9.5 C
București
duminică, decembrie 3, 2023

Banking & Servicii financiare – Paul Anghel, ANPC, reacţie la declaraţiile lui Eugen Rădulescu de la BNR: În prezent, nici un consumator ce a contractat un credit pe termen lung nu se mai încadrează în gradul de îndatorare de 40% – Sinteza

4 min read (textul complet), articol clasificat de Robotul Minerva ca: Profilare

Creați-vă propriul

dashboard de știri

informația - cheie, 24/7

100+

FLUXURI

Free

Parcurgi informația mai rapid!

Acoperi top 100 surse externe!

Publicat de

Articole din aceeași sursa

- Advertisement -cresterea vanzarilor

Sumarizare automata

” – se impune emiterea unor noi grafice de rambursare, unde principalul creditului datorat să fie achitat de către consumatori în rate egale pe întreaga perioadă de creditare în raport cu dobânda aferentă creditului, astfel încât consumatorii medii să poate beneficia de egalitatea dintre părţile contractului...

Pentru a putea restabili echilibrul contractual, pe lângă sancţiunea contravenţională, respectiv 11 amenzi în valoare de 550.000 lei, comisarii ANPC au propus măsura de emitere a unor noi grafice de rambursare, atât pentru creditele aflate în curs, cât şi pentru cele viitoare, unde principalul creditului datorat să fie achitat de către consumatori în rate egale, pe întreaga perioadă de creditare, în raport cu dobânda aferentă creditului”, a declarat pentru AGERPRES directorul general al ANPC, Paul Anghel.

Operatorii economici financiar-bancari au dreptul prevăzut de către art. 31 din O.G. nr. 2/2001 de a contesta procesele-verbale de constatare a contravenției într-un termen de 15 zile de la comunicare, drept de care aceștia au înțeles să uzeze. De asemenea, față de actele administrative emise, aceștia au formulat cerere de suspendare a executării măsurilor prevăzute în Ordinele Președintelui ANPC Horia Constantinescu (ori până la judecarea pe fond a cererii de anulare, ori până la soluționarea definitivă a acestora), iar instanțele de judecată au admis aceste cereri și au mai formulat cerere de anulare a Ordinelor, cauze ce nu s-au soluționat până în acest moment, a reacţionat, în această dimineaţă, Paul Anghel, directorul general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), după ce, ieri, Eugen Rădulescu, director la Direcţia stabilitate financiară, Banca Naţională a României, a spus că decizia Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) de a sancţiona băncile pentru modalitatea de calcul al ratelor aferente creditelor acordate consumatorilor reprezintă un monument de ignoranţă.

Paul Anghel spune: “Este de menționat și faptul că dosarele unde s-au soluționat cererile de suspendare prin admiterea acestora au avut în vederea doar faza procesuală a fondului, ANPC – Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor având un termen de recurs de 5 zile de comunicare de care se va prevala.

În această etapă procesuală de soluționare a cererilor de suspendare, instanțele NU JUDECĂ situația de fapt a cauzelor, chiar Înalta Curte de Casație și Justiție s-a pronunțat în acest sens, ci doar verifică dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Din practica judiciară de la nivel instituțional a reieșit un procent foarte mare de acte administrative suspendate până la soluționarea cererilor de anulare, acestea nefiind primele cauze prin care s-a dispus suspendarea, inclusiv Ordinul fostului Președinte ANPC Bogdan Pandelică aferent Raiffeisen Leaks a fost suspendat, însă ca urmare a soluționării cererii de anulare instanțele de judecată au dispus menținerea actului administrativ, iar operatorul financiar-bancar a restituit aproximativ 25.000.000 de euro către consumatori.

Prin actele administrative emise trebuie să se înțeleagă faptul că operatorii economici trebuie să aibă în vedere o mai bună informare a consumatorilor, încă din faza precontractuală, chiar dacă utilizează FEIS (Fișa Europeană de Informații Standardizate), să expună transparent riscurile consumatorilor la semnarea unui contract, dar și informații cu privire la rambursarea unui credit, neexcluzând riscurile la care se supun contractând un credit cu o rată variabilă în detrimentul unuia cu o rată fixă.

Este de precizat și faptul că indicele de referință reprezintă media aritmetică a ratelor de dobândă zilnice atribuite tranzacțiilor interbancare din trimestrul anterior, astfel că operatorii financiari-bancari au atât cunoștință despre valorile acestuia, cât și putere de predictibilitate asupra acestuia.

