncte fixe
 • Modificarea Deciziei nr. 512/2013, privind stabilirea măsurilor minime de securitate ce trebuie luate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului şi raportarea incidentelor cu impact semnificativ asupra furnizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice
 • Elaborarea deciziei prevazute de art. 13^2 din Ordonanta de urgenta nr. 111/2011, privind continutul si formatul informatiilor ce trebuie transmise de furnizorii de retele si servicii publice de comunicatii electronice
 • Realizarea și publicarea studiului privind determinarea ariei teritoriale de acoperire a reţelelor publice fixe de comunicaţii electronice, capabile să furnizeze servicii de comunicaţii
  electronice în bandă largă, prevazut de art. 13^2 din Ordonanta de urgenta nr. 111/2011
 • Publicarea listei zonelor fără servicii funcţionale de internet în bandă largă, prin intermediul une conexiuni la punct fix
 • Proiect de modificare a Deciziei 1023/2008
 • Raport privind monitorizarea respectării obligațiilor privind accesul la internetul deschis
 • Raport privind calitatea serviciului de acces la internet în cursul anului 2022
 • Raport privind incidentele ce au afectat securitatea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice în anul 2022
 • Raport privind analiza respectării obiectivelor de calitate, pentru anul 2022, stabilite în sarcina furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale
 • Raport privind calitatea serviciilor de coletărie și impactul comerțului electronic asupra pieței serviciilor poștale în cursul anului 2022
 • Studiu privind implementarea serviciilor de tip self- service pentru livrarea trimiterilor postale în 2022
 • Rapoarte privind serviciile de roaming internațional
 • Revizuirea deciziei președintelui ANCOM nr. 333/2013 privind colectarea datelor statistice în domeniul comunicațiilor electornice și aplicarea acesteia
 • Rapoarte de date statistice privind piata comunicațiilor electronice
 • Hartă furnizare servicii fixe – telefonie, internet, TV
 • Raport anual de date statistice privind piata serviciilor poștale 2022
 • Monitorizarea implementarii Regulamentului (UE) 2018/644 privind serviciile de livrare transfrontalieră de colete (art. 4 și 5
 • Strategia de reglementare în domeniul serviciilor poștale 2025
 • Strategia de reglementare în comunicații electronice 2026
 • Raport comun ANCOM – ANRCETI privind evoluțiile în materia roamingului și apelurilor România – Republica Moldova în 2022
 • Revizuirea regimului de autorizare generală privind furnizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice
 • Revizuirea deciziei 353/2015, cu modificările și completările ulterioare, privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio
 • Elaborarea deciziei ANCOM privind aprobarea TNABF
 • Participarea la elaborarea solicitării pentru asignarea de benzi de frecvențe pentru o nouă poziție orbitală geostaționară, suplimentar atribuită României; transmiterea solicitării către
  Biroul Radiocomunicațiilor al Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (BR ITU) și inițierea procedurii de coordonare internațională pentru radiocomunicații spațiale
 • Actualizarea interfetelor radio RO-IR din Decizia presedintelui ANCOM nr. 311/2016 privind frecvenţele radio ori benzile de frecvenţe radio exceptate de la regimul de licenţiere
 • Revizuirea reglementărilor secundare cu privire la administrarea și gestionarea resurselor de numerotație în concordanță cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare
 • Modificarea/elaborarea unei decizii privind informarea utilizatorilor finali
 • Revizuirea deciziilor privind procedurile de soluționare a litigiilor de competența ANCOM
 • Campanie de verificare a respectarii de către furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului a obligaţiilor minime pe care aceştia trebuie să le insereze în contractele încheiate cu utilizatorii finali
 • Campanie de verificare a respectării de către furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului a obligațiilor privind portabilitatea numerelor