În momentul semnării contractelor, consumatorii nu aveau cunoștință de fluctuațiile ce vor urma, aceștia încadrându-se în gradul de îndatorare de 40% doar în momentul semnării contractului, în prezent nici un consumator ce a contractat un credit pe termen lung nu se mai încadrează, însă la data și ora semnării documentelor operatorii financiar bancari aveau cunoștință de fluctuațiile ce vor urma.

De asemenea, operatorii financiari nu au prezentat consumatorilor mai multe variante (la data și ora controlului neputând face dovada in acest sens), aceștia au specificat o singură variantă eligibilă pentru încadrare, de altfel cea profitabilă pentru bănci, însă deși consumatorii se încadrau în momentul contractării pentru această variantă, după nici măcar un an aceștia depășeau gradul de îndatorare.

De exemplu: Consumatorii primesc o ofertă unde graficul de rambursare este cu o rată de maxim 2.000 de lei/lunar (aceștia fiind în cadrul gradului de îndatorare de 40%, după modificarea indicelui IRCC aceștia ajung la o rata de 2800 lei/lunar.)

A mai fost oare CREDITARE RESPONSABILĂ?

Astfel, se impune ca operatorii economici să aibă în vedere gradul de inferioritate al consumatorilor, atât din punct de vedere al cunoștințelor în domeniu, cât și din punct de vedere financiar, creditarea să fie una responsabilă, iar informarea să fie completă și corectă.

S-a reținut prin documentele de control faptul că este ”echitabil pentru consumator și în acord cu buna credință în semnarea contractelor este ca anuitatea constantă să fie formată din rata creditului descrescătoare și dobânda crescătoare. Teoretic, prin practica aceasta, operatorul economic și-a asigurat încasarea întregului capital în prima parte de executare a contractului de credit, lăsând de fapt TOT riscul contractului în seama debitorului. Din constatările agenților se poate observa faptul că împrumutații se află în mod vădit într-o situație profund defavorabilă față de bănci, atât timp cât deși de la data contractării au trecut ani de zile, până în prezent, aceștia nici măcar nu au început să achite creditul, rambursând exclusiv dobânzi. De aceea, operatorul financiar-bancar trebuie să se conformeze în scopul refacerii echilibrului contractual între profesioniști și consumatori, urmând a opera o reașezare a prestațiilor contractuale, prin restructurarea ratei lunare într-o formulă echitabilă.”

Măsurile dispuse prin actul administrativ sunt pentru practicile comerciale înșelătoare identificate și vin în sprijinul consumatorilor:

” – se impune emiterea unor noi grafice de rambursare, unde principalul creditului datorat să fie achitat de către consumatori în rate egale pe întreaga perioadă de creditare în raport cu dobânda aferentă creditului, astfel încât consumatorii medii să poate beneficia de egalitatea dintre părţile contractului, dar şi pentru existenţa echilibrului contractual, astfel încât consumatorii să ia o decizia de tranzacţionare în cunoştinţă de cauză şi de a anticipa orice cost sau metoda de calcul înşelător.
– Se impune ca operatorul-financiar bancar, să dispună refacerea echilibrului contractual în contractele sale în curs de desfășurare, urmând a opera o reașezare a prestațiilor contractuale, prin restructurarea ratei lunare într-o formulă echitabilă, astfel încât să se respecte prevederile de mai sus cu privire la stabilirea unor rate egale ale principalului datorat, oferindu-se consumatorilor posibilitatea de a opta, făcând dovada în acest sens;
– În vederea încheierii de noi contracte, …… va prezenta în mod obligatoriu varianta de calcul cu rate egale de principal pe lângă celelalte tipuri de produse prezentate, astfel încât consumatoriu mediu să fie informat în mod complet, corect și precis asupra deciziilor de tranzaționare pe care urmează să le adopte în cunoștință de cauză, asigurând dovada în acest sens pentru toate variantele prezentate;
– Operatorul financiar-bancar se va asigura de faptul că nu se va depăși gradul de îndatorare inițial al consumatorilor, atât pentru contractele în curs de desfășurare, cât și pentru contractele viitoare, iar în situație contrară, se vor dispune de urgență luarea de măsuri pentru a veni în sprijinul acestora cu soluții optime, întrucât consumatorul se află încă de la începutul contractului în poziție de inferioritate atât financiară, cât și din punct de vedere al cunoștințelor în domeniu;
-……… va comunica în scris consumatorilor și riscurile la care se supun pe întreaga durată a contractului și motivele legate de calificarea acestora la oricare dintre variante produselor financiare.”

Vom râmăne întotdeauna partenerii cu dialog constructiv și suntem 100% transparenți cu reprezentanții mass-media în legătura cu toată activitatea desfășurată de ANPC”.

* Rădulescu: Cea mai recentă dintre deciziile ANPC în legătură cu creditarea bancară reprezintă un monument de ignoranţă

Decizia Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) de a sancţiona băncile pentru modalitatea de calcul al ratelor aferente creditelor acordate consumatorilor reprezintă un monument de ignoranţă, susţine Eugen Rădulescu, director la Direcţia stabilitate financiară, Banca Naţională a României.

“Cea mai recentă dintre deciziile pe care le-a luat ANPC în legătură cu creditarea bancară şi cu dobânzile care sunt stabilite reprezintă un monument de ignoranţă. Nu se poate să spui că dobânda se poate calcula altfel decât înmulţim creditul cu rata dobânzii sau că nu e moral, nu e etic. Argumente pe care, fără să ţină seama de faptul că toate creditele respective erau acordate conform legii şi că niciunul dintre motivele pentru care au fost amendate cele, nici nu mai ştiu, 18 bănci, nu stă în picioare. Sigur că publicului îi place să i se spună: dobânzile sunt prea mari. Dacă voi veţi plăti creditul în felul acesta, peste 10 ani veţi constata că aţi plătit numai un sfert din credit şi aţi plătit mai mult dobânzi. E aritmetică aici, nu e altceva. Dacă unui deponent la o bancă i se spune ai depus acum 1.000 lei, dar dobânda o vei încasa peste 20 de ani. Asta e ce cere ANPC. Asta nu ajută la îmbunătăţirea imaginii băncilor. Dar dacă socotim lucrurile aşa cum trebuie, nu ştiu dacă băncile sunt cele care au greşit aici”, a spus Eugen Rădulescu, la conferinţa de presă pentru lansarea “Raportului asupra stabilităţii financiare ediţia 1/2023 (nr. 14 (24)/2023)”, potrivit Agerpres.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a anunţat în luna mai că a identificat practici comerciale înşelătoare cu privire la modul de calcul al ratelor la 11 bănci de pe piaţa locală, acestea fiind sancţionate cu 550.000 de lei, iar pentru a putea restabili echilibrul contractual s-a propus emiterea unor noi grafice de rambursare.

“ANPC a identificat practici comerciale înşelătoare săvârşite de către operatorii economici financiari bancari cu privire la modul de calcul al ratelor, prin faptul că pe graficul de rambursare rata era compusă, în primii ani, 25% principal şi 75% dobândă. Prin această modalitate de calcul, consumatorii plăteau, de fapt, preponderent dobândă. Pentru a putea restabili echilibrul contractual, pe lângă sancţiunea contravenţională, respectiv 11 amenzi în valoare de 550.000 lei, comisarii ANPC au propus măsura de emitere a unor noi grafice de rambursare, atât pentru creditele aflate în curs, cât şi pentru cele viitoare, unde principalul creditului datorat să fie achitat de către consumatori în rate egale, pe întreaga perioadă de creditare, în raport cu dobânda aferentă creditului”, a declarat pentru AGERPRES directorul general al ANPC, Paul Anghel.

Cele 11 bănci sancţionate sunt: ING Bank, First Bank, Credite Europe Bank, OTP Bank, Alpha Bank, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank, BCR, Patria Bank, Unicredit Bank, BRD Groupe Societe Generale.

Ulterior, ANPC a anunţat că a încheiat verificările la alţi opt operatori economici financiari bancari care activează pe teritoriul României, cărora le-a aplicat amenzi în valoare de 400.000 de lei.

Cele opt bănci sancţionate sunt Exim Bank, Procredit Bank, Intesa Sanpaolo, Techventures Bank (fosta Banca Comercială Feroviară), Libra Bank, CEC Bank, Garanti Bank şi Vista Bank.

 

Rădulescu: Cea mai recentă dintre deciziile ANPC în legătură cu creditarea bancară reprezintă un monument de ignoranţă

 

Mai sus regasiți o reprezentare vizuală a conținutului articolului, o clasificare automată și un sumar al acestuia! Preluarea informațiilor urmăreste promovarea și facilitarea accesului la informație, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, conform cu termenii și condițiile sursei (financialintelligence.ro).

Accesați aici articolul integral !

Fluxuri de știri

Articole recomandate

- Advertisement -dezvoltare afacere

Ultimele articole

Alege-ți fluxurile de informații!

Gratis!

 + Promovează-ți compania și oferta sa!